Právní a regulatorní poradenství

Budoucnost mobility

Náš tým má rozsáhlé zkušenosti na poli poradenství v rámci vztahů uprostřed distribučního řetězce a jejich nastavením. Zabýváme se regulací danou evropskými směrnicemi zohledňující všechny oblasti ovlivňující automobilový průmysl. Aktuálně se např. jedná o produkci emisí CO2 nebo online prodej.

Související témata Performance improvement Consulting

Nabídka specializovaných služeb EY

  • Řízení prodejního portfolia se zohledněním produkce emisí CO2
  • Poradenství související s evropskými směrnicemi regulujícími kvalitativní a kvantitativní selekci v síti, přímý prodej včetně prodeje po internetu, dopady blokové výjimky atp.
  • Nastavení smluvních vztahů a prováděcích předpisů mezi importéry a dealerskou sítí

Emisní regulatorika EU pro výrobce automobilů jasně stanovuje podmínky pro registrace nových vozidel, které do budoucna – s jejich zpřísňováním – budou mít vliv na nabízený modelový mix a motorizace na jednotlivých trzích. Tato regulatorika vytváří tlak nejen na samotné výrobce, ale do budoucna lze předpokládat přenášení tohoto tlaku i na importéry potažmo samotné dealery. EY Automotive & Mobility tým v České republice se podílel na návrhu a vytvoření unikátního nástroje pro řízení a predikci flotilových emisí pro významného výrobce automobilů. Díky této zkušenosti disponujeme unikátním know-how nejen po stránce legislativní a regulatorní, ale i praktické (z pohledu řízení plánu a prodeje vozů).

V souvislosti s trendem změn dealerských smluv mnoha značek a zaváděním smluv nových, zejména z důvodu změn distribučních strategií ve prospěch nových formátů (např. přímého prodeje ze strany automobilky), je vždy nutné definovat i ostatní obchodní a právní aspekty spolupráce.

EY Automotive & Mobility v ČR má díky účastem na významných projektech rozsáhlé zkušenosti s nastavením smluvních vztahů mezi importéry a prodejci (popřípadě výrobci a importéry) v automobilovém průmyslu (tzv. vertikální dohody) v souladu s evropskými pravidly o hospodářské soutěži na vnitřním trhu včetně pravidel obsažených v tzv. blokových výjimkách. Toto vedení spočívalo i v koordinaci nastavení smluvní procesu, mj. i z pohledu přímého prodeje, online prodeje nebo např. Implementace nových prodejních a servisních formátů

Náš tým je schopen nabídnout poradenství v rámci problematiky týkající se aktivit Evropské komise souvisejících s probíhajícím vyhodnocením pravidel hospodářské soutěže pro vertikální dohody v automobilovém průmyslu a představení a příprava na možné změny, které mohou z vyhodnocení vzejít, včetně dopadů na OEM a jejich smluvní vztahy vůči dodavatelům i směrem k distribuční síti

Našim klientům můžeme nabídnout i poradenství a přípravu vstupů v rámci tzv. veřejné konzultace před Evropskou komisí v rámci probíhajícího vyhodnocení pravidel hospodářské soutěže

Kontaktujte nás