lead2car

Softwarové řešení ušité na míru nejen českým a slovenským automobilovým hráčům: dealerům, importérům, autobazarům a leasingovým společnostem.

Máte zájem o více informací?

Neváhejte se s námi spojit.

 

Kontaktní formulář

CRM řešení lead2car

Lead2car je program vyvinutý na bázi CRM (Customer relationship management), což značí systém, který se používá napříč obory pro zefektivnění procesů a práce se zákazníky. Na vývoji řešení se podíleli klienti z řad dealerů i importérů, nicméně program lead2car je dokonale vyvinutý i pro autobazary a leasingové společnosti.

Lead2car se stane vaším každodenním pomocníkem.

 • Efektivní řízení podnikání

  Aneb bez lead2car už ani ránu.

  Všechna důležitá data máte k dispozici v reálném čase na jednom jediném místě.

  Lead2car obsahuje předpřipravené klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs) pro řízení vztahů se zákazníky, které vidíte v rámci jednoho systému, v rozhraní lead2car. Každý ukazatel je doplněn vizualizací a máte možnost srovnávat realitu vůči plánu, a mimo jiné, taky třeba Vámi zvolené období se stejným obdobím v minulosti.

  Ve sledování výkonnosti Vašeho podniku se můžete dostat tak hluboko, jak jen Vám to vyhovuje. Pomocí pár kliků můžete kupříkladu sledovat konkrétní obchodní případ, jak se konkrétnímu zaměstnanci daří naplňovat plán či v jaké fázi potenciální zákazníky ztrácíte.

 • Lepší práce se zákazníky

  Aneb více loajálních zákazníků.

  Lead2car nemyslí jen na potenciální zákazníky, nýbrž i na zákazníky současné. Řešení klade obrovský důraz na jejich péči a vytvoření dlouhodobého vztahu.

  Řešení jednoduše rozliší jaký zákazník je aktivní a jaký není aktivní. Přehledně můžete vidět, jak často Vás zákazník navštěvuje, jaké má koníčky, kolik má smluv, jaká je jejich průměrná výše apod.

  Navíc si zákazníky můžete filtrovat dle různých parametrů. Můžete tak třeba oslovit jen zákazníky s určitými zájmy či s určitou výší útraty. Vyfiltrované seznamy zákazníků můžete také jednoduše exportovat do Microsoft Excel, ať už pro účely podkladů pro marketingovou agenturu, tak pro hlubší zkoumání a poznání zákazníků. To zvyšuje efektivitu Vašich marketingových kampaní a hlavně šetří rozpočet. 

 • Automatizace procesů

  Aneb méně administrativy.

  Řešení lead2car disponuje celou škálou automatických procesů napříč pracovními pozicemi, které jsou vyvinuty s cílem ušetřit čas a umožnit Vašim pracovníkům věnovat více času tomu hlavnímu, zákazníkovi.

  Úkoly se zaměstnancům generují na základě automatických procesů, tak již například nemůže nastat situace, že po odeslání nabídky by prodejce zapomněl potenciálního zákazníka dále kontaktovat.

  Lead2car také sleduje a automaticky upozorňuje na výročí zákazníků, ať už jejich narozenin, svátků, končících smluv apod.

 • Snadná integrace na současné systémy

  Aneb žádné starosti navíc.

  CRM řešení lead2car se snadno integruje na Vámi současně používané systémy. Propojení s webovými stránkami, sociálními sítěmi a call centrem rovněž nebude problém.

  V případě dealerství je také možné napojení na DMS (Dealer Management System).

  Lead2car je zároveň propojeno s Microsoft Outlook, jenž umožňuje vytvoření karty zákazníka přímo v prostředí Vámi dobře známého e-mailového klienta.

  A nejen to, řešení lead2car je také propojeno s dalšími programy Microsoft jako je Word, OneNote a Teams, se kterými jste zvyklí pracovat.

Lead2car obsahuje celou řadu funkcí.

 • Primární funkce

  • Přehledně uspořádaná data – veškeré údaje o zákaznících se z různých systémů automaticky integrují do lead2car, kde se chronologicky a systematicky třídí a ukládají do karet jednotlivých klientů
  • Datové provázání s dealerskými a importérskými systémy – software je možné provázat se systémy, které běžně využíváte, což zaručuje efektivní výměnu dat a snazší práci
  • Řízení dle prodejních procesů – celý proces prodeje je v řešení přednastaven krok za krokem tak, aby prodejce v každé fázi věděl, co má udělat; systém prodejci průběžně radí, aby na žádný krok nezapomněl, a došlo tak k úspěšnému uzavření obchodu
  • Vytváření dynamických reportů a dashboardů – software nabízí předpřipravené dynamické reporty a dashboardy na základě klíčových ukazatelů výkonnosti a díky intuitivnímu řešení je kdykoliv možné přidat další, vlastní, reporty, kde si můžete pomocí pár kliků upravit sledované období či vyfiltrovat určité zákazníky, vozidla, obchodní případy nebo zaměstnance
  • Zákaznická prioritizace – u každého zákazníka je možné nastavit individuální míru priority přístupu od vysoké, kdy software automaticky zaměstnancům připomene kontaktovat zákazníka v den jeho výročí (narozeniny, koupě vozu…), až po nízkou, kdy se zákazníkovi odešle individualizované přání automaticky
  • Organizační schéma společnosti – možnost vytvoření hierarchie fleetových zákazníků zaručuje možnost lepšího zákaznického servisu
  • Propracovaný GDPR modul – v řešení je implementovaný modul, který zaručuje jednání v souladu s pravidly GDPR: vždy tak budete vědět, zda dal daný zákazník souhlas s kontaktováním apod.
  • Seznamy zákazníků na jeden klik – program vám ukáže všechny zákazníky tzv. „na jeden klik“ a pokud chcete, druhým klikem pak zobrazíte o konkrétním zákazníkovi detailní informace
  • Monitoring klíčových ukazatelů výkonnosti – KPIs jsou v programu přednastavené včetně jejich požadované výše; řešení zároveň samo upozorní, zda jste nad či pod plánem, a to v reálném čase nebo dle vámi zvoleného časového období; vše je navíc zobrazeno v hezkých, dynamických grafech vhodných pro manažerské použití
 • Zákaznicky orientovaný personál

  • Dokonalý přehled o zákazníkovi na jednom místě – všechny údaje o zákazníkovi se zobrazují přehledně a společně na jednom místě – nemusíte tak při změně jakýchkoliv dat přepínat mezi více systémy
  • Kompletní výpis interakce se zákazníkem na jednom místě – v rámci přehledu o zákazníkovi se zobrazují také veškeré interakce, které s daným zákazníkem proběhly
  • VIP zákazníci – systém bere v úvahu i VIP zákazníky, které automaticky detekuje dle zvolených parametrů (např. výše útraty, počet dokladů apod.)
  • Skenování faktur, občanských a řidičských průkazů – u manuálního zaznamenávání dat do systému může často docházet k překlepům, proto jsme připravili funkci, díky které stačí daný doklad oskenovat a data se sama přiřadí do karty zákazníka
  • Rozšíření e-mailového klienta – v Microsoft Outlook si přímo v konverzaci s klientem zobrazíte (případně vytvoříte) jeho personalizovanou kartu a její data se pak propíšou do lead2car
  • Zájmy a hobby – do karty zákazníka lze zaznamenat také jeho koníčky, které při interakci pomáhají budovat dobrý klientský vztah
  • Příbuzenské vztahy – i tento prvek, který napomáhá budovat se zákazníky dlouhodobé obchodní vztahy, lze do lead2car zaznamenat
  • Aktuální zákaznická dokumentace – kompletní dokumentaci zákazníka lze zobrazit přímo z jeho klientské karty
  • Testovací jízdy – plánování kapacity a řízení celého procesu testovacích jízd je díky lead2car opravdu jednoduché – pár kliky zaznamenáte všechny relevantní informace, které se automaticky přidají i do zákaznické karty a také karty testovaného vozidla včetně ujetých kilometrů a dalších metrik; navíc je plánovaní testovacích jízd zabudováno také v rámci e-mailového klienta Microsoft Outlook
  • Rozlišení rolí – software dokáže v primárním nastavení rozlišit jednotlivé role (dealerství, autobazar, leasingová společnost, importér), na základě čehož pak uživateli zobrazuje pouze relevantní obsah – prodejce automobilů tak například vidí jen své zákazníky a úkoly, zatímco vedoucí prodeje vidí KPIs a své podřízené, kterým prostřednictvím lead2car může zmíněné úkoly i zadávat
  • Automatické třídění leadů (potenciálních zákazníků) – systémy, ve kterých máte vložené kontaktní formuláře se dají navázat na lead2car, potenciální zákazníci se pak automaticky roztřídí do jednotlivých kategorií poptávky (nové vozidlo, ojeté vozidlo, servis…); např. pokud zákazník vyplní formulář v rámci konfigurátoru, informace se odešle do lead2car a program hned určí, že se zákazník zajímá o nové vozidlo; předmět zájmu zákazníka se dá také vyplnit přímo v prostředí e-mailového klienta Microsoft Outlook
  • Identifikace volajícího zákazníka – služba ústředny automaticky detekuje uložené číslo současného zákazníka, bezprostředně otevře jeho zákaznickou kartu, a prodejce tak může okamžitě klienta oslovit jménem; díky existující funkcionalitě Microsoft Dynamics 365 lze lead2car navíc propojit s mobilními telefony vašich zaměstnanců –každý hovor se tak podle telefonního čísla přímo prováže s profilem zákazníka
  • Dekódování VIN/modelového klíče pro vybrané značky – stačí zadat VIN kód automobilu a systém automaticky pozná dané vozidlo, pro jeho určení tak není třeba více informací
  • Deaktivace vozidel se změnou vlastníka – pokud se změní vlastník vozidla, v programu se změna provede uživatelsky jednoduchým přepsáním údajů, informace o předchozím vlastníkovi se ale i nadále uchovají v rámci historie daného vozidla
  • Seznam příslušenství – v klientské kartě přehledně a chronologicky vidíte veškeré zákazníkem zakoupené příslušenství, což dává příležitost k tomu, aby se prodejce zajímal o to, jak je zákazník spokojený, nebo nabídl související produkty
  • Identifikace vozidel leasingové společnosti – u těchto vozidel lead2car napáruje řidiče konkrétního vozidla, a tím umožní marketingu daného řidiče přímo kontaktovat
  • Sledování fleetových registrací – na základě agregátorů dat je program schopný zjistit, jaká společnost má registrované jaké vozy včetně informace, kdy k registraci došlo, což mimo jiné pomáhá při identifikování příležitostí u fleetových zákazníků
  • Verzování nabídek – veškerá historie nabídek se zaznamenává, chronologicky řadí a je kdykoliv k dispozici, díky čemuž víte, jak se zákazníky v budoucnu pracovat a přizpůsobit tomu své jednání
  • Zadávání úkolů – lead2car nabízí tři možnosti, a to:
   • každý pracovník může vytvářet vlastní úkoly
   • vedoucí pracovník může zadávat úkoly svým podřízeným
   • automaticky vygenerovaný úkol – program automaticky generuje úkoly k oslovení zákazníků, a to zejména na základě jejich osobních výročí (narozeniny, svátek apod.) či výročí jejich vozů (končící smlouva, konec platnosti STK apod.)
  • Automatické rozesílání zákaznické komunikace – jakékoliv výročí, ať už zákazníka či smlouvy, mu automaticky odešle zprávu nebo přidá úkol do agendy danému pracovníkovi pro přímé oslovení
  • Plánování schůzek – stačí vyplnit pár polí a schůzka s novým nebo stávajícím zákazníkem se automaticky zapíše prodejci do kalendáře a zákazníkovi do karty 
 • Marketing & Prodej

  • Tvorba marketingových kampaní – i pro takové úkony jsme lead2car vyvinuli: zapotřebí je jen nastavit název kampaně, milníky a vybrat segment dle kritérií (výše útraty, hobby apod.); program pak průběžně kampaň vyhodnocuje a není tak zapotřebí trávit čas manuální tvorbou reportů
  • Automatické rozdělení zákazníků do jednotlivých kroků zákaznické cesty – získáte jasný přehled o tom, v jaké fázi prodeje se zákazníci ztrácí, v jaké většina z nich nakupuje a uvidíte jednotlivé aktivity, které by se v daném kroku měly uskutečnit, aby došlo k úspěšnému uzavření obchodu
  • Napojení na sociální sítě – lead2car lze napojit na formuláře ze sociálních sítí a automaticky tak sbírat a třídit informace o potenciálních zákaznících
  • Jednoduchá segmentace zákazníků – třídění zákazníků dle různých parametrů (podle věku, koníčků, útraty apod.) vám pomůže perfektně poznat vaše zákazníky, což můžete využít při cílení marketingových aktivit
  • Zabudovaná umělá inteligence – funkce, která sama identifikuje zákazníka a automaticky určí vhodnou chvíli pro jeho kontaktování včetně typu nabídky a vhodného marketingového nástroje
  • Dotazníky spokojenosti – po koupi vozu nebo třeba po servisní návštěvě zákazníkovi automaticky přijde dotazník spokojenosti, jehož výsledky software prostřednictvím grafů sám vyhodnotí 

Naše řešení funguje na platformě Microsoft Dynamics 365

Spojení s Microsoft znamená, že lead2car bude vždy aktualizované řešení a nestane se tak zastaralým.
Platforma Microsoft Dynamics 365 umožňuje propojení s mnoha programy, se kterými jste dennodenně zvyklí pracovat. Podívejte se na některé z nich níže.

Přesvědčte se na vlastní oči, jak snadné je pracovat s lead2car.

Video krátce představuje prostředí lead2car a jeho základní funkce.

Často kladené otázky

Pokud jste nenašli tu svou, kontaktujte nás prosím. Veškeré Vaše otázky rádi zodpovíme.

 
 • Co nabízí lead2car navíc oproti DMS?

  DMS systémy bývají velmi robustní, ale ne zcela vhodné pro veškerou práci se zákazníky. Lead2car důležitá data z DMS využívá a umožňuje podstatně snazší práci s jednotlivými záznamy, což vede k jednoduššímu řízení vztahů jak s potenciálními, tak především se současnými zákazníky.

  Náš software nabízí:

  • možnost tzv. „deduplikace“ záznamů
  • přístup z mobilního zařízení, což se hodí při práci „na place” i během testovacích jízd
  • snadnou práci se souhlasy se zpracováním osobních údajů v souvislosti s pravidly GDPR
  • vytváření, zadávání a sledování plnění úkolů
  • jednoduchou správu testovacích jízd
  • vizualizace v reálném čase, díky nimž ihned víte, který zákazník kolik utrácí i jak se daří plnit stanovený prodejní plán

  Zároveň je mnoho procesů zautomatizovaných, což zjednodušuje každodenní práci zaměstnanců i vedení podniku. A to vše velmi jednoduše a z jednoho místa.

 • Je možné lead2car implementovat na jakékoliv DMS řešení?

  Ano. Lead2car je možné přizpůsobit jakémukoliv DMS řešení.

 • Jak dlouho trvá implementace lead2car?

  Do jednoho měsíce od uzavření smlouvy. Pokud je vyžadován vývoj funkcí na míru, tak se doba implementace pohybuje v rozmezí dvou až tří měsíců, záleží ovšem na množství a náročnosti požadavků.

 • O kolik se mi mohou díky řešení lead2car zvýšit tržby?

  I o desítky procent. Záleží na tom, jak s potenciálem lead2car naložíte v praxi. Všichni naši zákazníci nám ale potvrdili, že hned v prvních měsících překonali hranici 10 %, která je určující metou pro to, aby se vám pořízení lead2car vyplatilo.

 • Kolik času dokáže řešení ušetřit napříč pozicemi?

  Jednoduše řečeno: spoustu. Přesné minuty a hodiny spočítat neumíme už kvůli tomu, že každý si lead2car pořizuje za jiným účelem. Pojďme ale shrnout to nejdůležitější:

  • časová úspora je díky automatizovaným procesům a dostupnosti veškerých dat v jednom programu znát u každého úkonu
  • lead2car šetří nejen čas lidí, kteří přímo pracují se zákazníky, ale i čas vedení a majitelů firem
  • prodejci konečně přehledně uvidí, ve kterých fázích prodeje se zákazníci nacházejí a ve kterých se také nejvíce ztrácejí či naopak u kolika z nich dojde k úspěšnému prodeji
  • vedoucí pracovníci a majitelé ušetří čas díky jednoduchému zadávaní i vyhodnocování úkolů, automatickým reportům a přehledným grafům v programu Microsoft Power BI
 • Kolik řešení stojí?

  Cena CRM řešení lead2car se dělí na dvě části: 

  1. počáteční implementace
   • cena začíná na částce 299 tisíc Kč a zahrnuje integraci systému lead2car včetně jeho nasazení na používané systémy, testování a také tréninku pracovníků
   • výše částky se liší v závislosti na složitosti řešení
  2. měsíční provozní náklady
   • cena začíná na částce 6 990 Kč/měsíc pro jeden podnik
   • výše částky se liší v závislosti na úrovni uživatelské podpory a počtu uživatelů, kteří s programem pracují 

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.