WorkEY: Inovativní platforma pro efektivní řízení

Flexibilní end-to-end řešení, které pomůže s optimalizací procesů, zlepšením zákaznického servisu a lepším řízením dat v různých situacích.

Máte zájem o více informací?

 

Kontaktujte nás

Naším cílem je pomáhat klientům napříč různými sektory zefektivnit jejich operativu a snižovat náklady stejně jako zvyšovat produktivitu a spokojenost jejich zaměstnanců a zákazníků.

Petr Čivrný, Partner Technology Consulting EY

 

WorkEY je uživatelsky přívětivá platforma, která umožňuje automatizaci opakovaných úkolů, plánování práce a zlepšenou spolupráci týmů. Tím pomáhá snížit náklady na váš provoz, zvýšit vaši produktivitu a větší spokojenost nejen vašich zaměstnanců, ale i zákazníků. 

Od HR až po terén: WorkEY usnadní práci každému

Díky své vysoké flexibilitě je WorkEY platforma vhodná pro každou firmu bez ohledu na obor, v němž působí. Pomoci dokáže také v kterémkoliv oddělení, a to vždy přesně s tím, co vaši kolegové potřebují – od správy financí a účetnictví až po organizaci pracovníků v terénu.

 • HR

  WorkEY pomůže s automatizací náborového procesu, a to včetně vyhledávání vhodných kandidátů a vyhodnocování jejich životopisů. Vytvoří rovněž automatizované procesy pro začlenění nových zaměstnanců do společnosti a naplánuje jejich další rozvoj. Centralizuje a zabezpečuje také veškerá data, která firma o svých zaměstnancích vede. 

 • Prodejní týmy

  Obchodním týmům WorkEY pomůže s centralizací informací o vašich zákaznících a zefektivní sledování vašich vztahů s nimi. Lze díky ní automatizovat veškeré prodejní postupy včetně přípravy potřebné dokumentace.

 • Terénní servis

  Kolegové v terénu jistě uvítají možnost plánování výjezdů a přidělování pracovníků k jednotlivým úkolům. Mobilní aplikace WorkEY jim navíc i při výjezdu umožňuje přístup k podrobným informacím o zakázce nebo stavu skladu a mohou jejím prostřednictvím také komunikovat s dispečery či se samotnými zákazníky. 

 • Finance

  WorkEY poskytuje sofistikované nástroje pro analýzu finančních dat. Usnadňuje také vytváření a správu faktur a sledování plateb.

WorkEY moduly

Vysoká modularita platformy umožňuje implementovat jednotlivé moduly jak samostatně, tak ve zvoleném setu nebo jako úplný celek. To vše vždy podle konkrétního případu použití. ​

Modul WorkEY Workflow Management poskytuje řešení pro zvýšení efektivity práce v backoffice. Obsahuje jednotnou frontu, která centralizuje všechny pracovní úkoly. Procesní editor umožňuje rychlou konfiguraci platformy podle aktuálních potřeb společnosti, což pomáhá překonat problémy spojené s neefektivními procesy.

Problémy, které modul Workflow Management řeší:

 • Ztráta efektivity v back office kvůli nekoordinovaným procesům.
 • Potřeba rychlého a flexibilního nastavení procesů ve firmě.
   

Modul WorkEY Sales se zaměřuje na správu vztahů se zákazníky (CRM). Nabízí předpřipravené procesy pro různá odvětví, integruje omnichannel komunikaci a zajišťuje rychlou tvorbu nabídek s automatickými kalkulacemi. Zároveň umožňuje online potvrzování nabídek a generování smluv a dokumentů, čímž WorkEY Sales pomáhá minimalizovat chyby a zrychlit procesy. 

Problémy, které WorkEY Sales řeší:

 • Nedostatečná správa kontaktů a informací o zákaznících. 
 • Pomalý proces tvorby nabídek a smluv. 
 • Riziko chyb při kalkulacích nabídek. 

Modul WorkEY Automation poskytuje automatizaci procesů, včetně generování nejrůznějších typů dokumentů. Obsahuje AI a RPA funkce pro automatizaci rutinních úkolů a umožňuje integraci s dokumentovým systémem a Office 365. Modul eliminuje problémy spojené s manuální prací, zpožděními a chybami při správě dokumentů a pomáhá efektivně řídit dokumentaci.

Problémy, které WorkEY Automation řeší:

 • Manuální generování dokumentů a opakující se úkoly.
 • Zpoždění a chyby při správě dokumentů.
 • Potřeba lepšího řízení dokumentů a integrace s Office 365.

Popis modulu WorkEY Capacity Planning: Automatizované plánování v rámci tohoto modulu umožňuje snadnou adaptaci na proměnlivé rozsahy konkrétních projektů. Sledování a optimalizace skladových zásob pomáhá udržet materiálové toky v souladu s potřebami. Plánování pracovních směn a schůzek se stává jednodušším a dynamicky se přizpůsobuje aktuálním potřebám. Modul WorkEY Capacity Planning vám umožní efektivně a přesně řídit zdroje, včetně materiálů, vybavení a pracovních týmů.

Problémy, které modul WorkEY Capacity Planning řeší: 

 • Neefektivní plánování zdrojů, včetně materiálů, vybavení, prostor a pracovních týmů.
 • Nedostatečné sledování a optimalizace skladových zásob. 
 • Potřeba plánování pracovních směn a schůzek v souladu s proměnlivými rozsahy projektů. 
 • Sledování a správa dostupnosti jednotlivých profesí. 

 

Modul WorkEY Field Service Management umožňuje plánování různých typů projektů a údržby, včetně plánování s využitím GPS a real-time dopravních informací. Mobilní verze pro techniky v terénu zlepšuje efektivitu práce a minimalizuje chyby při plánování a provádění pracovních aktivit. 

Problémy, které WorkEY Field Service Management řeší:

 • Neefektivní plánování pracovních aktivit v terénu. 
 • Nepřesné informace o poloze a dopravní situaci. 
 • Zbytečné cesty a zvýšená uhlíková stopa. 

Modul WorkEY CoPilot využívá umělou inteligenci k optimalizaci výkonu všech ostatních modulů. Nabízí předpřipravené AI modely, které lze naplnit daty. CoPilot pomáhá zlepšit automatické vyhodnocování a plánování v ostatních modulech, což zvyšuje výkonnost a snižuje zátěž na pracovní personál. 

Problémy, které modul WorkEY CoPilot řeší:

 • Potřeba zlepšení vyhodnocování a plánování v ostatních modulech. 
 • Nutnost vytvořit vlastní AI modely a algoritmy. 

Modul WorkEY Approvals poskytuje schvalovací workflow snadno integrovatelný s Office 365. Automaticky aktualizuje schvalovatele při změně jejich pozice, což zjednodušuje a zrychluje proces odsouhlasování různých typů dokumentů a žádostí. 

Problémy, které modul WorkEY Approvals řeší:

 • Komplikace při schvalování různých typů dokumentů a žádostí. 
 • Nutnost manuální aktualizace schvalovatelů při změnách v organizaci. 

Modul WorkEY Invoice Processing využívá RPA a AI k extrakci a zaúčtování faktur do ERP systému. Modul řeší problémy spojené s pomalým zpracováním faktur a díky automatizaci procesu snižuje riziko lidských chyb. 

Problémy, které modul WorkEY Invoice Processing řeší:

 • Pomalý proces zpracování faktur a zaúčtování do ERP. 
 • Riziko chyb při manuálním zpracování faktur. 

Kde už WorkEY pomáhá

Řešení WorkEY se v praxi osvědčilo klientům mimo jiné v těchto sektorech:
 • Energetika

  Našim klientům v energetickém sektoru WorkEY pomáhá například se zakázkami tykajícími se fotovoltaických elektráren nebo tepelných čerpadel. Umožňuje jim efektivněji plánovat údržbu a servis energetických zařízení, snižovat náklady na dokumentaci nebo také automatizovat vyplňování žádostí o dotace, které u zmíněných prvků energetické soustavy hrají klíčovou roli. V neposlední řadě usnadňuje komunikaci s klienty a správu obchodních příležitostí.
   

 • Telekomunikace

  Ke světu telekomunikačních služeb patří neodmyslitelně výjezdy k zákazníkům. WorkEY zjednodušuje jejich plánování a techniky v terénu také efektivně koordinuje, což zvyšuje dostupnost jejich služeb a značně zkracuje jejich dojezdové časy. Usnadňuje také správu komunikace s klienty a s ní spjaté sledování potenciálních nových obchodů, díky čemuž zvyšuje celkovou efektivitu prodeje. 
   
 • Finance

  Ve finančním sektoru WorkEY standardizuje a automatizuje veškeré potřebné finanční procesy, čímž zrychluje schvalování transakcí a snižuje náklady na provoz. Lze díky ní také zlepšit tok informací v backoffice, což vede k efektivnímu řízení dotazů a reklamací a přispívá k větší spokojenosti zákazníků při komunikaci s firmou. 
   

 • Reality

  Pro realitní sektor je WorkEY neocenitelným nástrojem. Pomáhá s kapacitním plánováním a správou nemovitostí, koordinací pracovníků v terénu i backoffice a zvyšuje efektivity procesů prodeje a pronájmu. S WorkEY lze snadno spravovat kontakty a informace o klientech, rychle a s minimálním rizikem chyb vytvářet nabídky a smlouvy a efektivně řídit dokumentace a schvalovací procesy. Automatizace a standardizace práce umožňuje rychlejší provoz, což zvyšuje spokojenost klientů a konkurenceschopnost na trhu.

   

 • Zdravotnictví

  Rovnoměrná distribuce pracovní síly je jednou z hlavních předností řešení WorkEY ve zdravotnictví. Umožňuje totiž strojové plánování směn a kontrolu obsazenosti operačních sálů v nemocnicích i na klinikách. Tím zvyšuje efektivitu fungování celé instituce a pomáhá předcházet přetěžování lékařů a zdravotnického personálu. Platforma zároveň usnadňuje automatizaci dokumentace a retrospektivní analýzy provedených výkonů, čímž zvyšuje kvalitu péče a snižuje chybovost.
   

Další výhody

 • Snadná instalace a uživatelsky přívětivé rozhraní.
 • Komplexní zákaznická podpora včetně technického poradenství, školicích materiálů a aktualizací.
 • Funkce a konfigurace přizpůsobitelné jedinečným požadavkům různých organizací. 
 • Snadná a rychlá integrace do existujícího technologického a byznysového prostředí.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.