WorkEY

Vaše platforma pro efektivní řízení pracovních úkonů, poskytovaných služeb a pracovníků v kanceláři, hale i terénu.

Máte zájem o více informací?

 

Kontaktujte nás

Naším cílem je pomáhat klientům napříč různými sektory zefektivnit jejich operativu a snižovat náklady stejně jako zvyšovat produktivitu a spokojenost jejich zákazníků.

Petr Čivrný, Partner Technology Consulting EY

 

End-to-end řešení pro podporu prodeje, poskytování služeb a realizací všech typů

Organizace usilují o dosažení uživatelsky přívětivého a efektivního řešení obchodu, poskytování služeb, realizačních činností a organizace vlastních zaměstnanců i pracovníků třetích stran. Jedním z klíčových problémů je neexistence jediného, cenově dosažitelného a dostatečně flexibilního řešení pro organizaci komplexních situací tzv. end-to-end, které zahrnují jak sjednávání obchodu, tak vlastní plánování i realizaci prací u zákazníka, či jinde v terénu.​

Z tohoto důvodu jsme vytvořili platformu nezávislou na odvětví umožňující mít správné pracovníky se správným vybavením, znalostmi a informacemi na správném místě a ve správný čas tak, aby mohli efektivně pracovat a zároveň bylo možné zjednodušit rozhodovací procesy na různých úrovních organizace, čímž dochází jak k úspoře vynaloženého času a peněz, tak minimalizaci administrativy.

V současnosti naším nejúspěšnějším sektorem, kde prostřednictvím implementace WorkEY pomáháme klientům zvyšovat efektivitu jejich služeb, je energetika - konkrétně prodej, implementace a servis fotovoltaických elektráren (FVE), ale i bateriových systémů, tepelných čerpadel, kotlů, auto nabíječek, chytrých domácností a dalších prvků energetické soustavy. ​

Mimo toto aktuálně nejpopulárnější řešení jsme již úspěšně implementovali WorkEY moduly v řadě dalších firem z různých odvětví - finanční instituce, nemocnice či distribuce plynu.​

WorkEY je modulární

Řešení lze implementovat end-to-end a flexibilně jej přizpůsobit konkrétnímu případu použití, tedy například pro podporu činností od prvního kontaktu se zákazníkem až po vlastní dodávku služby či produktu a následnou údržbu. 

Stejně tak lze Implementovat jednotlivé moduly samostatně či ve zvoleném setu a pokrýt tak pouze požadované části celého procesu. Velkou výhodou je snadná integrace do existujícího technologického a byznysového prostředí. ​

Sektory, kde WorkEY již pomáhá

Energetika  |  Finance  |  Zdravotnictví  |  Distribuce 

V současnosti je naším nejúspěšnějším sektorem, kde prostřednictvím WorkEY pomáháme klientům zvyšovat efektivitu jejich služeb, energetika – konkrétně prodej, implementace a servis fotovoltaických elektráren (FVE), ale i bateriových systémů, tepelných čerpadel, kotlů, auto nabíječek, chytrých domácností a dalších prvků energetické soustavy. ​

Mimo toto aktuálně nejpopulárnější řešení jsme již úspěšně implementovali WorkEY moduly v řadě dalších firem z různých odvětví – finanční instituce, nemocnice či distribuce plynu.​

Klíčové oblasti řešící oblast fotovoltaických elektráren (FVE)​

Obchod

K zákazníkovi přijíždí technik či obchodní zástupce, který provede obhlídku objektu a vypracovává cenovou nabídku pro realizaci dodávky, montáže technologie či prodej služeb. V případě odsouhlasení dochází k podpisu objednávky/smlouvy. Vše probíhá na místě a digitálně.

Realizace

K zákazníkovi přijíždí technik či posádka s materiálem a technikou pro realizaci/montáž zakázky. Zpravidla jde o jednorázovou návštěvu. S výjimkami je potřebná navazující návštěva pro dokončení montáže. Součástí realizace je typicky realizační dokumentace.​

Servis

Jedná se o pravidelný servis či jednorázovou opravu na základě požadavku zákazníka. Pravidelná návštěva technika či posádky u zákazníka probíhá zpravidla v roční periodě (u technologií je pravidelný cyklus do konce záruční doby).

Benefity využití WorkEY platformy​

Rychlé nasazení systému​

 • GO-LIVE za 4-6 týdnů na modul  ​

 • Rychlý vývoj webové aplikace bez složitých infrastrukturních požadavků​

 • Není nutno instalovat aplikace k uživatelům

Flexibilita

 • “LEGO” přístup – implementujete pouze moduly, které chcete
 • Implementované moduly lze snadno integrovat do existující infrastruktury
 • Možnost upravit workflow, design a chování aplikace přesně dle požadavků klienta

Mikroservisní architektura​

 • Možnost snadno přidávat nové a měnit stávající funkce a workflow​

 • Technologická nezávislost jednotlivých mikroslužeb

Transformace

 • Podporuje transformaci procesů i cílového operačního modelu, pro opakované úkony využívá RPA
 • Online podepisování na tabletu přímo u zákazníka včetně automatických notifikací

Inovativní růst platformy​

 • Responzivní webová aplikace schopná provozu na jakémkoliv zařízení a operačním systému​

 • Možnost propojování na další systémy přes API

Žádný vendor lock

 • Využíváme open-source komponenty bez dalších licenčních nákladů

Přehled WorkEY modulů​

 • Back-office modul​

  Proč? 
  • Každý proces je důležitý a neměl by se ztratit v záplavě požadavků
  • Team leader by měl řešit rozvoj týmu
  • Zavést řízení procesů s nástrojovou podporou

  Jak?

  • Nasměrujeme všechny požadavky na jedno místo
  • Využijeme jednotnou frontu pro distribuci práce
  • Měříme, vyhodnocujeme a upravujeme

  Co? 

  • Low code platforma, která je moderním řešením pro správu workflow a jednotné fronty požadavků

  Přínosy​

  • Koncept digitálního managementu a digitalizace know how vidíme jako vhodný prostředek pro moderní řízení, distribuci práce, úsporu nákladů a cestu k automatizaci a robotizaci
    
 • Obchodní modul

  Proč? 
  • Obchod je modul zaměřený na řízení prodeje. Obchodním zástupcům může ušetřit spoustu času tím, že zcela zautomatizuje jejich každodenní úkoly a umožní jim soustředit se na to nejdůležitější, tedy práci v terénu.

  Jak?

  • Výběr potencionálních klientů z omnikanálu. Lead management a scoring, alokace příležitostí pro obchodní zástupce, využití CRM dat a kontrola dotací.

  Co? 

  • Shromažďování informací o potenciálních zákaznících, správa klientů, automatizace nabídky, výpočet provizí, přidělování potenciálních zákazníků.​

  Přínosy​

  • WorkEY pomáhá podnikům zlepšit interakce se zákazníky, zvýšit produktivitu, efektivněji spravovat data a řídit růst a ziskovost. Pomáhá také:
   • zjednodušit pracovní postupy a omezit ruční zadávání dat
   • generovat potenciální zákazníky a efektivněji je převádět na zákazníky
   • poskytovat data a analýzy v reálném čase.
     
 • Automatizační modul

  Proč? 
  • Automatizační modul generuje personalizované nabídky, smlouvy, předávací zprávy, projektové dokumenty, žádosti o připojení a další během několika minut. Umožňuje růst objemu zakázek bez nutnosti přidávat další zaměstnance.

  Jak?

  • Snížení chybovosti, automatické kontroly návrhu, automatizovaná projektová dokumentace, kontrola dotace

  Co? 

  • Automaticky generovat personalizované nabídky, smlouvy, předávací protokoly, projektové dokumentace, žádosti o připojení

  Přínosy​

  • Při podpoře každého člena obchodního týmu dosáhneme snížení chybovosti, zrychlení odevzdávání žádostí, snížení počtu schůzek   a snadné ověřování:
   • Až 80% úspora času u obchodníků
   • Až 100% snížení chybovosti u obchodníků
   • Automatická kontrola návrhu FVE a žádostí o dotace
   • Automatizovaný proces sběr fotodokumentace instalačního místa a kompletace smlouvy
   • Všechny obchodní dokumenty na jedno kliknutí, příprava projektové dokumentace včetně schémat
   • Žádost o připojení k distribuční sítí, Smlouva o dílo, plná moc
   • 10x rychlejší podání žádosti o dotaci díky automatizaci
   • Redukce času práce na dokumentech pro dotaci ze 40 hodin na 4 hodiny
   • Snížení počtu schůzek u zákazníka až o 67%
   • Až 10 rychlejší ověřování informací díky napojení na katastr
     
 • Field Service Management modul

  CRM modul zajišťuje správu klientů a monitorování úkolů a reportů a je napojen na další komponenty řešení:

  • správa klientů
  • obchodní úkoly
  • záznamy aktivit, mailing, audit
  • filtrování dat, práce s databází
  • synchronizace se SAP ISU
  • zajištění souladu s GDPR, evidence souhlasů

  Produktový modul pomáhá organizovat a monitorovat kompletní průběh prodeje produktů

  • import zakázek z interního workforce či CRM
  • kompletní workflow od oslovení, přes prodej, až po reklamaci
  • ceníky dodavatelů
  • off-line režim
  • fakturace
  • napojení na sklad 

  Poskytování konzultací zajišťuje kompletní a efektivní řízení projektů:

  • kompletní workflow pro obchodní a projektové činnosti
  • řízení celého projektu napříč týmy (montéři, dotační poradci, administrativa)
  • automatizace zpracování formulářů

  Servis klientů poskytuje pomoc při správě klientských zakázek:

  • kompletní správa projektů od oslovení klienta až po fakturaci
  • vývoj mobilního řešení pro servisní techniky v terénu
  • zakázkový list, marže, slevy, atd.
  • propojení na workforce
  • fotodokumentace

  Sklad poskytuje přehled o úplné logistice produktů ve skladech:

  • kompletní správa prodeje a pronájmu produktů
  • správa náhradních dílů pro servisní techniky
  • podpora pro více skladů
  • automatické kontrolní mechanismy
  • export a import ze stávajících systémů
  • funkce skladové inventury

  Fakturační modul usnadňuje rychlou a bezchybnou přípravu faktur:

  • vlastní tvorba faktur, napojení na další moduly pro automatické sestavení faktury
  • tvorba dobropisů, vrubopisů, evidence a zasílání dokladů
  • zasílání dat do SAP ISU, ověřování plateb, klienta
  • zasílání faktur do DMS
    
 • Field Service Management modul - Kapacitní plánování

  Proč? 
  • Umožňuje vysokou angažovanost a pracovní nasazení lidí a zvyšuje tak efektivitu pracovníků.

  Jak?

  • Optimalizace efektivity propojením vstupních požadavků a disponibilních zdrojů.

  Co? 

  • Centralizace a strukturování potřebných dat

  Přínosy​

  • Při znalosti schopností, dovedností a možností každého člena týmu dosáhneme ideálního umístění na projektu s dosažením největší efektivity pro daný úkol:
   • Rozhodnutí řízená daty
   • Zabránění vyčerpání zdrojů
   • Řízení a plánování nákladů
   • Udržení dovedností
   • Zvýšení odpovědnosti
   • Zvýšení efektivity
   • Snížení nákladů
     

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.