FlexyJob - budoucnost správy pracovních úvazků

Pomáháme zaměstnancům a zaměstnavatelům si transparentně přizpůsobit vzájemný vztah tak, aby reflektoval různorodé požadavky trhu práce, možnosti samotných zaměstnavatelů a aktuálně platnou legislativu.

Máte zájem o více informací?

Neváhejte se s námi spojit.

 

Kontaktní formulář

FlexyJob jsme vyvinuli ve spolupráci s týmem daňového a právního poradenství
Zdeněk Dušek
partner v oddělení Consultingu, Workforce Advisory EY Česká republika

Představení FlexyJob

Současný trh práce zažívá vysokou míru fluktuace spojenou s rostoucími požadavky zaměstnanců na flexibilitu a individualizaci pracovních podmínek. Zaměstnavatelé musí tuto situaci řešit a přizpůsobit se jí, jinak hrozí, že ztratí svou pozici na trhu.

Řešení nabízí FlexyJob.

Tento nástroj umožňuje nastavit odměňování a konkrétní pracovní podmínky podle potřeb a požadavků jednotlivých zaměstnanců a jejich současných životních situací tak, aby byli zaměstnanci spokojenější a více motivovaní. Zaměstnavatelé díky němu získají konkurenční výhodu na trhu práce a zlepší svou schopnost udržet si kvalitní a kvalifikovanou pracovní sílu.

69 %

zaměstnavatelů tvrdí, že se fluktuace zaměstnanců za poslední rok výrazně zvýšila.*

Lidé odcházejí za vstřícnějšími pracovními podmínkami a vyžadují větší důraz na individuální přístup.

43 %

zaměstnanců uvádí, že v příštích dvanácti měsících pravděpodobně opustí svého zaměstnavatele.*

Individuální kariérní cesta

Tereza nastoupila na juniorní pozici. V nejbližších letech plánuje svůj čas primárně investovat do kariéry a pak by chtěla na pár měsíců vyjet poznávat svět. Ráda tráví čas s kolegy v kanceláři a ocenila by možnost využívání služebního auta i pro soukromé účely. 

Pavel pracuje na manažerské pozici. Má dceru a každou chvílí se mu narodí i druhý potomek. Chtěl by omezit čas strávený v práci a věnovat ho výchově svých dětí. Preferuje práci z domova a firemní vůz již nepotřebuje.

Fungování FlexyJob

Každý zaměstnavatel se chce odlišit od konkurence a nabídnout svým zaměstnancům flexibilitu ve volbě a pravidelné aktualizaci jejich motivačního a odměňovacího schématu. Právě na tomto principu FlexyJob staví:  

Zaměstnavatel definuje kompletní sadu benefitů a možných pracovních podmínek, ze kterých si zaměstnanci mohou vybrat. Zaměstnanec si pak vše nakonfiguruje tak, jak mu vyhovuje. Pro různé role ve firmě je možné definovat různé sady.

Zaměstnanci ve speciální aplikaci upraví své benefity a princip odměňování tak, aby dokonale vyhovovaly jejich potřebám. Flexibilní a efektivní nastavování zaměstnaneckých benefitů nebylo nikdy takto jednoduché. 

Hrubá mzda zaměstnance se přepočítá dle volby zaměstnance v reálném čase přímo v aplikaci. Aplikace vypočítá i orientační výši čisté mzdy dle zdanitelnosti vybraných benefitů. Celkové náklady zaměstnavatele se nemění. Dopad změn v daňových a pojistných předpisech je součástí aktualizací.

HR oddělení přijímá nově upravená data zaměstnanců do speciálně vyhrazeného rozhraní společně se smlouvou či jejím dodatkem, které jsou v aplikaci automaticky generovány.

Sledování trendů v přáních svých zaměstnanců prostřednictvím specializovaných dashboardů, které získaná data shromažďují do předdefinovaných kategorií. Data lze využít i pro následné analýzy nebo dodatečnou úpravu nabídky benefitů.

Výhody FlexyJob

Pro zaměstnavatele

  • Zvýšení spokojenosti a motivace zaměstnanců, nižší fluktuace bez zvýšených nákladů
  • Zjednodušené rozhodování o personální politice díky nashromážděným datům
  • Konkurenční výhoda na trhu práce, větší atraktivita společnosti díky optimalizovanému balíčku benefitů

Pro zaměstnance

  • Balíček benefitů na míru podle potřeb každého zaměstnance a možnost jej pravidelně upravovat
  • Transparentní výpočet změny mzdy zaměstnance na základě zvolených benefitů
  • Individuální odměňovací a motivační systém podle současné životní situace, kariérní vize a dlouhodobých cílů jednotlivce

Nástroj je snadno použitelný a plně přizpůsobitelný. Klienti si mohou jednoduše definovat benefity, ze kterých si jejich zaměstnanci mohou vybrat. Tím je posílena jejich spokojenost a retence, aniž by to pro zaměstnavatele znamenalo dodatečné náklady.