Etická linka EY

Etickou linku EY můžete využít k oznámení chování, které může být neetické, nezákonné, porušující profesionální standardy nebo jinak neslučitelné s Globálním etickým kodexem EY. Oznamovatel (tzv. whistleblower) může Etickou linku využít pro oznámení takového chování (tzv. whistleblowing).

Než se obrátíte na Etickou linku EY, doporučujeme vám, abyste nejprve zvážili, zda můžete vaše oznámení sdělit přímo někomu z EY.

Pokud nechcete učinit oznámení přímo konkrétní osobě v EY nebo nevíte, na koho se obrátit, můžete oznámení učinit prostřednictvím Etické linky EY (online nebo telefonicky). Etická linka poskytne i informace o tom, jak EY vaše oznámení zpracuje.

Vaše on-line oznámení bude nejprve přesměrováno na tzv. EthicsPoint, tj. nezávislému poskytovateli, který Etickou linku EY pro EY provozuje. EthicsPoint poté vaše oznámení neprodleně předá příslušnému personálu Kvality a řízení rizik nebo internímu právnímu oddělení společnosti EY ke kontrole a prošetření. Telefonické oznámení může příjmat jak EthicsPoint, tak pracovníci Etické linky EY v závislosti na zemi kontaktu.