Etická linka EY

Etickou linku EY můžete využít k oznámení chování, které může být neetické, nezákonné, porušující profesionální standardy nebo jinak neslučitelné s Globálním etickým kodexem EY. Oznamovatel (tzv. whistleblower) může Etickou linku využít také pro oznámení o možném protiprávním jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů – v takovém případě prosím zvolte omezení přístupu k vašemu oznámení pouze pro etický tým lokální členské firmy.

Než se obrátíte na Etickou linku EY, doporučujeme vám, abyste nejprve zvážili, zda můžete podat oznámení přímo někomu z EY.

Pokud nechcete učinit oznámení přímo konkrétní osobě v EY nebo nevíte, na koho se obrátit, můžete oznámení učinit prostřednictvím Etické linky EY (online nebo telefonicky). Etická linka poskytne i informace o tom, jak EY vaše oznámení zpracuje.

Vaše on-line oznámení bude nejprve přesměrováno na tzv. EthicsPoint, tj. nezávislému poskytovateli, který Etickou linku EY pro EY provozuje. EthicsPoint poté vaše oznámení neprodleně předá příslušnému personálu Kvality a řízení rizik nebo internímu právnímu oddělení společnosti EY ke kontrole a prošetření. Telefonické oznámení může příjmat jak EthicsPoint, tak pracovníci Etické linky EY v závislosti na zemi kontaktu. Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti EY/Ethics je k dispozici zde.

Porušení nebo podezření na porušení ve výše uvedených oblastech lze také nahlásit zasláním e-mailu na adresu ethics@cz.ey.com, ke které mají přístup příslušné osoby – Gabriela Grézlová a Michael Shaheen z právního oddělení EY, nebo telefonicky na čísle 800144560, které je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a to bez obav z odvety nebo prodlení.

Pokud se však jedná o oznámení související s praním špinavých peněz či financováním terorismu, kontaktuje prosím přímo pověřenou osobu pro AML záležitosti a to e-mailem na adrese: aml.officer@cz.ey.com.

Pokud si přejete podat oznámení osobně, můžete o to požádat na kterémkoli z výše uvedených komunikačních kanálů a my vám zajistíme osobní schůzku s příslušnou osobou do 14 kalendářních dnů od vaší žádosti.

Oznámení o porušení práva EU, které spadá do působnosti zákona o ochraně oznamovatelů, lze podat přímo Ministerstvu spravedlnosti ČR a to

­    - Elektronicky: zasláním e-mailu na adresu oznamovatel@msp.justice.cz nebo vyplněním příslušného formuláře stížnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/   

­    - Telefonicky: na čísle 221997840