Χτίζοντας το μέλλον για ακόμα πιο ισχυρή βιομηχανία

Συγγραφείς
Γιώργος Παπαδημητρίου

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος. EY Markets και Accounts Leader για την περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA)

Περήφανος που δουλεύει με ξεχωριστούς ανθρώπους. Υποστηρικτής της ανθρωποκεντρικής στρατηγικής. Ενθουσιασμένος με τη δυνατότητα της τεχνολογίας να επιλύει επιχειρησιακές προκλήσεις. Πατέρας δύο γιών.

Θάνος Μαύρος

Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος - Επικεφαλής Τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διεπιχειρησιακών Λειτουργιών EY Ελλάδος και EY Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA)

Βοηθά τις επιχειρήσεις να επιτύχουν λειτουργική αριστεία.

9 λεπτά 22 Απρ 2024

Επιπλέον υλικό

 • Χτίζοντας το μέλλον για ακόμα πιο ισχυρή βιομηχανία

Σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών και προκλήσεων, ένα ισχυρό και ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο είναι αναγκαίο για το μέλλον της βιομηχανίας.

Στο νέο παραγωγικό μοντέλο που έχει ανάγκη η χώρα για να επιτύχει βιώσιμους, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, η βιομηχανία οφείλει να κατέχει κυρίαρχη θέση. Μια βιομηχανία, όμως, με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο. Που θα επενδύει συστηματικά στην καινοτομία, θα παράγει διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα με υψηλό τεχνολογικό περιεχόμενο και θα διεκδικεί τη θέση που της αρμόζει στην παγκόσμια αγορά. Ένας βιομηχανικός τομέας με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του συνόλου της οικονομίας, να μειώσει την ανεργία και τις περιφερειακές ανισορροπίες, να στηρίξει την καινοτομία, να ενισχύσει την εξωστρέφεια και να εξασφαλίσει τη στρατηγική αυτάρκεια της χώρας σε σημαντικά προϊόντα και υλικά.

Η χώρα μας είχε μία μακρά βιομηχανική παράδοση, η οποία, όμως, ατόνησε τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς παραδοσιακοί κλάδοι, όπως η κλωστοϋφαντουργία, επλήγησαν από τον ανταγωνισμό και την αύξηση του κόστους. Η τάση αυτή επιδεινώθηκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη "Χτίζοντας το μέλλον για ακόμα πιο ισχυρή βιομηχανία", που εκπόνησε η ΕΥ Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΣΕΒ σύνδεσμο επιχειρήσεων και βιομηχανιών, το 2022, η ευρύτερη βιομηχανία δημιούργησε το 14,4% του ελληνικού ΑΕΠ, και η μεταποίηση μόλις το 10,3%. Η εικόνα βελτιώθηκε σταδιακά μετά το 2015, ωστόσο η χώρα εξακολουθεί να απέχει από τον μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. 

Το 2022, η ευρύτερη βιομηχανία δημιούργησε το

14,4%

του ΑΕΠ της Ελλάδας.

Το ποσοστό της μεταποίησης αντιστοιχεί στο

10,3%

του ΑΕΠ για το 2022.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ αυξάνεται, ξεπερνώντας το 28% το 2022. Την ίδια ώρα, ωστόσο, καταγράφεται μία μετατόπιση της βιομηχανικής δραστηριότητας προς τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, με την Κίνα να κατέχει, σήμερα, μερίδιο 30% του παγκόσμιου μεταποιητικού τομέα, και το μερίδιο χωρών όπως η Ινδία, να αυξάνεται σταθερά. 

Μελέτη "Χτίζοντας το μέλλον για ακόμα πιο ισχυρή βιομηχανία"

 

Κατεβάστε τη μελέτη

Μια σειρά μεγάλων προκλήσεων και η ευκαιρία του reshoring

Συγχρόνως, η βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πλήθος σημαντικών προκλήσεων. Τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες που προκάλεσε η πανδημία ακολούθησαν οι επιτακτικές ελλείψεις πρώτων υλών και εξαρτημάτων, και η εκτίναξη του κόστους της ενέργειας. Οι γεωπολιτικές αναταραχές, όπως οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Γάζα, και οι εντάσεις στη Διώρυγα του Σουέζ, οδηγούν σε αυξήσεις των ναύλων και περιπλέκουν περαιτέρω την παγκόσμια εμπορική δυναμική. Παράλληλα, η ανάγκη της μετάβασης της βιομηχανίας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει επιτακτική όσο ποτέ. Οι ελλείψεις σε εξειδικευμένο, αλλά και ανειδίκευτο ανθρώπινο δυναμικό ενισχύονται και δυσχεραίνουν αυτή την προσπάθεια. Τέλος, οι ταχέως μεταβαλλόμενες συνήθειες και προσδοκίες των καταναλωτών εντείνουν την ανάγκη για ευελιξία και προσαρμοστικότητα των βιομηχανικών επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε απρόβλεπτες μεταβολές της ζήτησης.

Την ίδια ώρα, οι εμπειρίες των τελευταίων ετών, οδήγησαν πολλές επιχειρήσεις να επανεξετάσουν την καθιερωμένη λογική της μετατόπισης της παραγωγής σε αναπτυσσόμενες αγορές χαμηλού κόστους, καθώς έρχονται στην επιφάνεια σημαντικοί κίνδυνοι, όπως διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, αυξημένο κόστος μεταφοράς, αργοί χρόνοι παράδοσης και αυξημένη έκθεση στις συνέπειες εμπορικών συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών. Για την ελληνική βιομηχανία, η αναδυόμενη αυτή τάση της επιστροφής βιομηχανικών δραστηριοτήτων πιο κοντά στις εγχώριες αγορές των μεγάλων επιχειρήσεων ή σε γειτονικές χώρες – το λεγόμενο “reshoring” – αποτελεί σημαντική ευκαιρία.

Η τάση του reshoring συνδέεται και με την επιτακτική ανάγκη της αντιμετώπισης των στρατηγικών εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε κρίσιμες πρώτες ύλες, μέταλλα και μεταλλεύματα, των οποίων η παραγωγή ή εξόρυξη πραγματοποιείται σήμερα κυρίως σε αναδυόμενες αγορές. 

Τα τρία κρίσιμα στοιχήματα της ελληνικής βιομηχανίας

Για να μπορέσει η ελληνική βιομηχανία να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις του αύριο και να αξιοποιήσει την ευκαιρία του reshoring, οφείλει να κερδίσει τρία μεγάλα στοιχήματα:

Ι. Επένδυση στη «βιομηχανική αριστεία», δηλαδή επιδίωξη παραγωγής υψηλής ποιότητας μέσω της βελτιστοποίησης των διαδικασιών, των τεχνολογιών και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

ΙΙ. Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, για τη μετάβαση στο εργοστάσιο του μέλλοντος.

ΙΙΙ. Μετάβαση σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, που θα δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά και το περιβάλλον και την κοινωνία.

Και τα τρία αυτά στοιχήματα συνδέονται άμεσα με την ανάγκη ανάπτυξης των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Τι λένε οι ελληνικές βιομηχανίες

Η μελέτη αναλύει τους λόγους που επιβάλλουν στις βιομηχανικές επιχειρήσεις να κινηθούν σε αυτές τις τρεις κατευθύνσεις, τα προσδοκόμενα οφέλη, τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά και τους παράγοντες επιτυχίας. Αναδεικνύει, ιδιαίτερα, την ανάγκη ενός σαφούς οράματος και μετρήσιμων στόχων, τον καθοριστικό ρόλο της ηγεσίας της επιχείρησης στη δημιουργία μιας κουλτούρας που ενθαρρύνει την αλλαγή και τη διαχειρίζεται αποτελεσματικά, και την κρισιμότητα της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Υπογραμμίζει, επίσης, ότι τα έργα βιομηχανικής αριστείας, ψηφιακού μετασχηματισμού και βιώσιμης ανάπτυξης δεν πρέπει να είναι αποσπασματικά, αλλά να εντάσσονται σε μία ολοκληρωμένη στρατηγική βιομηχανικής ανάπτυξης.

Καταγράφηκαν, επίσης, οι απόψεις της ελληνικής βιομηχανίας, μέσα από ένα δείγμα 112 εκπροσώπων βιομηχανικών επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες εμφανίζονται αισιόδοξοι για τις προοπτικές της βιομηχανίας και της μεταποίησης στην Ελλάδα κατά την επόμενη τριετία, με πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες να δηλώνουν αισιόδοξοι (54%), ή πολύ αισιόδοξοι (4%). Σε σημαντικό ποσοστό αντιμετωπίζουν, επίσης, θετικά την τάση του reshoring. 

Σχετικά με τις προοπτικές της βιομηχανίας για την επόμενη τριετία,

58%

δηλώνουν αισιόδοξοι ή πολύ αισιόδοξοι.

Ωστόσο, ενώ το 46% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι αποτελεί ευκαιρία για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μόνο 28% πιστεύουν ότι είναι ευκαιρία για ανάπτυξη της δικής τους επιχείρησης. 

Από τους ερωτηθέντες

46%

εκτιμούν ότι το reshoring αποτελεί ευκαιρία για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Παράλληλα, μόνο

28%

πιστεύουν ότι το reshoring αποτελεί ευκαιρία για ανάπτυξη του δικού τους οργανισμού

Ως σημαντικότερες εξωτερικές προκλήσεις της τελευταίας τριετίας αναφέρονται το κόστος της ενέργειας και των καυσίμων (72%), τα ζητήματα του ανθρώπινου δυναμικού (65%), οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες (63%), και το κόστος των πρώτων υλών και υλικών παραγωγής (61%). Για την επόμενη τριετία, ως σημαντικότερη πρόκληση, με διαφορά, αναδεικνύεται το ανθρώπινο δυναμικό (73%). Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις ανησυχούν για τις προοπτικές εύρεσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού με συγκεκριμένη εμπειρία και γνώση (85%), αλλά και ανειδίκευτου ή entry-level ανθρώπινου δυναμικού με βασικές δεξιότητες και προσόντα (62%).

Οι σημαντικότερες εξωτερικές προκλήσεις
της τελευταίας τριετίας:

Την επόμενη
τριετία:

Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις τους έχουν εφαρμόσει δράσεις βιομηχανικής αριστείας (81%), ψηφιακού μετασχηματισμού (87%) και πρωτοβουλίες βιώσιμου μετασχηματισμού (87%), στη βιομηχανική τους δραστηριότητα. Ωστόσο, και στις τρεις περιπτώσεις, προκύπτει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις υλοποιούν δράσεις κατά περίπτωση και όπου κρίνουν ότι χρειάζεται, σε μικρή κλίμακα, ή σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές μονάδες, και όχι στο πλαίσιο ενός δομημένου προγράμματος ή μιας ευρύτερης στρατηγικής.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα προγράμματα βιομηχανικής αριστείας οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζουν τον βαθμό επιτυχίας των δράσεών τους ως ικανοποιητικό (67%), υψηλό (20%) ή πολύ υψηλό (2%), ενώ ως σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή υλοποίησή τους αναφέρουν τη δέσμευση και υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση (76%) και την υψηλή συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού (57%). Οι περισσότερες δράσεις που έχουν αναληφθεί αφορούν τις λειτουργικές περιοχές της παραγωγής (90%) και της ποιότητας (69%).

Σημαντικότεροι παράγοντες για την επιτυχή υλοποίηση προγραμμάτων βιομηχανικής αριστείας:

Ως προς τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, οι ερωτηθέντες εκτιμούν ότι σημαντικότεροι στόχοι που επιτεύχθηκαν είναι η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας (43%) και η βελτίωση της βιομηχανικής απόδοσης (41%). Ψηφιακές λύσεις ή συστήματα που έχουν ήδη ενσωματώσει ή ενσωματώνουν σήμερα περιλαμβάνουν, κυρίως, συστήματα διαχείρισης αποθήκης (WMS – 62%), εφαρμογές MES/MOM/δεδομένα παραγωγής σε πραγματικό χρόνο (47%) και τεχνικές ανάλυσης προβλεπτικής συντήρησης (41%). Για την επόμενη τριετία, ως πρώτες προτεραιότητες αναδεικνύονται οι τεχνικές ανάλυσης προβλεπτικής συντήρησης (45%), και η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και ανάλυση δεδομένων (43%).

Οι σημαντικότεροι στόχοι που επιτεύχθηκαν με την εφαρμογή
δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού:

Οι επιχειρήσεις φαίνεται ότι έχουν αφουγκραστεί την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς το 83% σχεδιάζουν να υλοποιήσουν λύσεις βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη. Κατά τα επόμενα τρία χρόνια, οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν να την αξιοποιήσουν ιδιαίτερα στον προγραμματισμό της παραγωγής (46%), τον έλεγχο ποιότητας (43%), την προβλεπτική συντήρηση (38%), τη διαχείριση αποθεμάτων (37%) και τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (36%).

Σχετικά με την κυβερνοασφάλεια, ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες (23%) ανέφερε ότι οι οργανισμοί τους διαθέτουν ισχυρές υποδομές και διαδικασίες κυβερνοασφάλειας, ενώ 43% δήλωσαν ότι έχουν υλοποιηθεί σημαντικές πρωτοβουλίες για την προστασία των λειτουργιών.

Σύμφωνα με τη μελέτη,

83%

σχεδιάζουν να υλοποιήσουν λύσεις βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σχετικά με την κυβερνοασφάλεια,

23%

ανέφεραν ότι οι οργανισμοί τους διαθέτουν ισχυρές υποδομές και διαδικασίες.

Τέλος, ως προς τις πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης, ως σημαντικότεροι στόχοι που έχουν επιτευχθεί, αναφέρθηκαν η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (68%), η ενεργειακή αποδοτικότητα (60%) και η συμμόρφωση με τους υφιστάμενους και επερχόμενους κανονισμούς ESG και τις αναφορές βιωσιμότητας (57%). Κύριες περιοχές όπου έχουν ήδη υλοποιηθεί σημαντικές δράσεις είναι η διαχείριση αποβλήτων και η κυκλική οικονομία (87%), καθώς και η ενεργειακή αποδοτικότητα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (79%).

Κύριες περιοχές όπου έχουν υλοποιηθεί δράσεις σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη:
 • 12+1 προϋποθέσεις για ισχυρή βιομηχανία

  Η μελέτη καταλήγει σε μια δέσμη προτάσεων που κινούνται στους ακόλουθους άξονες:

  1. Επένδυση σε περιβαλλοντικά φιλικότερες μορφές ενέργειας και λύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας, αποσκοπώντας στη μείωση του λειτουργικού κόστους.
  2. Ο άνθρωπος στο επίκεντρο, στην εποχή της τέταρτης, και πέμπτης, βιομηχανικής επανάστασης.
  3. Διαρκής επένδυση στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, με σκοπό την εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων.
  4. Αύξηση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων συμβάντων.
  5. Ανάπτυξη οικοσυστημάτων και δημιουργία στρατηγικών συμπράξεων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αποτελεσματική πλοήγηση στις συνεχόμενες κρίσεις.
  6. Ενσωμάτωση της βιομηχανικής αριστείας στο DNA των επιχειρήσεων, μέσω εξειδικευμένων και ολιστικών προγραμμάτων.
  7. Υιοθέτηση του μοντέλου της Υποστηρικτικής Ηγεσίας (Servant Leadership) ως κινητήριας δύναμης για την επιτυχημένη εφαρμογή προγραμμάτων βιομηχανικής αριστείας.
  8.  Έγκαιρη και διευρυμένη υιοθέτηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης ως βασικού μοχλού αύξησης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας.
  9. Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού των βιομηχανιών.
  10. Θωράκιση των βιομηχανικών επιχειρήσεων σε όρους κυβερνοασφάλειας.
  11. Ευρύτερη προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε επίπεδο οικοσυστήματος, με τη συμπερίληψη ολόκληρης της αλυσίδας αξίας.
  12. Μεγέθυνση των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων, μέσα από επενδύσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές, συνεργασίες και συμπράξεις. 
  13. Δημόσιες πολιτικές για τη δημιουργία φιλικού επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

  Επενδύοντας στη βιομηχανική αριστεία, την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, και τη βιώσιμη ανάπτυξη που θα δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά και το περιβάλλον, την κοινωνία και τους καταναλωτές, η ελληνική βιομηχανία θα μπορέσει να διαδραματίσει τον κρίσιμο ρόλο της και να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Μελέτη "Χτίζοντας το μέλλον για ακόμα πιο ισχυρή βιομηχανία"

 

Κατεβάστε τη μελέτη

Περίληψη

Η μελέτη που εκπόνησαν από κοινού η ΕΥ Ελλάδος και ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών αναλύει τις τάσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της μελέτης καταγράφηκαν οι απόψεις 112 εκπροσώπων βιομηχανικών επιχειρήσεων στη χώρα μας, σε τρία καίρια ζητήματα: τη βιομηχανική αριστεία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Θέλετε να λαμβάνετε νέα μας;

Παρακαλούμε εγγραφείτε εδώ

Εγγραφή

Σχετικά με αυτό το άρθρο

Συγγραφείς
Γιώργος Παπαδημητρίου

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος. EY Markets και Accounts Leader για την περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA)

Περήφανος που δουλεύει με ξεχωριστούς ανθρώπους. Υποστηρικτής της ανθρωποκεντρικής στρατηγικής. Ενθουσιασμένος με τη δυνατότητα της τεχνολογίας να επιλύει επιχειρησιακές προκλήσεις. Πατέρας δύο γιών.

Θάνος Μαύρος

Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος - Επικεφαλής Τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διεπιχειρησιακών Λειτουργιών EY Ελλάδος και EY Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA)

Βοηθά τις επιχειρήσεις να επιτύχουν λειτουργική αριστεία.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)