4 λεπτά 17 Ιαν 2020
aerial view of flying white wingsuit with sunflare

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα η διάθεση των στελεχών στην Ελλάδα για Συγχωνεύσεις & Εξαγορές

Από Τάσος Ιωσηφίδης

Εταίρος και Επικεφαλής Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος και της ΕΥ στον Νότιο Τομέα της περιοχής της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA). Επικεφαλής Τομέα Ενέργειας & Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της EY Ελλάδος.

Δημιουργός αξίας. Υπέρμαχος της δίκαιης αντιπροσώπευσης στην εργασία.

4 λεπτά 17 Ιαν 2020

Επιπλέον υλικό

Η πολιτική σταθερότητα, η σχετικά αυξημένη εισροή ξένων επενδύσεων, η μείωση της ανεργίας, η βελτίωση των ισολογισμών των τραπεζών και η επιτυχής επιστροφή του ελληνικού κράτους στις αγορές κεφαλαίων, συντηρούν την εμπιστοσύνη των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το Global Capital Confidence Barometer της ΕΥ , το 62% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα προβλέπουν ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ ένα ακόμη υψηλότερο ποσοστό – το 73% – εκφράζουν αισιοδοξία για την ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας.

Μακροοικονομική ανάπτυξη

73%

των ερωτηθέντων στην Ελλάδα που εκτιμούν ότι η τοπική οικονομία αναπτύσσεται.

Η ευρεία εμπιστοσύνη στα εγχώρια εταιρικά κέρδη και η βραχυπρόθεσμη σταθερότητα της αγοράς, καθώς και η περιορισμένη αύξηση βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών, όπως η κερδοφορία και τα κόστη, ενισχύουν την αισιοδοξία των στελεχών.

Τα στελέχη στην Ελλάδα εκτιμούν ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί, καθώς το 57% προβλέπουν μέτρια έως ισχυρή αύξηση των εσόδων, ενώ το 42% αναμένουν αύξηση των περιθωρίων κέρδους τους επόμενους 12 μήνες. Ταυτόχρονα, το 66% προβλέπουν ότι το κόστος εισροών, εξαιρουμένου του κόστους μισθοδοσίας, θα παραμείνει σταθερό ή θα μειωθεί οριακά τον επόμενο χρόνο.

Η ρυθμιστική και γεωπολιτική αβεβαιότητα δημιουργούν ανησυχίες

Παρά την εμπιστοσύνη τους στην αναπτυξιακή δυναμική της παγκόσμιας και της τοπικής οικονομίας τους επόμενους 12 μήνες, η πλειοψηφία (55%) των στελεχών στην Ελλάδα προβλέπουν οικονομική επιβράδυνση. Το 77% εξ αυτών, εκτιμούν ότι αυτό θα συμβεί το 2021 ή νωρίτερα.

Βασικά ζητήματα που εγείρουν αυτές τις ανησυχίες είναι η γεωπολιτική και πολιτική αβεβαιότητα, καθώς και η αβεβαιότητα για το κανονιστικό περιβάλλον, η διάσπαση της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και οι νέες περιβαλλοντικές πολιτικές. Οι ανησυχίες που σχετίζονται με την πολιτική και κανονιστική αβεβαιότητα οφείλονται κυρίως στις πολιτικές αναταραχές των τελευταίων πέντε ετών, σε συνδυασμό με τις εντάσεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Ωστόσο, ενώ οι ερωτηθέντες παγκοσμίως υιοθετούν μια στάση αναμονής ως προς τις εξωτερικές αβεβαιότητες, οι ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζονται περισσότερο διατεθειμένες να αναλάβουν δράση. Σχεδόν ένας στους πέντε (18%) ερωτηθέντες στην Ελλάδα αναφέρουν ότι οι εταιρείες τους μετακινούν γραφεία ή τη διοίκησή τους, προς ή από ορισμένες χώρες. Άλλες επιλογές που εξετάζουν περιλαμβάνουν την επανεξέταση της εφοδιαστικής αλυσίδας (16%) και τη μείωση του outsourcing (15%).

Η διάθεση για Συγχωνεύσεις & Εξαγορές φτάνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

Ωθούμενα από το κύμα εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές τους προοπτικές, το 62% των στελεχών στην Ελλάδα αναφέρουν ότι θα επιδιώξουν συγχωνεύσεις και εξαγορές τον επόμενο χρόνο. Την ίδια ώρα, οι προοπτικές για Σ&Ε παραμένουν θετικές, αλλά πιο μετριοπαθείς από ό,τι πριν από ένα χρόνο, ενώ το 56% αναμένουν ότι η εγχώρια αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών θα βελτιωθεί τους επόμενους 12 μήνες (έναντι 83% τον Οκτώβριο του 2018).

Οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι θα εστιάσουν σε στοιχεία ενεργητικού που προσφέρουν δυνατότητες μετασχηματισμού των εταιρειών τους, όπως ψηφιακές τεχνολογίες και νέοι δίαυλοι προς τους πελάτες. Ωστόσο, αναμένουν ένταση του ανταγωνισμού, κυρίως από ιδιωτικά κεφάλαια, ο οποίος ενδέχεται να αυξήσει τις αποτιμήσεις.

M&A survey Greek companies actively pursue mergers and acquisitions

Οι ελληνικές επιχειρήσεις διερευνούν νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες στην ψηφιακή τεχνολογία

Τα στελέχη στην Ελλάδα αναγνωρίζουν τον αντίκτυπο που έχει ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε επιχειρήσεις, κλάδους και αγορές, με το 75% των ερωτηθέντων να συμφωνούν ότι θα υπάρξει αύξηση των διατομεακών συγχωνεύσεων και εξαγορών που βασίζονται στην τεχνολογία και την ψηφιοποίηση.

Διατομεακές Σ&Ε

75%

των συμμετεχόντων στην Ελλάδα συμφωνούν ότι θα υπάρξει αύξηση των διατομεακών συγχωνεύσεων και εξαγορών που βασίζονται στην τεχνολογία και την ψηφιοποίηση.

Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος που βλέπουν τα στελέχη στην Ελλάδα κατά τα επόμενα δύο χρόνια, συνδέεται με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό (30%) και τις αλλαγές στις συμπεριφορές των πελατών (29%). Όσον αφορά τις συγκεκριμένες τεχνολογίες, ενώ οι ερωτηθέντες παγκοσμίως θεωρούν ότι τις σημαντικότερες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις τους θα έχουν η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση (26%), καθώς και η αυτοματοποίηση και η ρομποτική (20%), τα στελέχη στην Ελλάδα εστιάζουν περισσότερο στις επιπτώσεις που αντιμετωπίζουν από την πρόοδο των analytics (28%) και το 5G (20%).

Όσον αφορά τον τρόπο αντίδρασης, τα στελέχη στην Ελλάδα διχάζονται, ως προς τις προσεγγίσεις τους. Το 46% επικεντρώνονται στις επενδύσεις εντός της εταιρείας (in-house ανάπτυξη και εσωτερικά εταιρικά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών), ενώ 50% αναφέρουν ότι θα εξετάσουν τις ευκαιρίες εξωτερικών επενδύσεων (Σ&Ε, εξωτερικά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών και συμμαχίες) για τη χρηματοδότηση των στόχων που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Περισσότεροι από τους μισούς (51%) δηλώνουν ότι θα διαθέσουν το 25% ή περισσότερο, του συνολικού επενδυτικού κεφαλαίου τους, σε ψηφιακές και τεχνολογικές εφαρμογές, με το 69% από αυτούς να αναφέρουν ότι θα εστιάσουν σε νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες (έναντι βελτίωσης της επιχειρησιακής αποδοτικότητας).

Οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό ενδέχεται να επιβραδύνουν τα αναπτυξιακά σχέδια

Οι ελληνικές επιχειρήσεις ενδέχεται να διαπιστώσουν ότι η εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επίτευξη των αναπτυξιακών τους σχεδίων – ψηφιακών ή άλλων – με το 70% των στελεχών να αναγνωρίζουν ότι οι επιχειρήσεις τους δυσκολεύονται να προσλάβουν και να διατηρήσουν προσωπικό. Από αυτούς, 46% λένε ότι δυσκολεύονται να εντοπίσουν ανθρώπους με συγκεκριμένες τεχνικές δεξιότητες, σχετικές με την κύρια δραστηριότητά τους, ενώ το 21% δυσκολεύεται να προσελκύσει ειδικούς στο digital και την τεχνολογία.

Δυσκολία εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού

70%

των συμμετεχόντων στην Ελλάδα αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να προσλάβουν και να διατηρήσουν ανθρώπινο δυναμικό

Τα στελέχη βλέπουν πέρα από τους μετόχους για να ορίσουν τη μακροπρόθεσμη αξία

Καθώς ο κοινωνικός αντίκτυπος της επιχείρησης βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής, οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα έχουν ή σκοπεύουν να υιοθετήσουν μια σειρά από αναφορές πέραν αυτών που επικεντρώνονται αποκλειστικά στα οικονομικά στοιχεία και τους μετόχους.

Η πολιτική και κοινωνική πίεση στις επιχειρήσεις αυξάνεται. Περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οι επιχειρήσεις αισθάνονται την ανάγκη να αποδείξουν ότι συνεισφέρουν προστιθέμενη αξία στους ανθρώπους, τους πελάτες και την κοινωνία. Ως εκ τούτου, καθώς οι ελληνικές εταιρείες αντιμετωπίζουν το μέλλον, το 81% έχουν ήδη εφαρμόσει ή θα προσθέσουν δείκτες για τη μέτρηση του ανθρώπινου ταλέντου, ενώ το 77% θα επιδιώξουν να μετρήσουν την κοινωνική τους συνεισφορά με σκοπό τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, ούτως ώστε να επικοινωνηθεί αποτελεσματικότερα στους επενδυτές, τα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία στο σύνολό της.

Περίληψη

Η έκθεση της ΕΥ Global Capital Confidence Barometer (pdf) καταγράφει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στις οικονομικές προοπτικές και εντοπίζει τις τάσεις και τις πρακτικές των διοικητικών συμβουλίων ως προς τη διαχείριση των κεφαλαίων 

Σχετικά με αυτό το άρθρο

Από Τάσος Ιωσηφίδης

Εταίρος και Επικεφαλής Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος και της ΕΥ στον Νότιο Τομέα της περιοχής της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA). Επικεφαλής Τομέα Ενέργειας & Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της EY Ελλάδος.

Δημιουργός αξίας. Υπέρμαχος της δίκαιης αντιπροσώπευσης στην εργασία.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)