5 λεπτά 11 Απρ 2023
Businessmen shaking hands

Πώς προετοιμάζονται οι Έλληνες CEOs για την περίοδο μετά την οικονομική ανάκαμψη;

Από Τάσος Ιωσηφίδης

Εταίρος και Επικεφαλής Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος και της ΕΥ στον Νότιο Τομέα της περιοχής της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA). Επικεφαλής Τομέα Ενέργειας & Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της EY Ελλάδος.

Δημιουργός αξίας. Υπέρμαχος της δίκαιης αντιπροσώπευσης στην εργασία.

5 λεπτά 11 Απρ 2023

Με τις αναμνήσεις της υπερδεκαετούς οικονομικής κρίσης ακόμα νωπές, οι Έλληνες CEOs αισθάνονται απαισιόδοξοι, αλλά προετοιμάζονται να βγουν πιο δυνατοί από μία πιθανή ύφεση.

Σύνοψη
 • Έχοντας ακόμη πρόσφατη την εμπειρία της οικονομικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας, οι Έλληνες CEOs φαίνονται πιο απαισιόδοξοι για την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας, από ό,τι οι ομόλογοί τους σε παγκόσμιο επίπεδο – ωστόσο, η ελληνική οικονομία εμφανίζεται ανθεκτική, επιδεικνύοντας ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη.
 • Για να προετοιμάσουν τις εταιρείες τους για ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα, οι Έλληνες CEOs εστιάζουν στα θεμελιώδη μεγέθη. Μακροπρόθεσμα, οι επενδύσεις επικεντρώνονται στις επιχειρησιακές λειτουργίες, το ταλέντο και την ανθεκτικότητα.
 • Ως προς τις συμφωνίες, οι Έλληνες CEOs φαίνεται να προκρίνουν τις κοινοπραξίες (Joint Ventures) και τις συμμαχίες για τους επόμενους 12 μήνες.

Έχοντας μπει σε τροχιά ανάκαμψης μόλις πριν από τρία χρόνια, έπειτα από την οικονομική κρίση που ταλαιπωρούσε την Ελλάδα για περισσότερο από μία δεκαετία, οι επικεφαλής των ελληνικών επιχειρήσεων είναι πιο ευαίσθητοι από τους ομολόγους τους στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, ως προς τις ιδιότυπες προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ελλάδα γνώρισε τη σοβαρότερη οικονομική κρίση από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Οι αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης αυτής, που σηματοδότησε ουσιαστικά μια χαμένη δεκαετία για την οικονομία, συνεχίζουν να αντηχούν, με τους CEOs να βλέπουν πιο έντονα τα σημάδια της οικονομικής αβεβαιότητας.

Η πιο πρόσφατη έκδοση της έρευνας της EY, CEO Outlook Pulse, για την Ελλάδα, διαπιστώνει ότι το σύνολο του δείγματος των επικεφαλής επιχειρήσεων της χώρας αναμένουν μία ύφεση οποιουδήποτε βαθμού στην παγκόσμια οικονομία, ενώ το 97% αναμένει το ίδιο στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Το σημείο όπου διαφοροποιούνται είναι η διάρκεια και η σοβαρότητα μιας αναμενόμενης παγκόσμιας ύφεσης. Οι μισοί Έλληνες CEOs (έναντι 36% των CEOs παγκοσμίως) αναμένουν μια ήπια αλλά επίμονη ύφεση στις παγκόσμιες αγορές, ενώ το 40% (έναντι 41% των CEOs στο παγκόσμιο δείγμα) προετοιμάζονται για μία σοβαρή αλλά προσωρινή ύφεση.

Είτε σοβαρή αλλά προσωρινή, ή ήπια αλλά επίμονη, οι Έλληνες CEO συμφωνούν ότι αυτή η ύφεση θα είναι διαφορετική. Ωστόσο, ενώ το 87% ανησυχούν ότι ελάχιστα ανώτερα στελέχη τους έχουν εμπειρία στη διοίκηση μιας επιχείρησης σε περίοδο ύφεσης, το 54% εκτιμούν ότι οι δημοσιονομικές και πολιτικές αποφάσεις θα μετριάσουν τις επιπτώσεις μίας ενδεχόμενης ύφεσης.

Παρά την οικονομική αβεβαιότητα και τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, η Ελλάδα ήταν το μόνο κράτος-μέλος της Ε.Ε. που – σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ – γνώρισε ανάπτυξη 5,9% το 2022, με τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη να προετοιμάζουν την εγχώρια οικονομία για μία θετική μελλοντική πορεία. Συγχρόνως, οι άμεσες επενδύσεις, αυξήθηκαν κατά 35% μεταξύ 2021 και 2022. Ακόμη και ο πληθωρισμός παραμένει σε διαχειρίσιμα επίπεδα στο 6,1% (Φεβρουάριος 2023).

Είναι ενδιαφέρον ότι, ενώ οι Έλληνες CEOs προβληματίζονται για την οικονομική αβεβαιότητα και τα γεωπολιτικά ζητήματα, αναφέρουν τις αυξανόμενες απειλές κυβερνοασφάλειας ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Αυτό είναι, εν μέρει, συνέπεια της αύξησης των περιστατικών κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως, τόσο από άποψη αριθμού όσο και από άποψη πολυπλοκότητας, καθώς και αρνητικών επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει μια επιτυχημένη κυβερνοεπίθεση σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, που εκτείνονται από οικονομικές ζημίες και κατάρρευση των επιχειρησιακών λειτουργιών, έως πλήγματα στη φήμη της εταιρείας και την απώλεια εμπιστοσύνης στην αγορά.

Οι Έλληνες CEOs προσαρμόζονται, για να αναδειχθούν οι επιχειρήσεις τους πιο ισχυρές βραχυπρόθεσμα, και να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό μακροπρόθεσμα

Βραχυπρόθεσμα, για να θέσουν τη βάση για μια επιτυχή πορεία μετά από μία πιθανή ύφεση, οι CEOs στην Ελλάδα εστιάζουν στα θεμελιώδη μεγέθη, αυξάνοντας τις επενδύσεις σε επιχειρησιακές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών λειτουργιών όπως οι χρηματοοικονομικές και οι λογιστικές διεργασίες, καθώς και η εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics. Θα επενδύσουν, επίσης, στο ανθρώπινο ταλέντο, μεταξύ άλλων στην ευεξία (wellbeing) και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, αλλά και στην ανθεκτικότητα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του γεωπολιτικού κινδύνου και της οικοδόμησης ψηφιακής εμπιστοσύνης.

Ταυτόχρονα, δίνουν προτεραιότητα στη μείωση του συνολικού κόστους για να βοηθήσουν στη διατήρηση της κερδοφορίας και των περιθωρίων (57%), αναθεωρώντας τα έργα και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex – 53%), ενώ αναθέτουν διεργασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες για να μειώσουν τα πάγια κόστη (outsourcing – 50%) και ολοκληρώνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό (50%).

Μακροπρόθεσμα, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αναλαμβάνουν στρατηγική δράση υιοθετώντας νέα μοντέλα εργασίας και στρατηγικές για το ανθρώπινο ταλέντο, για την προσέλκυση και διατήρηση εργαζόμενων (47%), επενδύοντας σε νεοφυείς επιχειρήσεις για να ενισχύσουν το υπάρχον χαρτοφυλάκιό τους, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα ταλέντα ή να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές πλατφόρμες (43%), και προσαρμόζουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα (40%).

Συμφωνίες με στόχο τον μετασχηματισμό

Ενώ όλοι οι Έλληνες CEOs που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι αναμένουν να επιδιώξουν ενεργά μια συμφωνία κατά τους επόμενους 12 μήνες, φαίνεται ότι θα κινηθούν προσεκτικά, με το 57% των στελεχών να δηλώνουν ότι θα επιδιώξουν κοινοπραξίες (Joint Ventures) ή στρατηγικές συμμαχίες με τρίτα μέρη. Η στάση αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με τις προτεραιότητες των CEOs και στο παγκόσμιο δείγμα της έρευνας (58%).

Οι Έλληνες CEOs φαίνεται ότι θα κινηθούν προσεκτικά, με το

57%

να δηλώνουν ότι θα επιδιώξουν κοινοπραξίες (Joint Ventures) ή στρατηγικές συμμαχίες με τρίτα μέρη.

Στο πλαίσιο αυτών των συμμαχιών, το 83% των CEOs των ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα της EY, δίνουν προτεραιότητα σε συμφωνίες σε αγορές με τις οποίες η Ελλάδα έχει ισχυρή γεωπολιτική και οικονομική σχέση.

Τα οφέλη της ενσωμάτωσης του ESG γίνονται κατανοητά

Με το ESG να αποτελεί πλέον στρατηγική επιταγή και όχι απλά μία προαιρετική επιδίωξη, οι επικεφαλής των ελληνικών επιχειρήσεων βλέπουν τα πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης των παραγόντων ESG στις εταιρικές στρατηγικές, το πρόγραμμα συγχωνεύσεων και εξαγορών και τον μετασχηματισμό του χαρτοφυλακίου τους. 37% των ερωτώμενων αναφέρουν ότι το κυριότερο πλεονέκτημα από την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στην εταιρική στρατηγική, είναι ότι διαφοροποιούν τα προσφερόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και ότι ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών τους όσον αφορά τα ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης. Παράλληλα, το ίδιο ποσοστό (37%) δηλώνουν ότι βελτιώνουν τις επιδόσεις και βαθμολογίες σε κριτήρια ESG που μπορούν να επηρεάσουν θετικά τις αποφάσεις των επενδυτών. 

Το κυριότερο πλεονέκτημα από την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στην εταιρική στρατηγική, είναι η διαφοροποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους, καθώς και η ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών τους όσον αφορά τα ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης, σύμφωνα με το

37%

των ερωτώμενων. Παράλληλα, το ίδιο ποσοστό (37%) δηλώνουν ότι βελτιώνουν τις επιδόσεις και βαθμολογίες σε κριτήρια ESG που μπορούν να επηρεάσουν θετικά τις αποφάσεις των επενδυτών.

Η αγορά απαιτεί οι πρωτοβουλίες ESG να ευθυγραμμίζονται με την ευρύτερη ατζέντα για τα θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης. Οι ελληνικές εταιρείες λαμβάνουν μέτρα για να οικοδομήσουν την αξιοπιστία του brand τους στην αγορά, προβάλλοντας τις επιδόσεις τους σε ζητήματα ESG, καθώς και για να επωφεληθούν από το μεγάλο εύρος των μηχανισμών χρηματοδότησης που διατίθενται στην Ε.Ε. για την αποανθρακοποίηση.

 • 5 βασικές προτεραιότητες για τους Έλληνες CEOs το 2023

  Καθώς οι επικεφαλής των ελληνικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν τη χρονιά που έρχεται, υπάρχουν πέντε προτεραιότητες που θα θέλουν να κρατήσουν στο μυαλό τους:

  1. Διατήρηση της ψύχραιμης στάσης και σταδιακή επέκταση – Οι Έλληνες CEOs θα πρέπει να υιοθετήσουν μια αργή και σταθερή προσέγγιση σε νέα εγχειρήματα και επενδύσεις σε ένα ασταθές περιβάλλον, προσαρμόζοντας ή αναβάλλοντας τα στρατηγικά τους σχέδια, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο για τον μετριασμό του κινδύνου. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αδράξουν νέες ευκαιρίες στην αγορά τους ή στις αγορές με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί γεωπολιτικές και οικονομικές σχέσεις.
  2. Επαναξιολόγηση και αποτίμηση όλων των πτυχών της επιχειρηματικής λειτουργίας – Οι Έλληνες CEOs θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις εσωτερικές λειτουργίες, τα χαρτοφυλάκια και τις εξωτερικές επενδύσεις με στόχο την επανεκτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους και τον επανασχεδιασμό των στρατηγικών και των λειτουργικών τους μοντέλων, όπου χρειάζεται. Θα πρέπει, επίσης, να εξετάσουν εάν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται λειτουργούν ενισχυτικά ή παρεκκλίνουν της διαδρομής που έχουν χαράξει, και να είναι έτοιμοι να λάβουν γρήγορες αποφάσεις για να αποκτήσουν, να αναπτύξουν, να συνεργαστούν ή να εγκαταλείψουν δραστηριότητες.
  3. Έμφαση στον εργαζόμενο – Σε μία περίοδο σημαντικών μακροοικονομικών αναταραχών και ελλείψεων εξειδικευμένων στελεχών επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά εργασίας, οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι που έχουν συσσωρεύσει εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα τους, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της εταιρικής επιτυχίας και βασικό μοχλό για τη δημιουργία αξίας. Οι CEOs θα πρέπει να επιδιώξουν να διατηρήσουν ένα ικανοποιημένο και παρακινημένο ανθρώπινο κεφάλαιο, ακούγοντας τις ανάγκες του και προσαρμόζοντας την προσέγγισή τους ανάλογα.
  4. Εστίαση στο μέλλον – Παρά την κατανοητή τάση για επικέντρωση στη διαχείριση των βραχυπρόθεσμων προκλήσεων, οι Έλληνες CEOs θα πρέπει, επίσης, να παραμείνουν εστιασμένοι σε ευκαιρίες μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.
  5. Στο πλευρό του πελάτη – Είτε πρόκειται για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για την ενίσχυση της πιστότητας των πελατών, είτε για την ευθυγράμμιση με τις ολοένα αυξανόμενες προσδοκίες για τα ζητήματα ESG, οι Έλληνες CEOs θα πρέπει να παραμείνουν αυστηρά εστιασμένοι στους καταναλωτές τους, στη διάρκεια αυτής της περιόδου μεγάλων ανατροπών.

Περίληψη

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση της έρευνας της ΕΥ, CEO Outlook Pulse, για την Ελλάδα, οι Έλληνες CEOs υιοθετούν στρατηγικές για την ενίσχυση των εταιρειών τους, ενόψει μίας πιθανής ύφεσης. Παρά το γενικό αίσθημα απαισιοδοξίας για την παγκόσμια οικονομία, οι επικεφαλής των ελληνικών επιχειρήσεων επικεντρώνονται βραχυπρόθεσμα στα θεμελιώδη μεγέθη, ενώ είναι αρκετά πιθανό να επιδιώξουν κοινοπραξίες και να συνάψουν συνεργασίες με τρίτα μέρη κατά το επόμενο έτος.

Σχετικά με αυτό το άρθρο

Από Τάσος Ιωσηφίδης

Εταίρος και Επικεφαλής Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος και της ΕΥ στον Νότιο Τομέα της περιοχής της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA). Επικεφαλής Τομέα Ενέργειας & Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της EY Ελλάδος.

Δημιουργός αξίας. Υπέρμαχος της δίκαιης αντιπροσώπευσης στην εργασία.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)