4 λεπτά 27 Απρ 2022
Arashiyama bamboo forest in Kyoto Japan

Οι Έλληνες CEOs εστιάζουν στην οργανική ανάπτυξη

Από Τάσος Ιωσηφίδης

Εταίρος και Επικεφαλής Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος και της ΕΥ στον Νότιο Τομέα της περιοχής της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA). Επικεφαλής Τομέα Ενέργειας & Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της EY Ελλάδος.

Δημιουργός αξίας. Υπέρμαχος της δίκαιης αντιπροσώπευσης στην εργασία.

4 λεπτά 27 Απρ 2022

Οι Έλληνες Διευθύνοντες Σύμβουλοι τηρούν μια συντηρητική στάση, εστιάζοντας στην οργανική ανάπτυξη έναντι των συγχωνεύσεων και εξαγορών για τον μετασχηματισμό των χαρτοφυλακίων τους.

Εν συντομία:

  • Οι Έλληνες Διευθύνοντες Σύμβουλοι προσαρμόζονται σε ένα επιχειρηματικό τοπίο, ριζικά διαφοροποιημένο εξαιτίας της πανδημίας και των γεωπολιτικών προκλήσεων.
  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι στρατηγικές για τα ζητήματα ESG θεωρούνται βασικά στοιχεία της δημιουργίας αξίας.
  • Οι Έλληνες Διευθύνοντες Σύμβουλοι υιοθετούν μια συντηρητική προσέγγιση ως προς τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, σε μια εποχή κατά την οποία η ανάπτυξη απαιτεί τολμηρές κινήσεις.

Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα της ΕΥ, CEO Outlook Survey 2022, τα ανώτατα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων προσαρμόζουν το στρατηγικό επενδυτικό τους πρόγραμμα, για να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19, καθώς και τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις.

Καθώς διερευνούμε πώς ανταποκρίνονται οι Έλληνες Διευθύνοντες Σύμβουλοι στις προκλήσεις της πανδημίας και της ανάκαμψης, διαπιστώνουμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα νέα κανάλια ανάπτυξης και οι στρατηγικές για ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), αποτελούν τις βασικές τους προτεραιότητες. Ωστόσο, ενώ οι CEOs αναγνωρίζουν ότι η ικανότητα διαχείρισης των σχέσεων με τους επενδυτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στο ταξίδι προς τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, ορισμένοι επενδυτές και μέτοχοι δεν έχουν ακόμη πειστεί για τα οφέλη της μετάβασης αυτής.

Οι Έλληνες CEOs προσαρμόζονται σε ένα διαφοροποιημένο κοινωνικοοικονομικό τοπίο

Περισσότεροι από τους μισούς (54%) Έλληνες Διευθύνοντες Συμβούλους αναφέρουν ότι η πανδημία του COVID-19 προκάλεσε βραχυπρόθεσμη αναστάτωση στον κλάδο τους, ενώ το 28% των ερωτηθέντων παρατήρησαν, είτε θεμελιώδεις αλλαγές προς το καλύτερο, είτε επιτάχυνση των υφιστάμενων τάσεων.

Παγκόσμιοι κίνδυνοι και ευκαιρίες

54%

των Ελλήνων Διευθύνοντων Συμβούλων αναφέρουν ότι η πανδημία του COVID-19 προκάλεσε βραχυπρόθεσμη αναστάτωση στον κλάδο τους.

Τα διευθυντικά στελέχη προσαρμόζονται, ενώ, παράλληλα, προσπαθούν να κατανοήσουν το νέο κοινωνικοοικονομικό τοπίο, που άλλαξε θεμελιωδώς μετά την πανδημία. Σχεδόν τα δύο τρίτα (62%) των Ελλήνων CEOs δηλώνουν ότι προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους επενδύσεις, για να διαχειριστούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εντάσεις. Η αυξανόμενη επιχειρηματική αβεβαιότητα έχει ωθήσει λίγο πάνω από τα μισά (55%) από αυτά τα στελέχη, να καθυστερήσουν ή να διακόψουν τις προγραμματισμένες διασυνοριακές τους επενδύσεις. Ωστόσο, καθώς ο νέος, μετά-πανδημικός κόσμος παρέχει, επίσης, σημαντικές ευκαιρίες, το 45% αναφέρουν ότι αντισταθμίζουν τους κινδύνους επιταχύνοντας τις διασυνοριακές του επενδύσεις.

Την ίδια ώρα, εν μέσω ελλείψεων εργατικού δυναμικού, και καθώς αυξάνεται αιφνιδίως η καταναλωτική ζήτηση δημιουργώντας σημαντικές αναταράξεις στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι έχουν λάβει μέτρα για να ενισχύσουν τη λειτουργική ανθεκτικότητα των επιχειρήσεών τους και να μειώσουν το κόστος των logistics.

Είναι ενδιαφέρον ότι, αν και οι οξυνόμενες παγκόσμιες εντάσεις βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας για τους Έλληνες Διευθύνοντες Συμβούλους, εντούτοις θεωρούν ως κρισιμότερους κινδύνους για τη μελλοντική αναπτυξιακή τους στρατηγική τις μεταβαλλόμενες δημογραφικές τάσεις, την ασταθή οικονομική ανάπτυξη, την επιταχυνόμενη χρήση της τεχνολογίας και των δεδομένων από τους ανταγωνιστές, και την αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη των μετασχηματιστικών τεχνολογιών.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι στρατηγικές ESG αποτελούν το κλειδί για τη δημιουργία αξίας

Πολλοί Έλληνες CEOs αναγνωρίζουν την ανάγκη να επενδύσουν σήμερα, για να αξιοποιήσουν ευκαιρίες στο μέλλον. Καθώς η πανδημία επιταχύνει την ψηφιοποίηση, κορυφαία στελέχη αναφέρουν τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και στις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ως βασικές προτεραιότητες για την επιτάχυνση της οργανικής ανάπτυξης και της δημιουργίας αξίας.

Τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων αναμένουν ότι η αποτελεσματική χρήση των δεδομένων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, θα αποτελέσει τη βασική πηγή ανάπτυξης της εταιρείας τους τα επόμενα πέντε χρόνια. Επιπλέον, με τις ραγδαίες εξελίξεις που παρατηρούνται στην τεχνολογία (τεχνητή νοημοσύνη, αυτοματισμοί, Internet of Things κ.λπ.), οι Έλληνες CEOs βλέπουν την τεχνολογία και τον αυτοματισμό ως στρατηγικούς μοχλούς για τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Ο αυτοματισμός, ειδικότερα, προσφέρει τεράστιες δυνατότητες στους CEOs που θέλουν να προωθήσουν τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους και να κατευθύνουν τους εργαζομένους σε δραστηριότητες υψηλότερης αξίας.

Οι επενδύσεις για βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκονται, επίσης, στο στόχαστρο, αναδεικνύοντας τη σχετική σημασία που αποδίδει η πλειονότητα των Ελλήνων CEOs στα ζητήματα ESG, ως καταλύτη αξίας κατά τα επόμενα χρόνια. Βλέπουν τη στρατηγική τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τόσο ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όσο και ως παράγοντα που επιτρέπει σε άλλες εταιρείες και πελάτες να μετασχηματιστούν. Ωστόσο, ενώ το 75% των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι οι επενδυτές τους υποστηρίζουν θερμά τα καλά διατυπωμένα επενδυτικά σχέδια, το 65% δηλώνουν ότι αντιμετώπισαν αντίσταση σχετικά με τη στρατηγική μετάβασης προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναφέροντας το κόστος και τις πιθανές μακροπρόθεσμες αποδόσεις, ως βασικές ανησυχίες για τους επενδυτές.

Οι Έλληνες CEOs υιοθετούν μια συντηρητική προσέγγιση ως προς τις συγχωνεύσεις και εξαγορές

Οι γρήγορες και ταυτόχρονες αλλαγές στο επιχειρηματικό και γεωπολιτικό τοπίο, κάνουν τους Έλληνες CEOs να υιοθετούν μια πιο συντηρητική στάση όσον αφορά τη σύναψη συμφωνιών, με μόνο το 41% ​​(έναντι 59% των CEOs παγκοσμίως) να δηλώνουν ότι θα επιδιώξουν ενεργά συγχωνεύσεις και εξαγορές τους επόμενους 12 μήνες. Αντίθετα, τα στελέχη στην Ελλάδα φαίνονται ικανοποιημένα με την αναμόρφωση των χαρτοφυλακίων τους μέσω οργανικών επενδύσεων – εφόσον προβούν σε αλλαγές.

Προοπτικές συγχωνεύσεων και εξαγορών

41%

των Ελλήνων CEOs αναμένουν να επιδιώξουν ενεργά συγχωνεύσεις και εξαγορές στους επόμενους 12 μήνες.

Οι Έλληνες Διευθύνοντες Σύμβουλοι που εξετάζουν το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων και εξαγορών, είτε θέλουν να επεκταθούν σε συναφείς κλάδους, είτε να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους σε ζητήματα ESG, ή και να ενισχύσουν τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες. Ωστόσο, αναμένουν αύξηση των ανταγωνιστικών προσφορών για τα περιουσιακά στοιχεία που στοχεύουν, με σημαντικό μέρος αυτού του ανταγωνισμού να προέρχεται από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Απαιτούνται τολμηρά βήματα για ανάπτυξη

Η εξισορρόπηση των αναγκών όλων των ενδιαφερομένων μερών με τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τους Έλληνες CEOs. Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τα στελέχη πρέπει να βοηθήσουν τους οργανισμούς τους να επιβιώσουν, να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν, διατηρώντας μια ισορροπία με ένα διαρκώς διευρυνόμενο οικοσύστημα ενδιαφερομένων μερών, περιλαμβανομένων των επενδυτών, μετόχων, ρυθμιστικών αρχών και ενός πλήθους κοινωνικών και πολιτικών οντοτήτων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η υιοθέτηση της τεχνολογίας, η προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, καθώς και η εστίαση σε θέματα που σχετίζονται με το ESG, συμβάλλουν, επίσης, στον μεταβαλλόμενο ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ενώ οι Έλληνες CEOs φαίνονται ικανοποιημένοι με μια πιο συντηρητική προσέγγιση για τον επόμενο χρόνο, έγκαιρες και τολμηρές επιλογές για επενδύσεις που μετασχηματίζουν το χαρτοφυλάκιο – ιδιαίτερα για εξαγορές και εκποιήσεις – θα μπορούσαν να αποδειχθούν αποφασιστικές. Οι Έλληνες Διευθύνοντες Σύμβουλοι που δεν είναι πρόθυμοι να κάνουν τολμηρά βήματα, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν εντεινόμενα εμπόδια στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν αναδυόμενες ευκαιρίες. Η ώρα για δράση έχει φτάσει. Οι Έλληνες Διευθύνοντες Σύμβουλοι που μένουν στάσιμοι κινδυνεύουν να μείνουν πίσω στον αγώνα για ανάπτυξη και ηγετική παρουσία στην αγορά.

Περίληψη

Η έρευνα της EY CEO Survey 2022 διαπιστώνει ότι οι Έλληνες Διευθύνοντες Σύμβουλοι προσπαθούν να προσαρμοστούν στις προκλήσεις που δημιουργούν η πανδημία και η γεωπολιτική αστάθεια, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα ζητήματα ESG να αναρριχώνται στην κορυφή της επιχειρηματικής ατζέντας, ως βασικοί παράγοντες δημιουργίας αξίας. Ωστόσο, για να αντιμετωπίσουν την καταιγίδα και να αναδιαμορφώσουν το μέλλον των οργανισμών τους, θα χρειαστεί να επενδύσουν στον μετασχηματισμό των χαρτοφυλακίων τους.

Σχετικά με αυτό το άρθρο

Από Τάσος Ιωσηφίδης

Εταίρος και Επικεφαλής Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος και της ΕΥ στον Νότιο Τομέα της περιοχής της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA). Επικεφαλής Τομέα Ενέργειας & Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της EY Ελλάδος.

Δημιουργός αξίας. Υπέρμαχος της δίκαιης αντιπροσώπευσης στην εργασία.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)