3 λεπτά 16 Ιουν 2020
1014151744

COVID-19:Τρία πιθανά σενάρια για την ελληνική οικονομία

Από Τάσος Ιωσηφίδης

Εταίρος και Επικεφαλής Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος και της ΕΥ στον Νότιο Τομέα της περιοχής της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA). Επικεφαλής Τομέα Ενέργειας & Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της EY Ελλάδος.

Δημιουργός αξίας. Υπέρμαχος της δίκαιης αντιπροσώπευσης στην εργασία.

3 λεπτά 16 Ιουν 2020

Το ξαφνικό ξέσπασμα του COVID-19 προκάλεσε τεράστιο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, διαταράσσοντας την οικονομική δραστηριότητα, αλλά και την καθημερινότητά μας. Η πανδημία οδήγησε την πλειοψηφία των χωρών σε αναγκαστικό lockdown των οικονομιών τους, με το κλείσιμο των επιχειρήσεων και την ταχεία έλευση της τηλεργασίας, να εισάγουν ένα νέο περιβάλλον, στο οποίο οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να προσαρμοστούν άμεσα.

Παρότι είναι γενικώς αποδεκτό ότι η Ελλάδα διαχειρίστηκε το υγειονομικό κομμάτι της πανδημίας με επιτυχία, η χώρα, αδιαμφισβήτητα, θα αισθανθεί τον αντίκτυπο της κρίσης του COVID-19 στην οικονομία της, καθώς αναμένεται μία οξεία συρρίκνωσή της για το δεύτερο εξάμηνο του 2020, ως συνέπεια του παρατεταμένου lockdown.

Στην EY, αναγνωρίζοντας ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία εν εξελίξει κατάσταση, επιχειρήσαμε να αναλύσουμε τον πιθανό αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19 στην ελληνική οικονομία, ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Αντλώντας δεδομένα από δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες (εκθέσεις, έρευνες, αναλύσεις, κ.α.), προχωρήσαμε σε μία εκτίμηση του αντίκτυπου της πανδημίας σε κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας, και εξετάσαμε τον συνολικό αντίκτυπό της στην οικονομία της χώρας, μέσα από τρία διαφορετικά σενάρια – αισιόδοξο, απαισιόδοξο και σενάριο βάσης.

Σύμφωνα με τα ευρήματά μας, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της ελληνικής οικονομίας, θα συρρικνωθεί μεταξύ 7,1% και 12,5% (βάσει του αισιόδοξου και απαισιόδοξου σεναρίου, αντίστοιχα) το 2020, ενώ, σύμφωνα με το σενάριο βάσης, η συρρίκνωση αυτή θα κυμανθεί στο 9,5%. Οι απώλειες στην απασχόληση – συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του lockdown ή προήλθαν ως συνέπεια αυτού – αναμένεται να είναι λιγότερο ουσιαστικές, σε σχέση με τη συρρίκνωση σε όρους ΑΠΑ, αλλά θα είναι σημαντικές. Το 2020, η απασχόληση στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί μεταξύ 3,1% και 5,4% σε ετήσια βάση, ενώ το σενάριο βάσης της EY εκτιμά μία συρρίκνωσή της εγχώριας απασχόλησης της τάξης του 4,1%.

Συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας το 2020

9,5%

απώλειες σε Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, σύμφωνα με το σενάριο βάσης της EY για τον αντίκτυπο του COVID-19 στην ελληνική οικονομία.

Η έκθεση περιλαμβάνει, επίσης, και μία εκτενή παρουσίαση του αντικτύπου της πανδημίας σε όρους ΑΠΑ και απασχόλησης ανά τομέα, ενώ, παράλληλα, επικεντρώνεται και στον πιθανό αντίκτυπο της πανδημίας στην ελληνική τουριστική βιομηχανία, λόγω της σημαντικής προσφοράς της στην εθνική οικονομία. Επιπροσθέτως, η έκθεση συγκρίνει τις δύο μεγαλύτερες κρίσεις που αντιμετώπισε η χώρα τα τελευταία δέκα χρόνια, αντιπαραβάλλοντας τον αντίκτυπο του COVID-19, με τον αντίστοιχο αντίκτυπο που επέφερε η οικονομική κρίση της περιόδου 2009-2016, ανά κλάδο.

Για να διαβάσετε την έκθεση της EY, “Potential economic scenarios for Greece and their impact by sector”, στα αγγλικά, πατήστε εδώ.

Περίληψη

Καθώς η πανδημία του COVID-19 συνεχίζει να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, η νέα έκθεση της EY Ελλάδος αναλύει τρία διαφορετικά σενάρια για την ελληνική οικονομία, εξετάζοντας τον αντίκτυπο της πανδημίας στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.

Σχετικά με αυτό το άρθρο

Από Τάσος Ιωσηφίδης

Εταίρος και Επικεφαλής Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος και της ΕΥ στον Νότιο Τομέα της περιοχής της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA). Επικεφαλής Τομέα Ενέργειας & Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της EY Ελλάδος.

Δημιουργός αξίας. Υπέρμαχος της δίκαιης αντιπροσώπευσης στην εργασία.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)