Έκθεση διαφάνειας

Iσολογισμός EY BAS FY22

Iσολογισμός EY HELLAS FY23

Iσολογισμός EY HELLAS FY22

EY Greece Transparency Report 2023 (pdf)

EY Greece Transparency Report 2022 (pdf)

EY Greece Transparency Report 2021 (pdf)

EY Greece Transparency Report 2020 (pdf)

EY Greece Transparency Report 2019 (pdf)

EY Greece Transparency Report 2018 (pdf)

EY Greece Transparency Report 2017 (pdf)

EY Greece Transparency Report 2016 (pdf)

EY Greece Transparency Report 2015 (pdf)

 

EY BAS
Επωνυμία: ΕΡΝΣΤ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Διακριτικός Τίτλος: ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS
Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία
Έδρα: Χειμάρρας 8Β, Μαρούσι, 15125
Αριθμός ΓΕΜΗ: 001576101000

EY HELLAS
Επωνυμία: ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Διακριτικός Τίτλος: ERNST & YOUNG
Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία
Έδρα: Χειμάρρας 8Β, Μαρούσι, 15125
Αριθμός ΓΕΜΗ: 000710901000