Λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές φορολογικό πλαίσιο, βοηθούμε τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες τους, σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνεχείς προκλήσεις.

Σπύρος Καμινάρης

Εταίρος, Φορολογικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος – Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Φορολογίας Επιχειρήσεων

Δυναμικός, διορατικός και εφευρετικός.

Areas of focus Tax
Γραφείο Αθήνα, GR

Ο Σπύρος Καμινάρης είναι Εταίρος στο Φορολογικό Τμήμα της ΕΥ Ελλάδος. Από το 2006 μέχρι το 2011, διετέλεσε, επίσης, επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ στη Σερβία. Στην Ελλάδα, ο Σπύρος ηγείται των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Φορολογίας Επιχειρήσεων.

Ενσωματώθηκε στο δυναμικό της EY το 2002. Αποφοίτησε από την Οικονομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1992 και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στην Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια και συνέδρια με θέμα την εταιρική νομοθεσία, τις Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις δομές της διεθνούς φορολογίας, καθώς και την τεκμηρίωση των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών.

Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση έργων σχετικά με τη φορολογία συναλλαγών, την τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, καθώς και σε έργα Συγχωνεύσεων και Εξαγορών.

Πώς ο Σπύρος συμμετέχει στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου;

Προσπαθώ να δημιουργήσω έναν καλύτερο εργασιακό κόσμο, δίνοντας έμφαση στον άνθρωπο και δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης, ώστε μέσω της καινοτομίας και της συμμετοχικότητας, να παράγεται προστιθέμενη αξία.

 

Επικοινωνήστε με τον Σπύρο