Η EY παγκοσμίως πέτυχε αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα – ένα σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι της προς τη βιώσιμη ανάπτυξη

9 λεπτά 20 Οκτ 2021
Συγγραφείς
Carmine Di Sibio

EY Global Chairman and CEO

Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

Steve Varley

EY Global Vice Chair - Sustainability

Passionate about sustainability, diversity and entrepreneurship. Husband and father of two. Triathlete.

9 λεπτά 20 Οκτ 2021
Related topics Sustainability

Η EY υλοποίησε αυτόν τον στόχο μειώνοντας τις απόλυτες εκπομπές του οργανισμού και, παράλληλα, αντισταθμίζοντας ή αφαιρώντας περισσότερο άνθρακα από αυτόν που εκπέμπει κάθε χρόνο.

Εν συντομία
  • Η EY κατάφερε να αγγίξει ένα μεγάλο ορόσημο στη φιλόδοξη ατζέντα της για τον άνθρακα, επιτυγχάνοντας αρνητικό αποτύπωμα.
  • Ο παγκόσμιος οργανισμός συνεχίζει να εστιάζει στη μείωση των απόλυτων εκπομπών βάσει επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων και στοχεύει στην επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα το 2025.
  • Οι ομάδες της EY αξιοποιούν την εμπειρία τους για να υποστηρίξουν την απομάκρυνση άλλων επιχειρήσεων από τον άνθρακα και τη μετάβασή τους σε ένα πράσινο μέλλον.

Η επιστήμη είναι πιο σαφής από ποτέ – παρά τις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα, ο πλανήτης θα συνεχίσει να υπερθερμαίνεται για πολλές δεκαετίες ακόμη. Όπως χαρακτηριστικά προειδοποιεί η πιο πρόσφατη έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC): «Η παγκόσμια υπερθέρμανση θα ξεπεράσει τους 1,5°C και 2°C μέσα στον 21ο αιώνα, εκτός εάν συντελεστεί μείωση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2­) και άλλων εκπομπών του θερμοκηπίου». Αυτή η έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2021, υπογραμμίζει ότι μπορούμε και πρέπει να λάβουμε δράση τώρα, για να αποφύγουμε τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Αναπτύσσεται ήδη μια ισχυρή δυναμική για την απεξάρτηση από τον άνθρακα, αλλά για ορισμένους κλάδους, η επίτευξη αυτού του στόχου μέσα στο απαραίτητο χρονικό πλαίσιο, θα είναι δυσκολότερη. Η ανάπτυξη υποδομών, επενδύσεων, επιχειρηματικών μοντέλων, εφοδιαστικών αλυσίδων και τεχνολογιών, θα χρειαστεί χρόνο και αποφασιστική βούληση, γεγονός που σημαίνει ότι, για ορισμένους, η μείωση της χρήσης άνθρακα στα απαραίτητα επίπεδα για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης στους 1,5°C, θα διαρκέσει περισσότερο.

Όσοι μπορούν να κάνουν το βήμα μπροστά με μεγαλύτερη ταχύτητα, θα πρέπει να το κάνουν σήμερα. Όσοι έχουν τη δυνατότητα για την επίτευξη ουδετερότητας ή μηδενικής καθαρής κατανάλωσης άνθρακα, θα πρέπει να επιταχύνουν τις δράσεις τους. Όπου είναι δυνατό, αυτές οι προσπάθειες πρέπει να γίνουν με ξεκάθαρη δέσμευση από τις επιχειρήσεις στο να βοηθήσουν τους υπόλοιπους να κάνουν το ίδιο, συνεργαζόμενες με πελάτες, προμηθευτές, τοπικές κοινωνίες, ακόμη και ανταγωνιστές, για την επιτάχυνση της μετάβασής τους σε ένα μέλλον χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα.

«Καθώς οι κίνδυνοι της κλιματικής κρίσης γίνονται όλο και πιο εμφανείς, το επιχειρείν πρέπει να αλλάξει – και να αλλάξει γρήγορα», δηλώνει ο Carmine Di Sibio, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του παγκόσμιου οργανισμού της EY. «Απαιτείται άμεση και συλλογική δράση για να αποφύγουμε τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στόχοι για μηδενική καθαρή κατανάλωση άνθρακα πρέπει να καθοριστούν και να επιτευχθούν, και όσοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε ένα βήμα πιο μπροστά, θα πρέπει να το κάνουν».

Πώς η EY πέτυχε αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα

H ΕΥ υλοποιεί τη δέσμευση τεσσάρων σημείων που είχε αναλάβει τον Ιανουάριο του 2021 σχετικά με την κατανάλωση άνθρακα, και συνεχίζει να μειώνει ενεργά τις απόλυτες εκπομπές του οργανισμού, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους από τo Science Based Targets Initiative (SBTi) στόχους της, που συμφωνούν με το σενάριο 1,5 °C της Συμφωνίας του Παρισιού. Σύμφωνα με αυτή την πορεία, η EY αναμένεται να επιτύχει τον στόχο της για μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα το οικονομικό έτος 2025 (ΟΕ25), ο οποίος απαιτεί από τις ομάδες της EY να μειώνουν τις εκπομπές τους βάσει των επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων του οργανισμού, ενώ, παράλληλα, αντισταθμίζουν ή αφαιρούν περισσότερο άνθρακα από όσο εκπέμπουν.

Οι εκπομπές της EY παγκοσμίως κατά το ΟΕ21 μειώθηκαν, τόσο λόγω της σημαντικής μείωσης των επαγγελματικών ταξιδιών εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, όσο και λόγω του σχεδίου δράσης επτά σημείων της EY, το οποίο θα συνεχίσει να εστιάζει στην ενεργή μείωση των εκπομπών.

Καθώς οι κίνδυνοι της κλιματικής κρίσης γίνονται όλο και πιο εμφανείς, το επιχειρείν πρέπει να αλλάξει – και να αλλάξει γρήγορα.

Κατά το ΟΕ21, η EY εξέπεμψε 394 χιλιάδες τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e), σε σχέση με τους 976 χιλιάδες τόνους CO2e το ΟΕ20 – μια μείωση 60%. Αυτό αντιπροσωπεύει μια μείωση κατά 71% σε σχέση με τους 1.354 χιλιάδες τόνους εκπομπών CO2e κατά το ΟΕ19, που αποτελεί και το έτος αναφοράς. Παρόλα αυτά, ο φιλόδοξος στόχος της EY αναφορικά με την κατανάλωση άνθρακα θα βοηθήσει τον οργανισμό να διατηρήσει τις εκπομπές του κάτω από το σενάριο 1,5 °C για το ΟΕ22 και μετέπειτα, ενώ το αποτύπωμα άνθρακα του οργανισμού θα παραμένει αρνητικό όσο γίνεται η επιστροφή στην επιχειρηματική κανονικότητα.

Για να μετατραπεί η EY σε έναν οργανισμό με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, οι ομάδες της επένδυσαν σε ένα χαρτοφυλάκιο πρωτοβουλιών αντιστάθμισης άνθρακα, μέσω του κορυφαίου παγκόσμιου παρόχου κλιματικών λύσεων “South Pole”. Το χαρτοφυλάκιο αυτό, περιλαμβάνει πολλαπλά έργα σε όλο τον κόσμο που αντισταθμίζουν ή αφαιρούν άνθρακα, μέσω της αναδάσωσης, της αναγεννητικής γεωργίας, της παραγωγής άνυδρου ξυλάνθρακα από βιομάζα και της διατήρησης/προστασίας των δασών. Τα έργα αυτά συνεισφέρουν στην αφαίρεση ή αντιστάθμιση συνολικά 528 χιλιάδων τόνων CO2e, αντιπροσωπεύοντας το 134% του αποτυπώματος της EY κατά το ΟΕ21, καθιστώντας το αρνητικό.

«Ένας οργανισμός έχει αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα όταν αφαιρεί περισσότερο άνθρακα από αυτόν που εκπέμπει. Αυτό απαιτεί, τόσο τον καθορισμό επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα, όσο και την αντιστάθμιση ή αφαίρεση ακόμη περισσότερων εκπομπών», υπογραμμίζει ο Steve Varley, Αντιπρόεδρος του παγκόσμιου οργανισμού της EY, επικεφαλής για θέματα βιωσιμότητας. «Ακόμη και πριν επιτύχει μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα, ένας οργανισμός μπορεί προληπτικά να διαχειρίζεται τις εκπομπές του, πέρα από απλά να τις αντισταθμίζει προς το ουδέτερο».

Η EY πιστεύει ότι μία ενδελεχής στρατηγική απομάκρυνσης από τον άνθρακα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την ταχεία μείωση των οργανικών εκπομπών, καθώς και επενδύσεις, τόσο σε λύσεις βασισμένες στο φυσικό περιβάλλον, όσο και σε καινοτόμες τεχνολογίες που βοηθούν στην αφαίρεση του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Συμπληρωματικά των έργων αφαίρεσης ή αντιστάθμισης άνθρακα από το περιβάλλον, η EY έχει επίσης υπογράψει μνημόνιο κατανόησης (MoU) σχετικά με τις μελλοντικές εκπομπές της, για τη χρήση άμεσης δέσμευσης αέρα (direct air capture – DAC) – μιας καινοτόμου τεχνολογίας που απορροφά τον ατμοσφαιρικό αέρα και, μέσα από μια σειρά χημικών αντιδράσεων, εξάγει το διοξείδιο του άνθρακα. Ως αποτέλεσμα, παράγει μια καθαρή και συμπιεσμένη μορφή διοξειδίου του άνθρακα που αποθηκεύεται μόνιμα υπογείως, ενώ ο υπόλοιπος καθαρός αέρας επιστρέφει στο περιβάλλον. Ουσιαστικά, αυτό προσομοιώνει τη φυσική διαδικασία που επιτελούν τα δέντρα, όμως γρηγορότερα και σε ένα αποτύπωμα που είναι εύκολα επεκτάσιμο.

Οι ομάδες της ΕΥ θα συνεχίσουν να επενδύουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο πρωτοβουλιών μείωσης άνθρακα και να υποστηρίζουν καινοτόμα έργα μείωσης ή αφαίρεσης άνθρακα, για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη κρίσιμων περιβαλλοντικών τεχνολογιών, απαραίτητων για την επίτευξη των παγκόσμιων κλιματικών στόχων. Αυτό θα βοηθήσει στη μείωση της τιμής ανά αφαιρούμενο τόνο CO2e σε βάθος χρόνου, και θα μειώσει το κόστος της συμμόρφωσης με μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα παγκοσμίως – για επιχειρήσεις, κράτη και τον πλανήτη γενικότερα.

Πώς η EY βοηθά τρίτους οργανισμούς να απομακρυνθούν από τον άνθρακα

Η EY, όπως πολλοί οργανισμοί παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, διαθέτει μία λιγότερο σύνθετη εφοδιαστική αλυσίδα, σε σχέση με επιχειρήσεις σε άλλους κλάδους, όπως η μεταποίηση και το λιανικό εμπόριο. Το ταξίδι της EY προς ένα αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα δε χαρακτηρίστηκε από τις προκλήσεις και τις πολυπλοκότητες που αντιμετωπίζουν άλλοι οργανισμοί, ειδικά σε κλάδους όπου η μείωση της κατανάλωσης άνθρακα είναι δύσκολη. Παρόλα αυτά, μέσα από τις επενδύσεις της σε επαγγελματίες, λύσεις και υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης, η EY βοηθά άλλους οργανισμούς, είτε μικρούς, είτε μεγάλους, να απομακρυνθούν από τον άνθρακα.

Πέρα από την άμεση συνεργασία με τους πελάτες, η EY παγκοσμίως συνεργάζεται, επίσης, με άλλους ηγέτες και σημειώνει πρόοδο μέσω του έργου της στο πλαίσιο των Sustainable Markets Initiative, του φόρουμ “S30” που τελεί υπό την καθοδήγηση του Πρίγκιπα της Ουαλίας, της CEO Climate Leaders Alliance του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, της Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), της The Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), του World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), και άλλων πολυμερών οργανισμών.

Μέσα από τη συνεργασία, μαζί θα βρούμε τις συλλογικές λύσεις που θα μας βοηθήσουν να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα. Εξάλλου, η βιωσιμότητα είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους.

Μέσα από το παγκόσμιο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “EY Ripples”, αξιοποιούμε τις δυνατότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία των ανθρώπων της EY, για να επιταχύνουμε την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε. Εστιάζουμε στην ενίσχυση της υιοθέτησης επιχειρηματικών μοντέλων, τεχνολογιών και συμπεριφορών που προστατεύουν και αναγεννούν το περιβάλλον, και αναδεικνύουν ευκαιρίες για τη μετάβαση σε μία κυκλική και αναγεννητική οικονομία. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 17.500 άνθρωποι της EY από 115 χώρες, έχουν συμμετάσχει σε πάνω από 220 πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος EY Ripples, επηρεάζοντας θετικά περισσότερες από 700.000 ζωές.

Όπως ξεκάθαρα καταδεικνύει η περιβαλλοντική επιστήμη, η μείωση της ποσότητας άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι κρίσιμη. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας: όλοι μας έχουμε να παίξουμε έναν ρόλο σε αυτό, και όσοι μπορούμε να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά, θα πρέπει να το κάνουμε. Μαζί μπορούμε να επιτύχουμε ένα αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα και να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο και πιο βιώσιμο εργασιακό κόσμο.

«Οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της απομάκρυνσης από τον άνθρακα απαιτούν απαντήσεις που μόνο μαζί μπορούμε να βρούμε. Μέσα από τη συνεργασία, μαζί θα βρούμε τις συλλογικές λύσεις που θα μας βοηθήσουν να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα», δηλώνει ο Carmine Di Sibio. «Εξάλλου, η βιωσιμότητα είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους».

Περίληψη

Η EY ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι πέτυχε αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα, καθώς εργάζεται για τη μείωση των απόλυτων εκπομπών της, στο ταξίδι για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα το 2025. Αξιοποιώντας την εμπειρία, τις λύσεις και τις δεξιότητες των ανθρώπων της, συνεργάζεται με τρίτους οργανισμούς για να τους βοηθήσει να μεταβούν σε ένα μέλλον χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα.

Σχετικά με αυτό το άρθρο

Συγγραφείς
Carmine Di Sibio

EY Global Chairman and CEO

Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

Steve Varley

EY Global Vice Chair - Sustainability

Passionate about sustainability, diversity and entrepreneurship. Husband and father of two. Triathlete.

Related topics Sustainability
  • Facebook
  • LinkedIn