Η ΕΥ διατηρεί το αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα και συνεχίζει την πορεία της προς την επίτευξη μηδενικού καθαρού αποτυπώματος το 2025

9 λεπτά 20 Σεπ 2022
Συγγραφείς
Carmine Di Sibio

EY Global Chairman and CEO

Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

Steve Varley

EY Global Vice Chair - Sustainability

Passionate about sustainability, diversity and entrepreneurship. Husband and father of two. Triathlete.

9 λεπτά 20 Σεπ 2022
Related topics Sustainability

Σημαντική πρόοδο στο φιλόδοξο σχέδιο δράσης επτά σημείων που έχει αναπτύξει για την απανθρακοποίηση, σημείωσε η ΕΥ το Οικονομικό Έτος 2022 (ΟΕ22), και συνεχίζει, εστιάζοντας στην επίτευξη μηδενικού καθαρού αποτυπώματος άνθρακα το 2025.

Εν συντομία
 • Ο παγκόσμιος οργανισμός της ΕΥ συνεχίζει να εστιάζει στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και διατήρησε για δεύτερη χρονιά το αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα, αντισταθμίζοντας, δηλαδή, και αφαιρώντας περισσότερο άνθρακα από αυτόν που εκπέμπει.
 • Η πρόκλησή μας για το μέλλον, είναι να διαχωρίσουμε την επιχειρηματική ανάπτυξη από τις υψηλές εκπομπές αερίων, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις και να διατηρούμε τη μοναδική εταιρική κουλτούρα του παγκόσμιου οργανισμού της EY.
 • Επενδύουμε σε υπηρεσίες, τεχνολογίες και προϊόντα, για να συνεισφέρουμε στην απανθρακοποίηση των επιχειρήσεων και να επιταχύνουμε τη μετάβασή τους σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Μετά την ολοκλήρωση της 26ης Διάσκεψης Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP26), η απανθρακοποίηση έχει αναρριχηθεί στην κορυφή της παγκόσμιας επιχειρηματικής ατζέντας, εγκαινιάζοντας μία περίοδο δυναμικής ανάπτυξης για τις εταιρείες που δεσμεύονται για την επίτευξη μηδενικού καθαρού αποτυπώματος άνθρακα (net zero). Περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν ανακοινώσει τις προθέσεις τους και συνεργάζονται με την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi), για τη μείωση των εκπομπών τους, σύμφωνα με επιστημονικά θεσπισμένους κλιματικούς στόχους.

Αυτή η δυναμική συνεχίζει να αναπτύσσεται, καθώς οι επιχειρήσεις τροποποιούν τις λειτουργίες τους, προκειμένου να υποστηρίξουν την απομάκρυνση από τον άνθρακα. Αλλά για τους αναπτυσσόμενους οργανισμούς σε παγκόσμια κλίμακα, τα οφέλη της θετικής ανάπτυξης συνοδεύονται από την άμεση ανάγκη διαχείρισης της ολοένα και αυξανόμενης κατανάλωσης άνθρακα.

«Η πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε το ΟΕ23 και μετέπειτα, είναι η διαρκής ανάπτυξη του οργανισμού μας, διατηρώντας ακέραιη τη χαρακτηριστική εταιρική κουλτούρα μας, επιτυγχάνοντας, παράλληλα, τη μείωση των απόλυτων εκπομπών άνθρακα», αναφέρει ο Steve Varley, Αντιπρόεδρος του παγκόσμιου οργανισμού της EY, Eπικεφαλής για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η πρόκληση αυτή, ενισχύεται και από την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΥ κατά 29%, από το οικονομικό έτος αναφοράς 2019.

Επιπλέον, με την επάνοδο των επαγγελματικών ταξιδιών, το ΟΕ23 είναι η πρώτη χρονιά που αναμένουμε να δοκιμαστούν στην πράξη τα όρια που έχουμε καθορίσει για τους ρύπους από τις αεροπορικές μετακινήσεις. «Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτήν την πρόκληση και είμαστε βέβαιοι ότι οι ενέργειές μας, όπως ορίζονται στο σχέδιο δράσης της EY για τον άνθρακα, θα μας βοηθήσουν να παραμείνουμε σταθεροί και να επιτύχουμε μηδενικό καθαρό αποτύπωμα», σημειώνει ο Varley.

Η πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε το ΟΕ23 και μετέπειτα, είναι η διαρκής ανάπτυξη του οργανισμού μας, διατηρώντας ακέραιη τη χαρακτηριστική εταιρική κουλτούρα μας, επιτυγχάνοντας, παράλληλα, τη μείωση των απόλυτων εκπομπών άνθρακα.
Steve Varley
EY Global Vice Chair - Sustainability

Η EY ανακοίνωσε τον φιλόδοξο στόχο της για την απανθρακοποίηση, τον Ιανουάριο του 2021: να πετύχει μηδενικό καθαρό αποτύπωμα άνθρακα μέχρι το 2025, με μία μείωση της τάξεως του 40% στις απόλυτες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Scope 1, 2 και 3 (έναντι του έτους αναφοράς ΟΕ19). Πρόκειται για μία πορεία σύμφωνη, τόσο με τους εγκεκριμένους από το SBTi στόχους, αλλά και με το σενάριο της Συμφωνίας του Παρισιού για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5°C.

Πετύχαμε τον στόχο-ορόσημο για αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα το ΟΕ21. Αυτό σημαίνει ότι αντισταθμίζουμε ή αφαιρούμε περισσότερο άνθρακα από αυτόν που εκπέμπουμε στην ατμόσφαιρα. Είμαστε περήφανοι που διατηρούμε το αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα και το ΟΕ22, ενώ παραμένουμε προσηλωμένοι στη δέσμευσή μας για μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα το 2025.

Πώς η EY μειώνει τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου και διατηρεί το αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα

Το ΟΕ22, οι εκπομπές άνθρακα του οργανισμού ανήλθαν συνολικά στους 597 χιλ. τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e). Αν και αυτό αντιπροσωπεύει μία μείωση της τάξεως του 56% από το ΟΕ19 (1.354 χιλ. tCO2e), ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει και μία αύξηση 52% από το ΟΕ21 — ένα έτος κατά το οποίο σημειώθηκε δραματική πτώση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, λόγω της μείωσης των εκπομπών Scope 3 από επαγγελματικά ταξίδια, καθώς και λόγω της μειωμένης χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις του οργανισμού (Scope 2). Αυτή η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη, καθώς το ΟΕ22, πολλές εταιρείες-μέλη του παγκόσμιου οργανισμού της EY επανήλθαν στις συνήθεις επιχειρηματικές λειτουργίες τους και η πρόοδός μας στο σενάριο των 1,5°C, επηρεάστηκε από την αναμενόμενη αύξηση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, στο μετά-COVID-19 περιβάλλον αγοράς.

Για να αντισταθμίσουμε τις εκπομπές που δεν έχουμε εξαλείψει ακόμη, στην ΕΥ, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ένα χαρτοφυλάκιο πρωτοβουλιών αντιστάθμισης άνθρακα, σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς φορείς ανάπτυξης έργων και παρόχους κλιματικών λύσεων. Συνολικά, αυτές οι πρωτοβουλίες και έργα, αντιστάθμισαν 723 χιλ. tCO2e, που αντιπροσωπεύουν το 121% των εκπομπών της EY το ΟΕ22 — επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση του αρνητικού αποτυπώματος άνθρακα του οργανισμού το ΟΕ22. Όλες οι ενέργειες του οργανισμού πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουμε θέσει για ποιοτικές αντισταθμίσεις, ενώ αποδεικνύεται ότι, κάθε πρωτοβουλία μας είναι πιστοποιημένη από ανεξάρτητους φορείς, προσθέτει αξία, έχει μόνιμο χαρακτήρα, δε χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, δεν είναι επιζήμια προς το περιβάλλον και έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Έχουμε εφαρμόσει νέα τεχνολογικά μέσα, όπως κάνουν ήδη πολλοί από τους πελάτες μας, για να παρακολουθούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις εκπομπές άνθρακα του οργανισμού. Μέσω της εφαρμογής της πλατφόρμας Enablon, μπορούμε πλέον να παρακολουθούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις Scope 1 και Scope 2 εκπομπές άνθρακα. Αυτές, περιλαμβάνουν στοιχεία, όπως για τη χρήση ενέργειας, την κατανάλωση νερού, πληροφορίες για τα καύσιμα, και άλλα δεδομένα από περίπου 650 γραφεία σε όλο το παγκόσμιο δίκτυο της EY.

Συνεχίζουμε, επίσης, τη συστηματική παρακολούθηση των Scope 3 εκπομπών άνθρακα, μέσω της ανάλυσης των ταξιδιωτικών μετακινήσεων και των δαπανών μας σε επιβατικά μέσα (αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, καθώς και δαπάνες αυτοκίνησης). Οι μετακινήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην άμεση παροχή υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας στους πελάτες μας, και μάς βοηθούν να ξεχωρίζουμε στην αγορά, να επιδεικνύουμε το συνεργατικό πνεύμα των ομάδων της EΥ, και να ενδυναμώνουμε την εργασιακή φιλοσοφία του οργανισμού. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να μετακινούμαστε με συνετό τρόπο, διασφαλίζοντας ότι δεν αποκλίνουμε από την πορεία επίτευξης του μηδενικού καθαρού αποτυπώματος άνθρακα το 2025. Το όριο εκπομπών για τις αεροπορικές μας μετακινήσεις για το ΟΕ23 έχει μειωθεί κατά 6% σε σχέση με το ΟΕ22. Για να διασφαλίσουμε την τήρηση του μειωμένου αυτού ορίου, ο στόχος μας για το ΟΕ23 και έπειτα, θα είναι να εξισορροπούμε τη μείωση των εκπομπών άνθρακα με τις ταξιδιωτικές ανάγκες για την εξυπηρέτηση των πελάτων της EY, αλλά και για άλλες δραστηριότητες.

Η πρόοδος της EY στο σχέδιο δράσης επτά σημείων για την επίτευξη μηδενικού καθαρού αποτυπώματος άνθρακα το 2025

Προκειμένου να επιτύχουμε μηδενικό καθαρό αποτύπωμα άνθρακα το 2025, θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε το σχέδιο δράσης μας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ώστε να καταφέρουμε να γίνουμε ένας ακόμη πιο βιώσιμος οργανισμός. Κατά τη διάρκεια του ΟΕ22, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο σε κάθε έναν από τους επτά κύριους άξονες που ορίσαμε:

 • 1. Ρύποι από επαγγελματικές μετακινήσεις: Επίτευξη μείωσης κατά 35% έως το ΟΕ25 (συγκριτικά με το έτος αναφοράς ΟΕ19)

  • Το ΟE22, οι εκπομπές άνθρακα από επαγγελματικές μετακινήσεις, μειώθηκαν κατά 74%, συγκριτικά με το ΟΕ19. Περισσότεροι άνθρωποι επέλεξαν να ταξιδέψουν με σιδηροδρομικά μέσα το ΟΕ22 (20%, έναντι 4% το ΟΕ19) και λιγότεροι επέλεξαν τις αυθημερόν μετακινήσεις (3%, έναντι 18% το ΟΕ19).
  • Το όριο των εκπομπών άνθρακα από αεροπορικές μετακινήσεις για το ΟΕ23 είναι μειωμένο κατά 6% συγκριτικά με το ΟΕ22. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να μειώνουμε κατά 6% αυτό το όριο κάθε χρόνο, ώστε μέχρι το ΟΕ25 να έχουμε πετύχει μείωση 35%.
 • 2. Ενέργεια: Μείωση της συνολικής χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας στις εταιρικές εγκαταστάσεις και εφοδιασμός 100% ανανεώσιμης ενέργειας για τις υπολειπόμενες ανάγκες μας

  • Σήμερα, το 47% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουμε παγκοσμίως, προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Το παραπάνω ποσοστό προκύπτει εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμα ενεργειακά αποθέματα στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, καθώς και από ένα σημαντικό ποσοστό ανανεώσιμης ενέργειας από την Ινδία, την Ιαπωνία και αρκετές χώρες της Νότιας Αμερικής. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με υφιστάμενους και δυνητικούς παρόχους για τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Το ΟΕ23, η ΕΥ θα συμμετέχει ως Χρυσό Μέλος στο RE100, μια παγκόσμια πρωτοβουλία που φέρνει κοντά τις επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, που έχουν δεσμευτεί για 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια.
 • 3. Συμβάσεις: Σύναψη συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εικονικών συμφωνιών αγοράς ενέργειας (vPPAs), ώστε να προστεθεί στα εθνικά δίκτυα περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από αυτή που καταναλώνει η ΕΥ

  • Τη δεδομένη στιγμή, έχουμε συνάψει τρεις εικονικές συμφωνίες αγοράς ενέργειας (vPPAs) για δύο εταιρείες-μέλη του παγκόσμιου οργανισμού της ΕΥ. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις εταιρείες-μέλη της ΕΥ, όπου είναι εφικτό, για να συναφθούν νέες συμβάσεις vPPA, με σκοπό τη δημιουργία νέων σχεδίων σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε μία νέα συμφωνία vPPA, το ΟΕ23, στην Αυστραλία.
 • 4. Μέτρηση: Οι ομάδες της ΕΥ έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν και να μειώνουν την ποσότητα άνθρακα που εκπέμπεται από την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες

  • Ένας νέος πίνακας ελέγχου (dashboard) για τις εκπομπές άνθρακα, παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά τους στόχους της EY για τις εκπομπές ρύπων κατά τις επαγγελματικές μετακινήσεις, και είναι διαθέσιμος για όλους τους εργαζόμενους στις εταιρείες-μέλη του παγκόσμιου οργανισμού της ΕΥ. Ένας πίνακας ελέγχου ταξιδιώτη, δίνει στα στελέχη της ΕΥ που ταξιδεύουν, την πλήρη εικόνα των ατομικών εκπομπών τους κατά τις μετακινήσεις τους.
  • Το ΟΕ23 θα παρουσιάσουμε ένα νέο εργαλείο λήψης αποφάσεων για τις εταιρικές μετακινήσεις, σε συνεργασία με την IBM, το οποίο θα εμφανίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για κάθε είδος μετακίνησης, διασφαλίζοντας μ’αυτόν τον τρόπο ότι οι άνθρωποι της ΕΥ θα έχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση για να λάβουν μία καλά ενημερωμένη απόφαση.
 • 5. Φυσικά και επιστημονικά έργα, τα οποία αφαιρούν ή αντισταθμίζουν περισσότερο άνθρακα από όσο εκπέμπουμε κάθε χρόνο

  • Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε φυσικά και επιστημονικά έργα, για να αντισταθμίσουμε τις εκπομπές που δεν έχουμε εξαλείψει ακόμη. Κατά το ΟΕ22, 10 τέτοια έργα μάς βοήθησαν να αντισταθμίσουμε 723 χιλ. tCO2e, που αντιστοιχούν στο 121% των εκπομπών μας κατά το ίδιο οικονομικό έτος και επιβεβαιώνουν τη διατήρηση του αρνητικού μας αποτυπώματος άνθρακα.
  • Το χαρτοφυλάκιο των ενεργειών μας, περιλαμβάνει την προστασία των δασών, την αιολική και ηλιακή ανανεώσιμη ενέργεια, την προστασία ελωδών εκτάσεων, την αναγεννητική γεωργία, τον μπλε άνθρακα και τον βιοάνθρακα.
  • Η πρόωρη και έγκαιρη υποστήριξη καινοτόμων έργων αφαίρεσης άνθρακα, είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της υιοθέτησης σε κλίμακα τεχνολογικών μέσων για το κλίμα, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των παγκόσμιων περιβαλλοντικών στόχων. Το 2021, η EY υπέγραψε επιστολή πρόθεσης να συμμετάσχει στον συνασπισμό Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance (LEAF), μία πρωτοποριακή συμμαχία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την παροχή χρηματοδότησης, με σκοπό τη διατήρηση των τροπικών και υποτροπικών δασών, προσφέροντας ανεκτίμητη υποστήριξη σε επηρεαζόμενα κράτη και ωφελώντας εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Η EY υπέγραψε, επίσης, μνημόνιο για τη μελλοντική αντιστάθμιση άμεσης δέσμευσης αέρα (DAC) από ένα πρωτοποριακό έργο στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • 6. Προμηθευτές: Απαίτηση από το 75% των προμηθευτών της ΕΥ, βάσει δαπανών, να θέσουν επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους το αργότερο μέχρι το ΟΕ25

  • Ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές μας να τολμήσουν την αλλαγή, βοηθώντας τους να θέσουν επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους για τους οργανισμούς τους. Παρέχουμε την απαραίτητη εκπαίδευση για να υποστηρίξουμε το δικό τους ταξίδι απανθρακοποίησης. Μέχρι και σήμερα, το 52% έχει θέσει κάποιον στόχο. Απώτερος σκοπός μας είναι, το 75% να έχει θέσει έναν περιβαλλοντικό στόχο μέχρι το ΟΕ25.
 • 7. Πελάτες: Επενδύουμε σε υπηρεσίες και λύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις να δημιουργούν αξία μέσα από την απανθρακοποίηση, να αντιμετωπίζουν άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις και να αξιοποιούν ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης

  • Βοηθούμε τους πελάτες μας στο ταξίδι υλοποίησης των δεσμεύσεών τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες που παρέχουμε, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κορυφαίων ζητημάτων βιώσιμης ανάπτυξης που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί και οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούνται. Αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία με το οικοσύστημα διεθνών συμμαχιών μας – τη Microsoft, την IBM, τη SAP, την Enablon και τη ServiceNow – μαζί με το οποίο εργαζόμαστε για την ανάπτυξη της τεχνολογίας, προϊόντων και υπηρεσιών που θα βοηθήσουν τους πελάτες μας να ενσωματώσουν περαιτέρω τη βιωσιμότητα στη στρατηγική τους.

Καθώς ενεργούμε με οδηγό αυτό το σχέδιο δράσης επτά σημείων, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο πλαίσιο του SBTi, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης επικαιροποίησης του ορισμού του μηδενικού καθαρού αποτυπώματος άνθρακα.

Συλλογική προσπάθεια για ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα

«Η EY, όπως και άλλοι οργανισμοί παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, έχει ένα απλούστερο επιχειρηματικό μοντέλο από πολλούς οργανισμούς σε κλάδους, όπως η μεταποίηση, το λιανικό εμπόριο και η βιομηχανία, όπου ο άνθρακας είναι δύσκολο να εγκαταλειφθεί», λέει ο Varley. «Ενώ αναγνωρίζουμε ότι οι εκπομπές άνθρακα του οργανισμού μας είναι μικρές από μόνες τους, χρησιμοποιούμε την εμπειρία μας, τη δύναμή μας να συνεργαζόμαστε, τις δεξιότητες, τις υπηρεσίες και τους ανθρώπους μας, για να βοηθήσουμε άλλους οργανισμούς να μεταβούν σε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα».

Εκτός από την υποστήριξη των πελατών και των προμηθευτών της ΕΥ στο ταξίδι τους προς την απανθρακοποίηση, ο οργανισμός της ΕΥ συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη δύναμή του να συγκεντρώνει οργανισμούς με τους οποίους μοιράζεται ένα κοινό όραμα, για να δημιουργήσουν – και να προστατέψουν – αξία από τη βιώσιμη ανάπτυξη, για τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και τον πλανήτη.

Μέσα από τη συνεργασία, μαζί θα βρούμε τις συλλογικές λύσεις που θα μας βοηθήσουν να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα. Εξάλλου, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους.
Carmine Di Sibio
EY Global Chairman and CEO

Τον Νοέμβριο του 2021, ηγετικά στελέχη του παγκόσμιου οργανισμού της ΕΥ συμμετείχαν στην COP26 — την πρώτη Διάσκεψη Κορυφής του OHE, που έφερε σε επαφή κυβερνήσεις και ηγέτες επιχειρήσεων και οικονομικών φορέων, για να καθορίσουν την ανάγκη συλλογικής δράσης. Με το βλέμμα στραμμένο στην COP27, που θα πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο τον Νοέμβριο του 2022, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις δράσεις για την επιτάχυνση της προόδου προς ένα μέλλον με μηδενικές καθαρές εκπομπές. Θα συνεργαστούμε με τους πελάτες μας, για να μετατρέψουμε τις υποσχέσεις σε επιχειρηματικές δράσεις που δημιουργούν πραγματικό αντίκτυπο.

Συνεχίζουμε τη συνεργασία με τους φορείς θέσπισης προτύπων για τη μέτρηση και την υποβολή εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης, και προωθούμε την πρόοδο μέσω της συνεργασίας μας με εξωτερικές πρωτοβουλίες και οργανισμούς, όπως το Sustainable Markets Initiative (SMI) και το φόρουμ S30 των Chief Sustainability Officers (μέρος της SMI).

Όπως ξεκάθαρα καταδεικνύει η κλιματική επιστήμη, είναι κρίσιμο, μεγάλοι και μικροί οργανισμοί, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Όλοι μας, όμως, έχουμε να παίξουμε ένα ρόλο σε αυτό, και όσοι μπορούμε να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά, θα πρέπει να το κάνουμε. Μαζί μπορούμε να επιτύχουμε ένα μηδενικό καθαρό αποτύπωμα άνθρακα και να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο και πιο βιώσιμο εργασιακό κόσμο.

«Οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της απανθρακοποίησης, απαιτούν απαντήσεις που μόνο μαζί μπορούμε να βρούμε. Μέσα από τη συνεργασία, θα βρούμε τις συλλογικές λύσεις που θα μας βοηθήσουν να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα», δηλώνει ο Carmine Di Sibio, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του παγκόσμιου οργανισμού της EY. «Εξάλλου, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους».

Περίληψη

Ο παγκόσμιος οργανισμός της ΕΥ διατηρεί το αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα και το 2022, ενώ συνεχίζει την πορεία του προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, εστιάζοντας στο φιλόδοξο σχέδιο δράσης επτά σημείων που έχει αναπτύξει για την απανθρακοποίηση. Στόχος της ΕΥ παραμένει η επίτευξη μηδενικού καθαρού αποτυπώματος άνθρακα το 2025, δηλαδή η αντιστάθμιση ή αφαίρεση περισσότερου άνθρακα από αυτόν που εκπέμπει ο οργανισμός.

Σχετικά με αυτό το άρθρο

Συγγραφείς
Carmine Di Sibio

EY Global Chairman and CEO

Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

Steve Varley

EY Global Vice Chair - Sustainability

Passionate about sustainability, diversity and entrepreneurship. Husband and father of two. Triathlete.

Related topics Sustainability
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)