4 λεπτά 3 Ιουν 2021
ηγέτης, ηγέτες, κοινωνικό σύνολο

Πέρα από τα οικονομικά αποτελέσματα: Ο Ηγέτης του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου

Από Ευτυχία Κασελάκη

Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Καθοδηγεί τους ηγέτες να απελευθερώσουν το δυναμικό τους, ώστε να συμβάλουν σε έναν υψηλότερο σκοπό. Απολαμβάνει το διάβασμα και να παίζει επιτραπέζια παιχνίδια και πινγκ πονγκ με τους γιούς της.

4 λεπτά 3 Ιουν 2021

Η κοινωνία μας σήμερα – και ιδιαίτερα μετά την εμπειρία της πανδημίας – αντιμετωπίζει τις επιχειρήσεις με μεγαλύτερη αυστηρότητα και έχει πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις από αυτές, καθώς αναμένει να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Δεν είναι τυχαίο ότι, σε ερώτηση που τέθηκε στο πλαίσιο της έρευνας της EY για την επιχειρηματική ηγεσία στην Ελλάδα, το 48% των ερωτηθέντων έκριναν ότι ο ηγέτης / η διοίκηση της εταιρείας τους πρέπει να δώσουν περισσότερη βαρύτητα στην έντονη κοινωνική προσφορά, έναντι 39% που ανέφεραν το επιχειρηματικό συμφέρον.

Για να ανταποκριθεί σε αυτόν τον ευρύτερο ρόλο, ο ηγέτης πρέπει, αρχικά, να διαθέτει ενσυναίσθηση και διορατικότητα για να μπορεί να ανταποκρίνεται υπεύθυνα στις δυναμικά εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς και στις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών / πολιτών. Οφείλει, επίσης, να δίνει έμφαση στα ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (τα «κριτήρια ESG»), αναγνωρίζοντας ότι οι καταναλωτές, η κοινωνία ευρύτερα, αλλά και οι επενδυτές, αξιολογούν την επιχείρηση με βάση τις επιδόσεις της και σε αυτούς τους τομείς. Και πρέπει τις προκλήσεις αυτές να τις αντιμετωπίζει μέσα από την οπτική της έγκαιρης και διαρκούς διαχείρισης κινδύνων, και όχι απλώς ως ασκήσεις συμμόρφωσης.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι ηγέτες οφείλουν να εστιάζουν στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, όχι μόνο για τους μετόχους, αλλά για μια ευρύτερη ομάδα ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων, των πελατών και της κοινωνίας.

Για να το πετύχουν αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν στη θέσπιση μίας στρατηγικής βάσει ενός διακριτού εταιρικού σκοπού. Η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου σκοπού και οράματος, βασισμένου στη βαθιά κατανόηση των αιτημάτων και των «θέλω» των ενδιαφερομένων μερών, αποσαφηνίζει τον λόγο ύπαρξης της επιχείρησης και τον αντίκτυπο που επιδιώκει να επιτύχει. Η πρόοδος προς την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων, θα πρέπει να μετριέται με τα σωστά εργαλεία και να επικοινωνείται με διαφανή και ισορροπημένο τρόπο.

Τέλος, η προσήλωση στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, και όχι στην επίτευξη βραχυπρόθεσμου κέρδους, πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε όλο το εύρος του οργανισμού: από τα συστήματα αμοιβής των εργαζόμενων και την εφοδιαστική αλυσίδα, έως τη λειτουργική δομή.

Είναι σημαντικό οι ηγέτες να επαναξιολογούν τακτικά τη στάση που υιοθετούν, θέτοντας τα κατάλληλα ερωτήματα: «Οι υπηρεσίες που παρέχουμε, είναι κατάλληλες για να καλύψουν τις ανάγκες των διαφορετικών τμημάτων (segments) των πελατών / πολιτών; Eνέχουν την αναγκαία εξατομίκευση και ευαισθησία σχέσης αξίας-ποιότητας;». «Είναι κατανοητή η στρατηγική και η πρόθεση δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας της ηγεσίας, από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη;». «Έχουμε ενσωματώσει τους κινδύνους που φέρνουν τα κριτήρια ESG, αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργούν, στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αποφάσεις;»

Πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι, στα επόμενα χρόνια, οι καταναλωτές, το ανθρώπινο ταλέντο, αλλά και τα επενδυτικά κεφάλαια, θα μετακινηθούν προς τις επιχειρήσεις των οποίων η ηγεσία δημιουργεί αξία – όχι μόνο για τους μετόχους, αλλά για όλους όσους άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τη λειτουργία τους. Οι ηγέτες που συνειδητοποιούν σήμερα αυτήν την πραγματικότητα είναι αυτοί που θα οδηγήσουν τις επιχειρήσεις τους στην επιτυχία, στα χρόνια που έρχονται.

 

*Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στην εφημερίδα «Η Καθημερινή της Κυριακής», στις 30 Μαΐου 2021, ως μέρος σειράς άρθρων της Ευτυχίας Κασελάκη για τις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες των επιχειρήσεων, καθώς διαχειρίζονται τις συχνά αντιφατικές απαιτήσεις του ρόλου τους, στο πλαίσιο της έρευνας της EY για την ηγεσία στην Ελλάδα.

Περίληψη

Για να οδηγήσουν με επιτυχία τις επιχειρήσεις τους στα επόμενα χρόνια, οι ηγέτες θα πρέπει να εστιάσουν στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για μία ευρύτερη ομάδα ενδιαφερομένων μερών, όπως οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και το κοινωνικό σύνολο.

Σχετικά με αυτό το άρθρο

Από Ευτυχία Κασελάκη

Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού

Καθοδηγεί τους ηγέτες να απελευθερώσουν το δυναμικό τους, ώστε να συμβάλουν σε έναν υψηλότερο σκοπό. Απολαμβάνει το διάβασμα και να παίζει επιτραπέζια παιχνίδια και πινγκ πονγκ με τους γιούς της.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)