5 λεπτά 26 Ιουν 2014
Έτοιμες για την επόμενη μέρα

Έτοιμες για την επόμενη μέρα;

Από Ανδρέας Χατζηδαμιανού

Εταίρος και Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών EY Ελλάδος

Εστιάζει στα αποτελέσματα. Αφοσιωμένος στην παροχή υπηρεσιών που προσδίδουν αξία και εξυπηρετούν τις αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων και των επενδυτών.

5 λεπτά 26 Ιουν 2014
Related topics Family enterprise

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν έναν ευρύτατα διαδεδομένο τύπο επιχειρησιακής δομής παγκοσμίως, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σημαντική συνεισφορά στην παγκόσμια οικονομία.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις, από τη φύση τους, εστιάζουν στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και όχι στο βραχυπρόθεσμο κέρδος, δίνοντας, για παράδειγμα, μεγάλη έμφαση στην ποιότητα και στην ικανοποίηση του πελάτη. Η μακροπρόθεσμη θεώρηση των πραγμάτων αντικατοπτρίζεται, επίσης, στις χρηματοδοτικές επιλογές των οικογενειακών επιχειρήσεων, οι οποίες τους εξασφαλίζουν και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε καιρούς πιστωτικής συρρίκνωσης.

Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, οι οικογενειακές επιχειρήσεις θεωρούν ότι η ανάπτυξη κατά τα επόμενα χρόνια ταυτίζεται με την εξωστρέφεια. Συγχρόνως, όμως, θεωρούν ότι προϋπόθεση για τη συνέχιση της αναπτυξιακής τους πορείας είναι η βελτίωση του λειτουργικού και θεσμικού περιβάλλοντος και η άρση των εμποδίων, όπως η γραφειοκρατία, η διαφθορά και η υψηλή φορολόγηση, που αποτελούν σήμερα τροχοπέδη και απειλή για την επιβίωσή τους.

Την ίδια ώρα, οι εκπρόσωποι των ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι η διαδοχή τους στα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία γεμάτη προκλήσεις, που πρέπει να ξεκινήσει νωρίς και να οργανωθεί προσεκτικά. Οι επιχειρηματίες δε θεωρούν αυτονόητη την τοποθέτηση των παιδιών τους στη διοίκηση της εταιρείας και πιστεύουν ότι πρέπει, πρώτα, να το θέλουν και, δεύτερον, να αποδείξουν ότι το αξίζουν. Παράλληλα, είναι σαφές ότι για να αναπτυχθούν, οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες θα προσελκύσουν ικανά στελέχη από την αγορά και να τα βοηθήσουν μέσα από τη σωστή οργανωτική δομή και τα ανάλογα κίνητρα, να συνυπάρξουν αρμονικά στη διοίκηση και να ευθυγραμμισθούν με την οικογενειακή επιχειρηματική κουλτούρα. Όπως μας ανέφερε και κορυφαίος επιχειρηματίας 4ης γενιάς, το μεγάλο στοίχημα για τις οικογενειακές επιχειρήσεις είναι ο σαφής προσδιορισμός ευθυνών / αρμοδιοτήτων των μελών της οικογένειας, και ο διαχωρισμός μεταξύ μετοχικής σχέσης, διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης.

Παρά το γεγονός ότι οι επικεφαλής των ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων αναγνωρίζουν την κρισιμότητα της διαδικασίας της διαδοχής, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, δεν έχουν υιοθετήσει τις απαραίτητες δομημένες και αδιάβλητες διαδικασίες που θα εξασφαλίσουν την επιτυχία του εγχειρήματος.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις διατηρούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, εξαρτάται, όμως, από την κάθε επιχείρηση να μετατρέψει την ευκαιρία σε πραγματική επιτυχία, μέσα από τις σωστές επιλογές.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την έρευνα κατεβάστε το pdf.

Περίληψη

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν έναν ευρύτατα διαδεδομένο τύπο επιχειρησιακής δομής παγκοσμίως, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σημαντική συνεισφορά στην παγκόσμια οικονομία. Στην Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, όχι μόνο με την οικονομία, αλλά και με την ιστορία του τόπου.