Το μυστικό της μακροβιότητας είναι η προσαρμογή ή οι ανατροπές;

7 λεπτά 20 Απρ 2018
Related topics Growth

Πώς οι επιτυχημένες οικογενειακές επιχειρήσεις αναπτύσσουν την κουλτούρα των δραστικών αλλαγών από την μια γενιά στην επόμενη.

Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα της EY για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, το 2018.οι μεγάλες οικογενειακές επιχειρήσεις δημιουργούν μια ευέλικτη κουλτούρα που ενθαρρύνει την καινοτομία και επιβραβεύει τους νέους τρόπους σκέψης, Όλες αυτές οι επιμέρους συνθήκες τροφοδοτούν ανατροπές στις αγορές, αλλά λίγες (12%) παγκόσμιες οικογενειακές επιχειρήσεις, θεωρούν ότι οι ίδιες προκαλούν ανατροπές.

Οι συμμετέχοντες από τις κορυφαίες αγορές παγκοσμίως πιστεύουν, ότι διαθέτουν το "δαιμόνιο" της επιχειρηματικότητας, ενθαρρύνουν την ευελιξία και την αλλαγή (67%) και επιτρέπουν την αποτυχία για την επιδίωξη της βελτίωσης (61%). Χρησιμοποιούν τα social media (68%) και τα big data (65%) και την αυτοματοποίηση και τις ρομποτικές διαδικασίες (50%) στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τον ρυθμό τους. Με άλλα λόγια, αναπτύσσουν κουλτούρες, ιδιαίτερα ικανές να δημιουργήσουν ή να επωφεληθούν από τις αλλαγές από την μια γενιά στην άλλη.

"Οι μεγαλύτερες και οι μακροβιότερες οικογενειακές επιχειρήσεις στον κόσμο έχουν μάθει να προσαρμόζονται και να καινοτομούν, — διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να παραμένουν ισχυρές στις σημερινές ανταγωνιστικές αγορές. Δέχονται τις πρωτοβουλίες και επιβραβεύουν τις ιδέες που μπορούν να μετασχηματίσουν και να διαχειριστούν τις λειτουργίες τους μακροπρόθεσμα," λέει ο Marnix van Rij, EY Global Family Business Leader.  "Αυτός ο μακροπρόθεσμος και επιχειρηματικός προσανατολισμός μπορεί να έχει σκοπό τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας κληρονομιάς για την οικογένεια, αλλά, παράλληλα, κάνει τις επιχειρήσεις περισσότερο δημιουργικές και κερδοφόρες."

  • Μεθοδολογία της έρευνας των οικογενειακών επιχειρήσεων

    Η έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία συγκέντρωσε τις 589 μεγαλύτερες οικογενειακές επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο, σε 23 κορυφαίες παγκόσμιες αγορές — την Αυστραλία, την Αργεντινή, το Βέλγιο, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), την Ινδία, την Ινδονησία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Μεξικό, την Ολλανδία, το Περού, την Ρωσία, τη Νότια Κορέα, την Ισπανία, την Ελβετία, την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Η Valid Research, ένα ανεξάρτητο ερευνητικό ινστιτούτο στην Γερμανία, χρησιμοποίησε ένα ερωτηματολόγιο και διεξήγαγε τηλεφωνικές συνεντεύξεις στην συγκεκριμένη γλώσσα της αγοράς, με κορυφαία στελέχη από τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Με βάση τον αριθμό των επιχειρήσεων, με τις οποίες ήρθαμε σε επικοινωνία προκειμένου να συγκεντρώσουμε το επιθυμητό δείγμα συμμετεχόντων, πετύχαμε ένα ποσοστό ανταπόκρισης 17,1%.

Ανάπτυξη χωρίς εξωτερικά κεφάλαια    

Σε αντίθεση με την μετριοπαθή πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείο για αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 3,6% το 2018, οι οικογενειακές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα σημείωσαν μια αύξηση κερδών κατά μέσο όρο 9,1 ποσοστιαίων μονάδων, το οποίο ευθυγραμμίζεται με την μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του S&P 500, ο οποίος μιλούσε για 10%.

Αυτό είναι αξιοσημείωτο, δεδομένου, ότι το 62% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι δεν έχουν παραχωρήσει ποτέ μετοχικό κεφάλαιο σε τρίτα μέρη ως αντάλλαγμα για επενδύσεις. Η μειοψηφία που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία σημείωσε ότι χρησιμοποίησαν αυτή την ανταλλαγή κεφαλαίων μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, κατά μέσο όρο τέσσερα έως έξι χρόνια. Τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων λένε, ότι αναπτύσσονται και καινοτομούν επενδύοντας τα δικά τους χρήματα. Και οι οικογενειακές επιχειρήσεις φαίνεται να παραμένουν συντηρητικές όσον αφορά στην επιθυμία τους να αναλάβουν χρέη.

 "Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο ή η πρόσβαση σε μετοχικό κεφάλαιο τρίτων μερών δεν ταιριάζει σε αυτές τις επιχειρήσεις" λέει ο Δρ. Joseph Astrachan, Professor Emeritus, του Kennesaw State University. "Έχουν έναν τελείως διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Όταν είσαι μια ιδιωτική οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ελέγχει μόνη της τις επενδύσεις της, σημαίνει ότι μπορείς να ανταποκρίνεσαι γρήγορα, καθώς αλλάζουν οι καταστάσεις. Μπορούν να αξιοποιούν ευκαιρίες σε τομείς με υψηλή αναπτυξιακή δυναμική ή να κάνουν μακροπρόθεσμες μετασχηματιστικές ενέργειες — χωρίς να λογοδοτούν σε εξωτερικούς μετόχους ή επενδυτές που αναζητούν τις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις."

Και αυτοί οι αναπτυξιακοί στόχοι δεν είναι απλές ευχές. Συνάδουν με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, που οριοθετεί και την ικανότητα ανάπτυξής τους.

Αλλαγή: απειλές και ευκαιρίες

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις μας λένε, ότι σχεδιάζουν να επενδύσουν στους τομείς όπου θέλουν να αναπτυχθούν, ώστε να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές ή ακόμα καλύτερα να επωφεληθούν από αυτές.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις θεωρούν, ότι οι κορυφαίοι τομείς για επενδύσεις τα επόμενα τρία χρόνια περιλαμβάνουν τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες (59%), τα συστήματα πληροφορικής και ελέγχου (57%), το ανθρώπινο δυναμικό (53%) και το παραγωγικό τους δυναμικό (48%).

"Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός, ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις σχεδιάζουν σήμερα για να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους από τις αλλαγές αύριο", λέει η Carrie Hall, EY Americas Family Business Leader. "Η αναζήτηση ευκαιριών και η εστίαση στην μακροπρόθεσμη στρατηγική — καθώς και η ευκινησία για να πάνε μπροστά — έχει θέσει τις οικογενειακές επιχειρήσεις σε διαφορετική πορεία από τις αντίστοιχες μη - οικογενειακές επιχειρήσεις."

Πολλοί από αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα αναγνωρίζουν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η επόμενη γενιά σε θέματα αναγνώρισης απειλών που μπορεί να δημιουργηθούν από τις δραστικές αλλαγές. Το 30% των συμμετεχόντων αναφέρουν, ότι χρησιμοποιούν σε σημαντικό βαθμό τα ταλέντα των νεώτερων μελών της οικογένειας, σήμερα, — με ένα επιπλέον 15% να λένε, ότι βασίζονται "πάρα πολύ" σε αυτά προκειμένου να τους βοηθ΄σηουν να αναγνωρίσουν τις νέες τάσεις που πιθανώς να αναδιαμορφώσουν την αγορά. 

Πατέρας και γιοι που εργάζονται σε ψηφιακό μοντέλο

Ωστόσο, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (55%) παραδέχεται, ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα σχετικά με την χρήση του (κυριολεκτικά) εσωτερικο΄ύ ταλέντου — των πρώτων γενεών που μεγάλωσαν κατά τη διάρκεια της ψηφιακής επανάστασης. Οι αλλαγές και οι ανατροπές ήταν ένα φυσικό μέρος του κύκλου ζωής τους — και αυτές οι γενιές μπορεί να είναι κατάλληλες για εργασία σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που επηρεάζει όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων.

Τα δεδομένα δείχνουν, ότι υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία για αυτές τις οικογενειακές επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν τη νέα γενιά, για να την κινητοποιήσουν. Η ενίσχυση της ατζέντας καινοτομίας, για παράδειγμα, είναι ένας τομέας στον οποίο τα νεώτερα μέλη μπορούν γρήγορα να εξελιχθούν. "Η τεχνολογία είναι δεύτερη φύση τους και είναι έτοιμοι να σκεφτούν τα πάντα διαφορετικά. Αυτός είναι ένας τομέας, στον οποίο μπορούν να προσφέρουν πολλά πράγματα," λέει ο Astrachan. "Υπάρχει και ένα ακόμη πλεονέκτημα: εάν τα συμπεριλάβουν στις διαδικασίες νωρίς, τόσο σε συναισθηματικό, όσο και σε εγκεφαλικό επίπεδο, θα βοηθήσει στην συνέχεια και την οικογενειακή συνοχή — σημεία που συνδέονται με την υψηλότερη επιχειρησιακή απόδοση."

Απελευθερώνοντας τη δυναμική των σωστών προσλήψεων

Η έμφαση στη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μια ειδοποιό διαφορά για τις οικογενειακέ επιχειρήσεις. Αναγνωρίζουν την ανάγκη καλλιέργειας, τόσο των μελών της οικογένειας, όσο και των εξωτερικών ταλέντων — και της διατήρησής τους — καθώς μετατρέπονται σε εταιρείες υψηλών επιδόσεων, οι οποίες εφαρμόζουν τις βασικές οικογενειακές και επιχειρησιακές αξίες. Περίπου το 50% όλων των συμμετεχόντων παγκοσμίως σκοπεύουν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας το 2018, με το 10% να αναμένουν αύξηση μεγαλύτερη του 5%. Αυτό είναι εντυπωσιακό, δεδομένης της πρόβλεψης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ το 2017, για αύξηση των θέσεων εργασίας των 2018 σχεδόν κατά 1% για τις ΗΠΑ. Τα αναπτυξιακά τους σχέδια βασίζονται στην αισιοδοξία τους για την παγκόσμια οικονομία το 2018, με σχεδόν το 59% να προβλέπει ανάπτυξη στις τοπικές τους οικονομίες και μόλις το 7% να προβλέπει κάποιου είδους συρρίκνωση.

"Ένα στέλεχος τέταρτης γενιάς στην οικογενειακή επιχείρηση περιέγραψε την αναζήτηση εξωτερικών ταλέντων κατ' αυτόν τον τρόπο: "Κατά την πρόσληψη ταλέντων, οι περισσότερες επιχειρήσεις εστιάζουν σε παράγοντες, όπως ο μισθός, τα επιδόματα και οι εργασιακές συνθήκες. Ωστόσο, οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν ένα πλεονέκτημα — σε πολλές αγορές: το γεγονός ότι είναι οικογενειακές επιχειρήσεις τις καθιστά από μόνο του ιδιαίτερα ελκυστικές για στελέχη υψηλών αποδόσεων. Η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα, η ταχύτητα των αλλαγών και η επιθυμία να μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των ανθρώπων και των επενδύσεων είναι επιθυμητά χαρακτηριστικά."

Τα καλύτερα έρχονται;

Είναι πολύ καλό για την παγκόσμια οικονομία ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις σχεδιάζουν να συνεχίσουν να αποδέχονται τις αλλαγές το 2018 και τα επόμενα χρόνια. Είναι το στήριγμα της παγκόσμιας οικονομίας. Ο συχνά αναφερόμενος "λόγος επιβίωσης οικογενειακών επιχειρήσεων" είναι 30:10:3 (όπου το 30% των εταιρειών επιβιώνει μέχρι την δεύτερη γενιά, το 10% μέχρι την τρίτη και το 3% επιβιώνει πέρα από αυτό το σημείο). Συγκρίνετε αυτό με τη μέση διάρκεια ζωής μιας επιχείρησης που εντάσσεται στον δείκτη S&P 500 των κορυφαίων αμερικανικών επιχειρήσεων. Έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 50 χρόνια κατά τον τελευταίο αιώνα, από τα 67 χρόνια την δεκαετία του 1920, σε μόλις 15 χρόνια, σήμερα, σύμφωνα με τον Richard Foster, καθηγητή στο Πανεπιστήμιου του Yale.

Σημεία δράσης

1. Η δραστική αλλαγή έρχεται από τα πιο απροσδόκητα σημεία — και εν μία νυκτί

Βεβαιωθείτε, ότι η επιχείρησή σας, η οικογένεια και τα σχέδιά σας είναι ευέλικτα και ανθεκτικά, ώστε να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε δραστική αλλαγή.

  • Καλλιεργήστε ένα περιβάλλον με δυνατότητες, όπου οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν λάθη (ή να αποτυγχάνουν) στην προσπάθειά τους να βρουν τα επόμενα βήματα και να εξακολουθούν να επιβραβεύονται.
  • Δημιουργήστε διατομεακές ομάδες από διάφορα επίπεδα ιεραρχίας και εξετάστε κάθε πλευρά της επιχείρησης και της αγοράς. Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σας ή οι παρόμοιες επιχειρήσεις σε άλλους κλάδους; Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να επηρεάσετε ή να ενισχύσετε τις δικές σας καινοτομίες, τα τμήματα των πελατών ή /και τα τρέχοντα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

2. Η επόμενη γενιά αντιπροσωπεύει την πρώτη "ψηφιακή" γενιά

Η άνεσή τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό κόσμο θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι επιχείρησή σας ερευνά το πώς να δημιουργήσει και να ενστερνιστεί τις τολμηρές και ολοκληρωμένες ψηφιακές στρατηγικές, οι οποίες θα την καθορίσουν μακροπρόθεσμα.

  • Θεωρήστε την εξοικείωσή τους με το διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον ως έναν τρόπο να τους βοηθήσετε να κάνουν την μετάβαση από τον απλό καλό ιδιοκτήτη στον καλό ηγέτη και όχι το αντίστροφο.
  • Δώστε τους μια σταθερή βάση γενικότερης επιχειρηματικής εκπαίδευσης, ώστε να ενισχύσετε τα ψηφιακά ταλέντα τους. Ξεκινήστε με την απλή κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων και κινηθείτε από εκεί σε πιο δύσκολα ζητήματα, όπως οι περίπλοκες σχέσεις μεταξύ κόστους, όγκου και κέρδους.

3. Αναγνωρίστε, καλλιεργήστε και επιβραβεύστε την κορυφαία ομάδα

Υποθέτοντας, ότι ταιριάζουν στην εταιρική κουλτούρα, δεν θα θέλατε να χάσετε τους πιο πολύτιμους συνεργάτες σας.

  • Αναδείξτε την οικογενειακή σας επιχείρηση ως ένα εξαιρετικό μέρος να εργαστεί κάποιος.
  • Αναδείξτε την επιτυχία της εταιρικής σας κουλτούρας και πώς επιβραβεύει όσους την διατηρούν ζωντανή.

Περίληψη

Οι οργανισμοί έχουν πολλά να μάθουν από τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Προκειμένου να παραμείνουν σύγχρονοι μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να επιβραβεύουν τα ταλέντα και να είναι έτοιμοι για δραστικές αλλαγές.

Σχετικά με αυτό το άρθρο

Related topics Growth