Δήλωση Νομικού Περιεχομένου

  1. Σχετικά με την EY
  2. Η ιστοσελίδα «ey.com»
  3. Δήλωση αποποίησης νομικής ευθύνης

1. Σχετικά με την EY

Η EY κατέχει παγκόσμια ηγετική θέση στις ελεγκτικές υπηρεσίες, στις φορολογικές υπηρεσίες, στις υπηρεσίες συναλλαγών και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες. H κατάρτισή μας και οι ποιοτικές υπηρεσίες που παρέχουμε συμβάλλουν στη δημιουργία εμπιστοσύνης και ασφάλειας στις κεφαλαιαγορές και στις οικονομίες όλου του κόσμου.  Δημιουργούμε εξαιρετικούς ηγέτες που εργάζονται ομαδικά ώστε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.  Κατ’ αυτό τον τρόπο, διαδραματίζουμε  ένα καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

Με τον όρο «EY» εννοούμε τον παγκόσμιο οργανισμό με τις εταιρίες-μέλη της Ernst & Young Global Limited («EYG»), καθεμία από τις οποίες αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Η EYG, μια εταιρία περιορισμένης ευθύνης του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες.

Το δίκτυο της EY χωρίζεται σε τρεις περιοχές: Αμερική, EMEIA και Ασία-Ειρηνικός.

Αμερική
Οι εταιρίες-μέλη της EYG που λειτουργούν στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική, καθώς και η Ernst & Young (Israel) Ltd. (οι «Εταιρίες της Περιοχής της Αμερικής»), είναι ξεχωριστές και ανεξάρτητες νομικές οντότητες που είναι άμεσα ή έμμεσα μέλη της Ernst & Young Americas LLC.

Η Ernst & Young Americas LLC είναι μία εταιρία περιορισμένης ευθύνης, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί στο  Delaware και συντονίζει τις δραστηριότητες των Εταιριών της Περιοχής της Αμερικής. Δεν παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες και δε συμμετέχει σε ανατεθειμένες από πελάτες εργασίες. Παρόλο που η Ernst & Young Americas LLC επιβλέπει την εφαρμογή των πολιτικών της EYG στις Εταιρίες της Περιοχής της Αμερικής και διευκολύνει τη συνεργασία τους, δεν ελέγχει ούτε διαχειρίζεται ούτε έχει κανένα ιδιοκτησιακό συμφέρον σε καμία από τις Εταιρίες της Περιοχής της Αμερικής. Η Ernst & Young Americas LLC δεν είναι αντιπρόσωπος καμίας από τις Εταιρίες της Περιοχής της Αμερικής ούτε έχει καμία αρμοδιότητα να εκπροσωπεί ή να δεσμεύει καμία από αυτές. Καμία Εταιρία της Περιοχής της Αμερικής δεν είναι αντιπρόσωπος της Ernst & Young Americas LLC, ούτε μπορεί καμία από αυτές να εκπροσωπεί ή να δεσμεύει την Ernst & Young Americas LLC με κανένα τρόπο.

EMEIA 
Οι εταιρίες μέλη της EYG που λειτουργούν στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, στην Ινδία και στην Αφρική (οι «Εταιρείες της EMEIA») είναι ξεχωριστές και ανεξάρτητες νομικές οντότητες και άμεσα ή έμμεσα μέλη της Ernst & Young EMEIA Limited.

Η Ernst & Young EMEIA Limited είναι μια αγγλική εταιρία limited by guarantee και αποτελεί τη βασική οντότητα διακυβέρνησης στην περιοχή EMEIA για τις Εταιρίες της εν λόγω περιοχής . Η Ernst & Young EMEIA Limited δε διεξάγει καμία εμπορική ή άλλη δραστηριότητα με σκοπό το κέρδος και απαγορεύεται από το καταστατικό της να παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες. Ακολούθως, δε συμμετέχει σε ανατεθειμένες από πελάτες εργασίες. Επομένως, παρόλο που διευκολύνει τη συνεργασία αυτών των εταιριών και τη μεταξύ τους συνεργασία, η Ernst & Young EMEIA Limited δεν ελέγχει ούτε διαχειρίζεται ούτε έχει κανένα ιδιοκτησιακό συμφέρον σε καμία Εταιρία της EMEIA. Η Ernst & Young EMEIA Limited δεν ενεργεί ως αντιπρόσωπος ούτε έχει καμία αρμοδιότητα να αντιπροσωπεύει ή να δεσμεύει την Ernst & Young EMEIA Limited.

Η EY Europe SCRL είναι μία βέλγικη εταιρία περιορισμένης ευθύνης, μέλος των EYG και Ernst & Young EMEIA Limited και η μητρική εταιρία ορισμένων εκ των Εταιριών της περιοχής EMEIA στην Ευρώπη.  Η Ernst & Young Europe LLP είναι μια αγγλική εταιρία περιορισμένης ευθύνης, μέλος των EYG και Ernst & Young EMEIA Limited και η μητρική εταιρεία ορισμένων άλλων εκ των Εταιρειών της περιοχής EMEIA στην Ευρώπη. Ούτε η EY Europe SCRL ούτε η Ernst & Young Europe LLP παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες ούτε συμμετέχουν σε ανατεθειμένες από τους πελάτες υπηρεσίες. Παρόλο που καθεμία εξ αυτών είναι η μητρική εταιρία ορισμένων εκ  των Εταιριών της περιοχής EMEIA, ούτε η EY Europe SCRL ούτε η Ernst & Young Europe LLP δε δρουν ως αντιπρόσωπος ούτε έχουν αρμοδιότητα να αντιπροσωπεύουν ή να δεσμεύουν καμία από τις Εταιρίες της περιοχής EMEIA ή της Ernst & Young EMEIA Limited, και ούτε η Ernst & Young EMEIA Limited ούτε καμία από τις Εταιρίες της περιοχής EMEIA δεν ενεργεί  ως αντιπρόσωπος ούτε έχει αρμοδιότητα να εκπροσωπεί ή να δεσμεύει ούτε την EY Europe SCRL ούτε την Ernst & Young Europe LLP.

Ασία-Ειρηνικός
Οι εταιρίες μέλη της EYG που λειτουργούν στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού (οι «Εταιρίες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού») είναι ξεχωριστές και ανεξάρτητες νομικές οντότητες και είναι ή θα γίνουν, άμεσα ή έμμεσα, μέλη της Ernst & Young Asia-Pacific Limited.

Η Ernst & Young Asia-Pacific Limited είναι μία εταιρία limited by guarantee, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί στο Χονγκ Κονγκ και η οποία είναι η βασική οντότητα διακυβέρνησης για τiς εταιρίες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού. Η Ernst & Young Asia-Pacific Limited δε διεξάγει καμία εμπορική ή άλλη δραστηριότητα με σκοπό το κέρδος και απαγορεύεται από το καταστατικό της η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών. Ακολούθως, δε συμμετέχει σε ανατεθειμένες από πελάτες εργασίες. Επιπλέον, παρόλο που διευκολύνει τη συνεργασία αυτών των εταιριών και τη μεταξύ τους συνεργασία, η Ernst & Young Asia-Pacific Limited δεν ελέγχει ούτε διαχειρίζεται ούτε έχει κανένα ιδιοκτησιακό συμφέρον σε καμία Εταιρία της Περιοχής της Ασίας. Η Ernst & Young Asia-Pacific Limited δεν ενεργεί ως αντιπρόσωπος ούτε έχει αρμοδιότητα να εκπροσωπεί ή να δεσμεύει καμία Εταιρία της Περιοχής της Ασίας-Ειρηνικού και καμία Εταιρεία της Περιοχής της Ασίας-Ειρηνικού  δε δρα ως αντιπρόσωπος ούτε έχει αρμοδιότητα να εκπροσωπεί ή να δεσμεύει την Ernst & Young Asia-Pacific Limited.

 2. Η ιστοσελίδα «ey.com»

Η παρούσα Ιστοσελίδα «ey.com» (η «Ιστοσελίδα») περιλαμβάνει διεθνές περιεχόμενο που αφορά στον παγκόσμιο οργανισμό της ΕΥ, το οποίο σχετίζεται με τις εταιρίες-μέλη του δικτύου της ΕΥ στο εξωτερικό και τις δραστηριότητές τους, καθώς και από περιεχόμενο που αφορά κάθε χώρα ξεχωριστά και αφορά στις εταιρίες-μέλη της ΕΥ μίας συγκεκριμένης χώρας και στις δραστηριότητες αυτών.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του διεθνούς περιεχομένου στην Ιστοσελίδα ανήκουν στην EYGM Limited («EYGM»), η οποία και είναι υπεύθυνη για τη χρήση σου. Η EYGM Limited είναι μία εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στις Μπαχάμες και αποτελεί εταιρία μέλος της EYG. Η EYGM είναι μια κεντρική  συντονιστική οντότητα και δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες.

Το εγχώριο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της κάθε εγχώριας εταιρίας μέλους, η οποία και είναι υπεύθυνη για τη χρήση του.

3. Νομική αποποίηση ευθυνών / ενημέρωση

Χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται δέσμευση από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Οι πληροφορίες αυτής της Ιστοσελίδας προορίζονται να παρέχουν στους χρήστες γενικές πληροφορίες σχετικά με θέματα που ενδεχομένως μπορεί να τους ενδιαφέρουν. Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια  προκειμένου να προσφέρουμε επίκαιρες  και ακριβείς πληροφορίες, ωστόσο δεν είναι απίθανο να προκύψουν και σφάλματα. Επιπλέον, η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει αναφορές σε νόμους και κανονισμούς. Οι νόμοι και οι κανονισμοί τροποποιούνται και καταργούνται και πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνονται υπόψη υπό το πρίσμα συγκεκριμένων περιστάσεων και πάντα υπό την καθοδήγηση νομικών.

Η ΕΥ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και όλων των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση πληρότητας, ακρίβειας ή διαχρονικότητας και χωρίς πιστοποιήσεις, εγγυήσεις ή οποιαδήποτε συμβατική δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή. Η EY δεν εγγυάται ότι η παρούσα Ιστοσελίδα, οι διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής ή / και οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή άλλο υλικό που μεταφορτώνεται από αυτή την Ιστοσελίδα, θα είναι ακριβείς, επίκαιρες, αδιάκοπες, χωρίς σφάλματα, χωρίς  ιούς ή άλλα βλαβερά στοιχεία.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η EY ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ  , ΕΞ ΕΠΟΨΕΩΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΣΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΑΜΜΕΣΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΕΥ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ, ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ή ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως νομικές, φορολογικές, λογιστικές ή επαγγελματικές συμβουλές ή υπηρεσίες οποιασδήποτε φύσης. Για την παροχή τέτοιων συμβουλών και υπηρεσιών, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον εξειδικευμένο σύμβουλο της ΕΥ ή κάποιου άλλου φορέα  με εξειδίκευση στα θέματα που σας απασχολούν. Δεν θα πρέπει να αποστέλλετε εμπιστευτικές πληροφορίες σε οποιαδήποτε εταιρεία μέλος της EYG μέχρι την κατάρτιση σύμβασης με την εν λόγω εταιρία για την εκτέλεση των αιτούμενων υπηρεσιών.

RSS Feeds, Podcasting και eMail Updates - Όροι Χρήσης

Οι τροφοδοσίες RSS (RSS Feeds), το  podcasting και οι ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι δωρεάν υπηρεσίες που προσφέρονται από ορισμένες εταιρείες-μέλη της EY σε ιδιώτες για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση. Tα RSS Feeds της EY είναι ένα μέσο με το οποίο η EY προσφέρει επικεφαλίδες άρθρων, περιγραφές και συνδέσμους XML σε άτομα που χρησιμοποιούν αναγνώστες ή συσσωρευτές RSS. Podcast είναι ένα πρόγραμμα ήχου στο οποίο μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση φυσικά πρόσωπα μέσω εγγραφής. Η EY θέτει  διαθέτει τα podcasts για προσωπική χρήση των εγγεγραμμένων χρηστών. Το RSS, το podcasting και οι συσσωρευτές ενημερώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να ενσωματώνουν τα feeds της EY στους καταλόγους τους προς όφελος των ατόμων που χρησιμοποιούν τον συσωρευτη. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της αναπαραγωγής,της αναδημοσίευσης, της μεταφόρτωσης, της δημοσίευσης, της μετάδοσης ή της διανομής των feeds ή των podcasts με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο.

Η EY διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή τις ροές δεδομένων, τα podcasts και τις ενημερώσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλο το περιεχόμενο, οι εικόνες και τα λογότυπα που εμφανίζονται μέσα στην τροφοδοσία RSS, τα podcasts και τις ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανήκουν στην EYGN Limited ("EYGN"), η οποία και διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών.  Η EYGN είναι μέλος της EYG. Η EYGN είναι μια κεντρική συντονιστική οντότητα και δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες.

 Αναφορά στην Ιστοσελίδα

Μπορείτε να κάνετε αναφορά στην Ιστοσελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι η αναφορά δεν περιλαμβάνει και δεν αποσκοπεί σε:

• μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογότυπου της ΕΥ.

• έγερση οποιαδήποτε ψευδούς αξίωσης (ρητής ή σιωπηρής) από προωθητική ενέργεια ή άλλη σχέση με την ΕΥ ή με τοπική εταιρία-μέλος.

• διαμόρφωση ή ενσωμάτωση οποιωνδήποτε σελίδων της Ιστοσελίδας μας ή

• υποκλοπή των εμπορικών σημάτων, των πνευματικών δικαιωμάτων και / ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

 Η EY δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή την ασφάλεια οποιωνδήποτε ιστότοπων που συνδέονται (μέσω υπερσυνδέσμων ή με άλλο τρόπο) με την Ιστοσελίδα.

Ορισμένοι σύνδεσμοι στην Ιστοσελίδα οδηγούν σε διακομιστές που διατηρούνται από άτομα ή οργανισμούς στους οποίους η ΕΥ δεν έχει κανέναν έλεγχο. Η EY δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση  σχετικά με την ακρίβεια ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή των πληροφοριών που βρίσκονται σε αυτούς τους διακομιστές. Ο σύνδεσμος προς τον ιστότοπο τρίτου μέρους δεν πρέπει να θεωρείται ως προώθηση από την ΕΥ των προϊόντων και των υπηρεσιών του, ούτε και το αντίστροφο.

Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλο το διεθνές υλικό της Ιστοσελίδας είναι κατοχυρωμένο ως Copyright © 2016 EYGM Limited. Το εγχώριο υλικό έχει κατοχυρωθεί ως Copyright © 2016 και ανήκει στις αντίστοιχες εταιρίες-μέλη. Τα ανωτέρω τελούν υπό κάθε επιφύλαξη. Κανένα τμήμα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του κειμένου, των γραφικών και του κώδικα html, δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της EYGM ή της αντίστοιχης εγχώριας εταιρείας-μέλους όσον αφορά το εγχώριο υλικό.

Το ακρωνύμιο "EY" καθώς και το σχεδιασμένο σύμβολο EY έχει ήδη καταχωρηθεί στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ και έχει κατοχυρωθεί ή εκκρεμεί η κατοχύρωσή του σε άλλες αρχές  εμπορικών σημάτων σε όλο τον κόσμο.

Audit Firm Governance Code-Κώδικας Διακυβέρνησης της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών

Η ΕΥ καλωσορίζει την δημοσίευση του Κώδικα Διακυβέρνησης του Ελεγκτικού Οίκου του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκδίδομενο από το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και το Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών στην Αγγλία και την Ουαλία,ο Κώδικας μας δίνει την ευκαιρία να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού στην ποιότητα του οργανισμού μας και των υπηρεσιών που παρέχουμε.