Δελτίο Τύπου

11 Ιουν 2019

Η ΕΥ, το ACCA και το ΟΠΑ, ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία ενός Προγράμματος Επαγγελματικής Εμπειρίας στην Ελεγκτική

Οι νέοι επιστήμονες, σήμερα, καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, αλλά και την υψηλή ανεργία, καθώς νέες δεξιότητες και ουσιαστικά προσόντα γίνονται πιο απαραίτητα για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Αναγνωρίζοντας αυτές τις προκλήσεις, η ΕΥ, ένας από τους κορυφαίους παρόχους επαγγελματικών υπηρεσιών παγκοσμίως, το ACCA, το κορυφαίο σωματείο λογιστών διεθνώς, και το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), ενός από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν το πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας στην ελεγκτική, που απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ.

Το νέο αυτό καινοτόμο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ να αναπτύξουν δεξιότητες και να αποκτήσουν γνώσεις στη λογιστική και ελεγκτική, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητές τους για επιτυχία σε αιτήσεις για θέσεις εργασίας στο μέλλον. Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν το πτυχίο τους στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, με μια διεθνώς αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση και την εμπειρία εργασίας στην ΕΥ. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα ληφθούν υπόψη, σε σχέση και με τις εκάστοτε ανάγκες στελέχωσης της εταιρείας, για μια σταδιοδρομία πλήρους απασχόλησης στην ΕΥ Ελλάδος, προκειμένου να ενταχθούν σε έναν διεθνή, δυναμικό και ταχέως αναπτυσσόμενο οργανισμό.

Ο κ. Βασίλης Καμινάρης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικού Ελέγχου και Υπηρεσιών Διασφάλισης της ΕΥ Ελλάδος, δηλώνει: «Στην ΕΥ Ελλάδος, προσπαθούμε να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο εργασιακό κόσμο και να εστιάσουμε στη δημιουργία ευκαιριών για τις νέες γενιές. Όπως έχουμε ήδη αναδείξει στο παρελθόν, μέσω μιας πρόσφατης έρευνας της ΕΥ, υπάρχει χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που αναζητά η αγορά και αυτών που διδάσκονται οι φοιτητές. Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στις προσπάθειές μας να εξαλείψουμε αυτό το χάσμα. Η συνεργασία μας με το ACCA και το ΟΠΑ αποτελεί, επίσης, ένα παράδειγμα για το τι μπορούν να πετύχουν οι επιχειρήσεις και οι εκπαιδευτικοί φορείς όταν συνεργάζονται».

Ο κ. Abdul Goffar, Επικεφαλής του ACCA Δυτικής Ευρώπης, προσθέτει: «Η στρατηγική του ACCA επικεντρώνεται στο να οικοδομήσει το ελεγκτικό επάγγελμα που χρειάζεται ο κόσμος και να αναπτύξει ταλαντούχους ανθρώπους, που έχουν τις δυνατότητες να γίνουν οι ελεγκτές του αύριο. Αυτό ακριβώς κάνει αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα που αναπτύξαμε: δείχνει πώς η συνεργασία μεταξύ των κορυφαίων οργανισμών ΕΥ, ΟΠΑ και ACCA, μπορεί να βοηθήσει ταλαντούχους φοιτητές να φτάσουν πιο γρήγορα στον στόχο τους, και να ενισχύσει τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καταφέραμε να φέρουμε κοντά αυτούς τους δύο μεγάλους οργανισμούς, ώστε να είναι μέρος ενός τόσο καινοτόμου προγράμματος, και ελπίζουμε στην καθιέρωσή του στη χώρα».

Ο Καθηγητής Απόστολος Μπάλλας, Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος στο ΟΠΑ, δήλωσε: «Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπήρξε το πρώτο στη χώρα που ενέταξε τη διδασκαλία της Λογιστικής στο πρόγραμμα σπουδών του. Σήμερα, είμαστε η αιχμή του δόρατος στη διδασκαλία και στην έρευνα της Λογιστικής και έχουμε τύχει διεθνούς αναγνώρισης για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που παρέχουμε. Με το πρόγραμμα, αποσκοπούμε να δώσουμε στους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και έναν επαγγελματικό κλάδο που προσφέρει πολλές προοπτικές μετά τη λήψη του πτυχίου. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την ΕΥ και το ACCA και ελπίζουμε ότι και άλλοι φορείς θα αναπτύξουν παρόμοιες συνεργασίες με τα ελληνικά πανεπιστήμια».

- τέλος -

Πληροφορίες για την ΕΥ:

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com