Δελτίο Τύπου

18 Οκτ 2019

ΕΥ: Απαραίτητος ο ψηφιακός μετασχηματισμός του εσωτερικού ελέγχου

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

Στο ετήσιο συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας, που έλαβε χώρα την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου στην Αθήνα, συμμετείχε ως χορηγός η ΕΥ.

Το συνέδριο με θέμα «Expect the Unexpected – Προετοιμασμένοι για το Απροσδόκητο», εστίασε στις προκλήσεις που δημιουργεί ο τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού της οπτικής του εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο, τα νέα δεδομένα και τις εξελίξεις.

Ο κ. Μιχάλης Πετροδασκαλάκης, Associate Partner του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος και Επικεφαλής του Internal Audit της ΕΥ στην περιοχή της Κεντρικής & Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, αναφέρθηκε αναλυτικά στην ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, ως συνέπεια του δραστικού μετασχηματισμού της οικονομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, με καταλύτη την τεχνολογική επανάσταση.

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και προσδοκίες του καταναλωτικού κοινού, τα νέα επιχειρησιακά μοντέλα, οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται, οι διαφοροποιούμενες τεχνολογίες, καθώς και οι συνεχώς αυξανόμενες κυρώσεις για παραβάσεις νόμων και κανονισμών, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για αλλαγή και μετάβαση σε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου. «H υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις του σήμερα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους, είναι πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που δημιουργεί καινούρια δεδομένα και για τον εσωτερικό έλεγχο» τόνισε ο κ. Πετροδασκαλάκης. «Για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα τόσο δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να αλλάξει την οπτική του, να επενδύσει και να υιοθετήσει νέες εφαρμοσμένες τεχνολογίες, μεθοδολογίες και πρακτικές. Ο δρόμος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εσωτερικού ελέγχου απαιτεί τη δέσμευση των ιδίων των στελεχών των μονάδων εσωτερικού ελέγχου και την έμπρακτη υποστήριξη από τη διοίκηση του οργανισμού».

Όπως εξήγησε ο ομιλητής, η αποστολή του εσωτερικού ελέγχου δεν θα αλλάξει, απλώς θα εξελιχθεί, προκειμένου ο εσωτερικός έλεγχος να βρει ένα καλύτερο σημείο ισορροπίας μεταξύ του διασφαλιστικού και συμβουλευτικού του ρόλου.

Για να το πετύχουν αυτό, τα τμήματα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να προχωρήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, επανεξετάζοντας ολιστικά το μοντέλο λειτουργίας τους, το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογία που χρησιμοποιούν.

«Στο μέλλον, ο εσωτερικός έλεγχος θα λειτουργεί ως πύργος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η τεχνολογία θα επιτρέψει την παρακολούθηση των κινδύνων σε πραγματικό χρόνο και την έγκαιρη αναφορά των ευρημάτων υψηλού κινδύνου, οδηγώντας σε αξιόπιστες αποφάσεις και τελικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης».

- τέλος -

Πληροφορίες για την ΕΥ:

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com.