Δελτίο Τύπου

23 Δεκ 2019 Αθήνα, GR

ΕΥ: Διευρυμένος ο ρόλος των εταιρικών αναφορών

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019, στην Αίγλη Ζαππείου, το ετήσιο συνέδριο της ΕΥ Ελλάδος, Financial Reporting Insights. Το συνέδριο, που διοργανώθηκε για έκτη συνεχή χρονιά, παρακολούθησαν πάνω από 100 στελέχη οικονομικών υπηρεσιών εισηγμένων και μη, εταιρειών.

Οι αλλαγές που απαιτούνται ώστε οι εταιρικές αναφορές να παραμείνουν χρήσιμες και συναφείς, με έμφαση στη συνοχή μεταξύ χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ήταν το κεντρικό αντικείμενο του συνεδρίου. Οι παρευρισκόμενοι, παρακολούθησαν παρουσιάσεις και αναλύσεις από έμπειρα στελέχη της EY, ενώ είχαν και την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί τους τις τελευταίες εξελίξεις, σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Την εκδήλωση άνοιξε ο κος Βασίλης Καμινάρης, Επικεφαλής Υπηρεσιών Διασφάλισης της EY Ελλάδος, τονίζοντας τη δέσμευση της ΕΥ για συνεχή ενημέρωση αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Στη συνέχεια, χαιρετισμό, επίσης, απηύθυνε η κα Αναστασία Στάμου, Β’ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία αναφέρθηκε στην ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας, από πλευράς των εταιρειών, της διαχείρισης θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας

Οι προτεραιότητες της ESMA και της SEC στο μικροσκόπιο

Κατά την πρώτη ενότητα του συνεδρίου, συζητήθηκαν οι προτεραιότητες των εποπτικών αρχών στην Ευρώπη, υπό την καθοδήγηση της ESMA (European Securities & Markets Authority), αλλά και στην Αμερική, υπό την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν οι περιοχές στις οποίες θα επικεντρωθούν οι εποπτικές αρχές κατά την εξέταση των οικονομικών αναφορών του 2019, οι οποίες περιλαμβάνουν - μεταξύ άλλων - την εφαρμογή και τις γνωστοποιήσεις αναφορικά με τα νέα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών (ΔΠΧΑ – IFRS), ΔΠΧΑ 16 και ΔΠΧΑ 15. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε και η μεγάλη έμφαση που δίνουν οι εποπτικές αρχές στη γνωστοποίηση και τη συνοχή της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κ.κ. Χριστιάνα Παναγίδου, Εταίρος της EY Ελλάδος και υπεύθυνη για θέματα IFRS για την περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), και Σοφία Καλομενίδου, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής του Τμήματος Κεφαλαιαγορών της EY για την περιοχή CESA. Το πάνελ συντόνισε ο κος Γιαννάκης Θεοκλήτου, Εταίρος της EY Κύπρου και Professional Practice Director της ΕΥ για την περιοχή CESA.

Στη συνέχεια, ο κος Βασίλης Τζίφας, Associate Partner στο Τμήμα Υπηρεσιών Διασφάλισης της EY Ελλάδος, παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, και συγκεκριμένα, τις απαιτήσεις του Ελληνικού Νόμου 4548/2018, σχετικά με τις αλλαγές στις γνωστοποιήσεις συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, καθώς και τις νέες απαιτήσεις για τη δημοσιοποίηση της Πολιτικής Αμοιβών και της Έκθεσης Αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, παρουσιάζοντας και σχετικά παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών.

Integrated Reporting – το αποτέλεσμα μιας ολιστικής διαδικασίας ενός οργανισμού για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας, και η επικοινωνία αυτής

Ακολούθησε συζήτηση με θέμα την ανάγκη για εξέλιξη των εταιρικών αναφορών, ώστε να καλύπτουν τις σημερινές ανάγκες των επενδυτών, των εποπτικών αρχών, αλλά και των επιχειρήσεων.

Η κα Χριστιάνα Παναγίδου ανέλυσε την έννοια του Integrated Reporting, εστιάζοντας στην ανάγκη για μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, και τη σύνδεση των πληροφοριών αυτών με το επιχειρησιακό μοντέλο και τις πολιτικές των εταιρειών, με σκοπό τη δημιουργία αξίας, τόσο για τον οργανισμό όσο και για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος. Παρουσιάζοντας τα βασικά ευρήματα της διεθνούς έρευνας της ΕΥ, “Does corporate reporting need a culture shock?”, η κα Παναγίδου, ανέλυσε την άποψη των οικονομικών διευθυντών που συμμετείχαν στην έρευνα, οι οποίοι αναγνωρίζουν την ανάγκη για αλλαγή της κουλτούρας και του τρόπου επικοινωνίας της εταιρικής πληροφόρησης, καθώς και της αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η τεχνολογία σήμερα.

Την ανάγκη για πληροφόρηση από τη σκοπιά των επενδυτών, ανέλυσε η κα Κιάρα Κόντη, Director στο Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος. Η κα Κόντη παρουσίασε συνοπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας της ΕΥ, “Global Climate Risk Disclosure Barometer 2018”, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι επενδυτές θα απέκλειαν επενδύσεις σε εταιρείες με ρίσκο σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στη συνέχεια, η κα Elly Denoudsten, Director του Τμήματος Κεφαλαιαγορών της EY Ελλάδος, αναφέρθηκε στον πρόσφατο Κανονισμό για την εναρμόνιση της ηλεκτρονικής μορφής εταιρικών αναφορών (ESEF) - με υποχρεωτική εφαρμογή από 01.01.2020 - στο πλαίσιο της καλύτερης επεξεργασίας αλλά και συγκρισιμότητας των εταιρικών αναφορών.

Κλείνοντας την ενότητα, οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη που παρουσιάζεται για τη θέσπιση κοινών κανονιστικών πλαισίων, αλλά και διαδικασιών διασφάλισης, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη στον νέο τρόπο πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Οι τεχνικές εξελίξεις στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών

Η τελευταία ενότητα του συνεδρίου κάλυψε τις πιο πρόσφατες τεχνικές εξελίξεις σε θέματα που αφορούν τα ΔΠΧΑ 15 και ΔΠΧΑ 16, σχετικά με Έσοδα και Μισθώσεις, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή Διερμηνειών. Τις τεχνικές εξελίξεις ανέλυσαν οι κ.κ. Ειρήνη Πελεντρίδου και Στέλιος Ντούρης, Managers στο IFRS Desk της EY Ελλάδος.

Το συνέδριο έκλεισε η κα Χριστιάνα Παναγίδου, αναφερόμενη στα έργα του Συμβουλίου για τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Accounting Standards Board – IASB) και τις αλλαγές που αναμένεται να φέρουν στις εταιρικές αναφορές το 2020, στo πλαίσιo μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας για επίτευξη καλύτερης επικοινωνίας, διαφάνειας και μεγαλύτερης εμπιστοσύνης των αγορών.

- τέλος -

Πληροφορίες για την ΕΥ:

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com.