Δελτίο Τύπου

19 Δεκ 2019 Αθήνα, GR

Η Ευρωπαϊκή Πίστη επιλέγει την EY και τις λύσεις της SAP, για την υλοποίηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Οικονομικών της Υπηρεσιών, καθώς και την υλοποίηση των νέων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στον ασφαλιστικό κλάδο

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

Τα νέα διεθνή πρότυπα έχουν σχεδιαστεί για να προάγουν την ομογενοποίηση στον τρόπο μετρήσεων και παρουσιάσεων όλων των ασφαλιστικών συμβολαίων. Τα πρότυπα IFRS17 και IFRS9 στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός κοινού προτύπου υψηλής ποιότητας, που θα καλύπτει τις απαιτήσεις αναγνώρισης, μέτρησης, παρουσίασης και γνωστοποίησης για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Η EY, συνδυάζοντας το καλύτερο δίκτυο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ασφαλιστική αγορά και σε υλοποιήσεις SAP S/4HΑΝΑ διεθνώς, ανταποκρίνεται ολιστικά στις επιχειρησιακές και κανονιστικές ανάγκες των ασφαλιστικών εταιρειών, με πελατοκεντρική προσέγγιση. Οι λύσεις της SAP, παρέχουν στις ασφαλιστικές εταιρείες την κατάλληλη τεχνογνωσία και τα απαραίτητα εργαλεία για να επιτύχουν τη συμμόρφωση στα νέα πρότυπα, διατηρώντας, παράλληλα, την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους.

Ο Στέφανος Βερζοβίτης, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Πίστης, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Πίστη, με σύμμαχο της την τεχνολογία, μεταβαίνει στη νέα ψηφιακή εποχή, θωρακίζοντας το μέλλον και την ασφάλεια των ασφαλισμένων, συνεργατών και εργαζομένων της. Παράλληλα, εναρμονίζεται πλήρως με τις νέες εποπτικές και κανονιστικές απαιτήσεις, υιοθετώντας τις διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνολογικές λύσεις της SAP και λαμβάνοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες βέλτιστων διεθνών πρακτικών, μέσω της ΕΥ. H ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού των Οικονομικών Υπηρεσιών, θα επιφέρει περαιτέρω ενίσχυση της φερεγγυότητας, της πληρότητας και της διαφάνειας των Χρηματοοικονομικών και Εποπτικών Αναφορών μας, προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών».

Ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής των Αναλογιστικών Υπηρεσιών της EY για την περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, σημείωσε ότι: «Στην EY, παραμένουμε πιστοί στην υποστήριξη των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών, επιστρατεύοντας την πολυετή εμπειρία μας στην παροχή πρωτοπόρων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ελληνική και διεθνή ασφαλιστική αγορά. Η ΕΥ αποτελεί σταθερή στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Πίστης και είναι μεγάλη μας χαρά να παρέχουμε την υποστήριξή μας σε ένα από τα σημαντικότερα έργα μετασχηματισμού των διαδικασιών του οργανισμού».

Ο Νίκος Αγγούρης, Εταίρος και υπεύθυνος για τις Υπηρεσίες SAP της EY Ελλάδος, σχολίασε: «Η στρατηγική της EY σε υλοποιήσεις λύσεων SAP, καθώς και η πολυετής εμπειρία μας στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στην ασφαλιστική αγορά, αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της ολιστικής προσέγγισης που εφαρμόζουμε στα έργα που μας αναθέτονται. Στην ΕΥ, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αναλάβαμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Πίστης, τόσο για την υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων της ασφαλιστικής αγοράς μέσω της λύσης SAP S/4ΗANA FPS - που αποτελεί την πρώτη υλοποίηση στην ελληνική αγορά - όσο και για την βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών του οργανισμού, μέσω του λειτουργικού πυρήνα SAP S/4HANA».

Η Λίνα Γρηγοράτου, Chief Operating Officer της SAP Ελλάδος, Κύπρου, Μάλτας, δήλωσε σχετικά: «Η SAP, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του ασφαλιστικού κλάδου, παρέχει εξειδικευμένες λύσεις συμμόρφωσης με τα Νέα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τις οποίες και υιοθετεί πρώτη στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Πίστη. Αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία της και πρωταγωνιστώντας στις τεχνολογικές εξελίξεις, η SAP με το λογισμικό της προσφέρει στον ασφαλιστικό κλάδο την δυνατότητα να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του σήμερα και να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό, ενόψει του αύριο και της εφαρμογής των νέων προτύπων από το 2022».

- τέλος -

Πληροφορίες για την ΕΥ:

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com.