Δελτίο Τύπου

25 Φεβ 2020 Αθήνα, GR

Η πρόληψη της διαφθοράς και η ηθική στο επίκεντρο του φαρμακευτικού κλάδου

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

  • Ημερίδα για θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης στον φαρμακευτικό κλάδο, από την ΕΥ Ελλάδος
  • Αυξημένη η σημασία της ακέραιης επιχειρηματικής συμπεριφοράς και των κινδύνων που απορρέουν από τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων


Ημερίδα ενημέρωσης γύρω από τα κρισιμότερα ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης στον φαρμακευτικό κλάδο, με τίτλο, “EY Pharma Compliance Breakfast”, διοργάνωσε η ΕΥ Ελλάδος, την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, στα γραφεία της στο Μαρούσι. Στην εκδήλωση συμμετείχαν στελέχη σημαντικών ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών από τον φαρμακευτικό κλάδο. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι της ΕΥ ανέλυσαν μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα συμμόρφωσης και τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις τους, καθώς και βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι εταιρείες του κλάδου για να επιτύχουν την κανονιστική τους συμμόρφωση. 

Τους συμμετέχοντες απασχόλησαν ζητήματα, όπως η αντίληψη του επιπέδου διαφθοράς παγκοσμίως, αλλά και στη χώρα μας, οι αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και της κοινωνίας, οι αναδυόμενοι κίνδυνοι ακεραιότητας για τον κλάδο και τις επιχειρήσεις του, καθώς και ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ηθικής στην ψηφιακή εποχή.

Την εκδήλωση προλόγισε ο κος Γιάννης Δρακούλης, Associate Partner και επικεφαλής του τμήματος Υπηρεσιών Ειδικών Ερευνών & Εταιρικής Συμμόρφωσης (Forensic & Integrity Services) της EY Ελλάδος. Ακολούθησε παρουσίαση της πορείας του μετασχηματισμού του κλάδου των βιοεπιστημών και της μετάβασης σε ένα ολοένα και πιο πελατοκεντρικό οικοσύστημα υγείας, βασισμένο στα δεδομένα και τις ψηφιακές τεχνολογίες, γνωστό ως “Life Sciences 4.0”, από τον κ. Ανδρέα Νιώτη, μέλος του τμήματος Business Development της EY Ελλάδος.

Ο κος Πάρης Πανίδης, Manager, Υπηρεσίες Ειδικών Ερευνών & Εταιρικής Συμμόρφωσης, EY Ελλάδος, παρουσίασε στοιχεία από την ετήσια έρευνα Corruption Perceptions Index (CPI) της Διεθνούς Διαφάνειας, για την αντίληψη των χωρών παγκοσμίως, σχετικά με τα επίπεδα διαφθοράς του δημόσιου τομέα τους. Τα αποτέλεσμα έδωσαν το έναυσμα για την παρουσίαση λύσεων, όπως η πραγματοποίηση σχετικών αξιολογήσεων συμμόρφωσης και εκπαιδεύσεων, η χρησιμοποίηση των data analytics, καθώς και η αξιολόγηση συμμόρφωσης τρίτων συνεργαζόμενων μερών - λύσεις οι οποίες ως στόχο έχουν τον περιορισμό των κινδύνων που άπτονται των θεμάτων διαφθοράς.  

Συνεχίζοντας, η κα Κυριακή Κατσάνη, Senior Manager, Υπηρεσίες Ειδικών Ερευνών & Εταιρικής Συμμόρφωσης, EY Ελλάδος, αναφέρθηκε στη σημασία κατάρτισης μίας «ατζέντας ακεραιότητας» για τον φαρμακευτικό κλάδο, που θα επικεντρώνεται σε ένα διαφανές και ηθικό μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης, μία ισχυρή εταιρική κουλτούρα ακεραιότητας, καθώς και ένα εξελιγμένο σύστημα ελέγχων των καθημερινών λειτουργιών, για τον εντοπισμό και την πρόληψη κακόβουλων ενεργειών, μέσω της χρήσης των data analytics.

Στις προκλήσεις διαφθοράς που αντιμετωπίζει ο φαρμακευτικός κλάδος γενικότερα, αναφέρθηκε κατά την παρουσίασή της η κα Τζούλια Πουρναρά, Associate Partner στη συνεργαζόμενη με την EY δικηγορική εταιρεία «Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες». Η ομιλήτρια, αφού αναφέρθηκε στους κυριότερους νομικούς κινδύνους των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, με ειδικότερη αναφορά σε αυτούς που σχετίζονται με τη διαφθορά, ανέλυσε τα βασικά στοιχεία ενός αποτελεσματικού εταιρικού προγράμματος συμμόρφωσης και αντιμετώπισης των εν λόγω κινδύνων, παρουσιάζοντας τις βέλτιστες πρακτικές, τόσο για την προετοιμασία των επιχειρήσεων για την περίπτωση επιτόπιου ελέγχου από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, όσο και για τη διαχείριση των ελέγχων αυτών.

Αφού αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDRP), εστιάζοντας στα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από την  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο κος Πάρης Πανίδης, παρουσίασε βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι εταιρείες, οι οποίες περιλαμβάνουν την προετοιμασία και τήρηση επαρκούς και ενημερωμένου «Φακέλου Λογοδοσίας», τον περιοδικό έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τον Γενικό Κανονισμό, καθώς και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των τρίτων συνεργαζόμενων μερών με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού. Τέλος, αναφέρθηκε και στη σημασία πραγματοποίησης σχετικών “stress test” από τις εταιρείες, όσον αφορά την ικανοποίηση αιτημάτων υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και την αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να είναι έτοιμες να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα, όταν έρθουν αντιμέτωπες με τέτοια περιστατικά στην πραγματικότητα.    

Στην ανάγκη θεσμοθετημένης προστασίας όσων προχωρούν σε αποκαλύψεις για ανήθικες ή παράνομες πρακτικές σε έναν οργανισμό (whistleblowing), αναφέρθηκαν οι κ.κ. Μαρία Ρηγάκη, Labor Law Director στη συνεργαζόμενη με την EY δικηγορική εταιρεία «Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες», και Πάρης Πανίδης. Οι ομιλητές ανέλυσαν, επίσης, τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση, στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την εκδήλωση έκλεισε ο κος Αντώνης Ευαγγελίδης, Διευθυντής Εταιρικής Συμμόρφωσης & Προστασίας Δεδομένων (DPO), ΒΙΑΝΕΞ A.E. - ΒΙΑΝ Α.Ε., ο οποίος, από την οπτική γωνία των εταιρειών του κλάδου, αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές προκλήσεις που ανακύπτουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη μετάβαση στην Ψηφιακή Εποχή, καθώς και στα αναδυόμενα ζητήματα ψηφιακής ηθικής και δεοντολογίας.

Αναφερόμενος στη σημασία της εκδήλωσης, ο κος Γιάννης Δρακούλης, σημείωσε: «Η κοινωνία μας, έχει δικαιολογημένα υψηλές απαιτήσεις ακεραιότητας και διαφάνειας από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον ευαίσθητο τομέα του φαρμάκου, αλλά και της υγείας γενικότερα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, οφείλουν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες αυτές, υιοθετώντας αυστηρά πρότυπα ηθικής και ακέραιης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, αλλά και ένα σύστημα ελέγχων και διαδικασιών που θα διασφαλίζει ότι το σύνολο του προσωπικού τους ευθυγραμμίζεται με τις αξίες της εταιρείας και συμμορφώνεται με τις επιταγές της νομοθεσίας».

-τέλος-

 

Πληροφορίες για την ΕΥ:

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com