Δελτίο Τύπου

21 Απρ 2020 Αθήνα, GR

H ΕΥ υποστηρίζει ενεργά τις ελληνικές startups εν μέσω της κρίσης του COVID-19

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

► H ΕΥ διαθέτει δωρεάν το EY Finance Navigator στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, για περίοδο τριών μηνών

► Το EY Finance Navigator αποτελεί το online λογισμικό χρηματοοικονομικού σχεδιασμού της EY, σχεδιασμένο για startup και scale-up επιχειρήσεις

Η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 έχει αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Σε αυτές τις νέες συνθήκες, οι startups και οι scale-ups - αλλά και οι μικρές επιχειρήσεις ευρύτερα - εξαιτίας του μεγέθους τους και των περιορισμένων πόρων που διαθέτουν, αντιμετωπίζουν πιθανότατα αυξημένο αριθμό ζητημάτων, που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις επιπτώσεις της κρίσης στα ταμειακά τους διαθέσιμα και τη ρευστότητα, τα λειτουργικά έξοδα, τη χρηματοδότησή τους, καθώς και τον αντίκτυπο πιθανών μέτρων στήριξης στην χρηματοοικονομική τους θέση και απόδοση.

Εν μέσω της κρίσης την οποία διέρχεται η παγκόσμια οικονομία εξαιτίας της πανδημίας, η EY παραμένει πιστή στον σκοπό της για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, και στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δέσμευσής της για τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και των μικρών και scale-up επιχειρήσεων, ανακοινώνει τη δωρεάν διάθεση του διαδικτυακού της εργαλείου EY Finance Navigator για περίοδο τριών μηνών, και στην Ελλάδα. Στόχος της κίνησης αυτής είναι η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της πανδημίας, δίνοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία για να υπολογίσουν τον αντίκτυπο της κρίσης στα χρηματοοικονομικά τους μεγέθη, να εντοπίσουν και να προσδιορίσουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες και να προσμετρήσουν τις επιπτώσεις του COVID-19 στην κερδοφορία τους.

Τι είναι το EY Finance Navigator;

Το EY Finance Navigator είναι το online λογισμικό χρηματοοικονομικού σχεδιασμού της EY, σχεδιασμένο αποκλειστικά για startups και scale-ups, παρέχοντας δυνατότητες, όπως:

►  Χρηματοοικονομικό μοντέλο. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ένα πλήρες χρηματοοικονομικό μοντέλο, συμπεριλαμβανομένων αυτοματοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

► Μηνιαίες προβλέψεις ταμειακών ροών. Το EY Finance Navigator παράγει αυτοματοποιημένες επισκοπήσεις όλων των εισροών και εκροών σε μηνιαία βάση, δίνοντας τη δυνατότητα πρόβλεψης πιθανής ανεπάρκειας ρευστότητας και έγκαιρου σχεδιασμού μελλοντικής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των αναπτυξιακών σχεδίων της επιχείρησης.

►  Χρηματοοικονομική ανάλυση και συγκριτικές αξιολογήσεις. Ο αλγόριθμος του EY Finance Navigator εκτελεί επιτόπιες αναλύσεις των προγνώσεων της επιχείρησης, παρέχοντας δεδομένα συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking), καθώς και προτάσεις για πιθανά σημεία βελτίωσης.

►  Ανάλυση σεναρίων. Το EY Finance Navigator δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας αντιγράφων του χρηματοοικονομικού μοντέλου για εύκολη και άμεση σύγκριση διαφορών μεταξύ ποικίλων σεναρίων, βοηθώντας στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Η χρήση του EY Finance Navigator δεν απαιτεί σχετική εμπειρία στα χρηματοοικονομικά, καθώς το κέντρο ειδοποιήσεων του εργαλείου παρέχει αυτοματοποιημένη πληροφόρηση στους χρήστες με τη μορφή ελέγχων συνοχής (sanity checks), tips και συγκριτικών αξιολογήσεων.

Οδηγίες εγγραφής χρηστών στο EY Finance Navigator

Το EY Finance Navigator διατίθεται δωρεάν από σήμερα και για διάρκεια τριών μηνών από την ημερομηνία αρχικής ενεργοποίησης του λογαριασμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 10 Μαΐου 2020, στη διεύθυνση https://thefinancenavigator.ey.com/register, συμπληρώνοντας απαραιτήτως στο πεδίο “How did you hear about us” τον κωδικό COVID19EYGR.

Σημειώνεται ότι, λόγω των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όλες οι αιτήσεις ακολουθούν σχετική διαδικασία ταυτοποίησης και ελέγχου από την EY. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας, θα ζητηθεί από τους νέους χρήστες η πληρωμή ενός ποσού ταυτοποίησης, ύψους €0,25. Η EY δε θα ζητήσει άλλο ποσό από τους χρήστες για τη δοκιμαστική περίοδο των τριών μηνών.

Η δημιουργία λογαριασμού νέου χρήστη και η είσοδος στο EY Finance Navigator εξαρτάται από την έκβαση του σχετικού ελέγχου, και μπορεί να διαρκέσει από δύο έως τρεις εργάσιμες ημέρες. Μόλις ο λογαριασμός επικυρωθεί επιτυχώς, η EY θα αποστείλει έναν κωδικό 100% έκπτωσης στον χρήστη, για την ενεργοποίηση των τριών δωρεάν μηνών χρήσης του EY Finance Navigator.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την EY στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: thefinancenavigator@nl.ey.com

-τέλος-

Για τα τελευταία άρθρα, νέα και περισσότερες πληροφορίες για το πώς η EY υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση του αντικτύπου του COVID-19, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.ey.com/el_gr/covid-19

Πληροφορίες για την ΕΥ:

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com