Δελτίο Τύπου

1 Απρ 2020 Αθήνα, GR

Ο COVID-19 ανέκοψε τη δυναμική των δημοσίων εγγραφών το πρώτο τρίμηνο του 2020

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

►  Παρά τις ανησυχίες για τον COVID-19, οι συναλλαγές και τα έσοδα αυξήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα

► Ο κλάδος της βιομηχανίας κυριαρχεί με 45 δημόσιες εγγραφές, συγκεντρώνοντας 6,3 δις δολάρια

Το περιβάλλον των δημοσίων εγγραφών θα παραμείνει πιθανότατα υποτονικό κατά το δεύτερο τρίμηνο, και ενδεχομένως να ανακάμψει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020

Παρότι η παγκόσμια αγορά δημοσίων εγγραφών αρχικά ακολούθησε τη δυναμική που διαμορφώθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, οι ελπίδες για ανάκαμψή της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανακόπηκαν, εξαιτίας του παγκόσμιου αντικτύπου του COVID-19. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ολοκληρωθούν 235 δημόσιες εγγραφές, οι οποίες συγκέντρωσαν κεφάλαια €28,5 δις δολάρια, κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 2020 (μέχρι τη στιγμή της σύνταξης της έκθεσης της EY, στις 25 Μαρτίου). Παρότι τα χρηματιστήρια δεν κατέγραψαν την άνοδο που αναμενόταν, οι δημόσιες εγγραφές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 είχαν καλύτερη απόδοση από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 11% και 89%, ως προς τον αριθμό των συναλλαγών και τα έσοδα αντίστοιχα, εκκινώντας, βέβαια, από τη σχετικά χαμηλή βάση του 2019.

Το πρώτο τρίμηνο του 2020 κινήθηκε σε δύο άκρα: ιδιαίτερα υψηλή δραστηριότητα τον  Ιανουάριο και Φεβρουάριο, και σχεδόν απόλυτη στασιμότητα τον Μάρτιο. Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (160 συναλλαγές, με έσοδα 16,8 δις δολάρια) και την αμερικανική ήπειρο (40 δημόσιες εγγραφές, με έσοδα 8,2 δις δολάρια), το πρώτο τρίμηνο του 2020 κινήθηκε ανοδικά σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019, τόσο ως προς τον αριθμό των δημοσίων εγγραφών, όσο και ως προς τα αντληθέντα κεφάλαια. Παράλληλα, η περιοχή της EMEIA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδία και Αφρική ­– 35 δημόσιες εγγραφές, με έσοδα 3,5 δις δολάρια) σημείωσε μικρότερο αριθμό συναλλαγών. Ο κλάδος της βιομηχανίας κυριάρχησε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, με 45 δημόσιες εγγραφές και έσοδα 6,3 δις δολάρια. Με βάση τον αριθμό των συναλλαγών, ο κλάδος της τεχνολογίας (40 συναλλαγές) και ο κλάδος της υγείας (30 συναλλαγές) ήταν εξίσου δραστήριοι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020. Αυτά, καθώς και άλλα ευρήματα, περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση της ΕΥ, Global IPO trends: Q1 2020.

Παρά τη μείωση των συναλλαγών στην EMEIA, η περιοχή ξεχωρίζει για τα έσοδα που αποκόμισε

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2019, στην περιοχή της EMEIA ολοκληρώθηκαν 35 δημόσιες εγγραφές με έσοδα 3,5 δις δολάρια. Ενώ ο αριθμός των συναλλαγών μειώθηκε κατά 31%, τα έσοδα εκτινάχθηκαν κατά 133%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στη δημόσια εγγραφή μίας εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ινδία, της SBI Cards & Payments Services Ltd, η οποία συγκέντρωσε κεφάλαια 1,4 δις δολάρια. Και αυτό το τρίμηνο, τρεις από τις δέκα κορυφαίες χρηματαγορές, από πλευράς εσόδων, και μία από τις δέκα κορυφαίες, από πλευράς αριθμού συναλλαγών, εξακολουθούν να βρίσκονται στην EMEIA.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κος Τάσος Ιωσηφίδης, Επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων & Υποστήριξης Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Η πρωτοφανής οικονομική αβεβαιότητα που δημιούργησε η εξάπλωση του κορωνοϊού, ανέκοψε, όπως ήταν αναμενόμενο, τη θετική δυναμική που είχε δημιουργηθεί για τις δημόσιες εγγραφές κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Ο παγκόσμιος αντίκτυπος της πανδημίας, αντικατοπτρίζεται και στις πτωτικές τάσεις και απώλειες του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Πολλές δημόσιες εγγραφές παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, αναβλήθηκαν, καθώς οι επιχειρήσεις αναμένουν την κατάλληλη χρονική στιγμή για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους».

Η αμερικανική ήπειρος εξακολουθεί να δείχνει ισχυρή διάθεση για δημόσιες εγγραφές 

Η αμερικανική ήπειρος σημείωσε αύξηση κατά 47%, ως προς τα έσοδα (8,2 δις δολάρια), και κατά 14%, ως προς τον αριθμό των συναλλαγών (40 δημόσιες εγγραφές), σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019. Οι συναλλαγές στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των δημοσίων εγγραφών στην αμερικανική ήπειρο, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 ­– 60%, ως προς τον συνολικό αριθμό των συμφωνιών (24 δημόσιες εγγραφές), και 89%, ως προς τα έσοδα (7,3 δις δολάρια). Υπήρξαν, επίσης, επτά διασυνοριακές δημόσιες εγγραφές κατά το ίδιο τρίμηνο, με την Κίνα να αποτελεί την κυριότερη χώρα προέλευσης, με 6 συμφωνίες.

Οι αγορές δημοσίων εγγραφών της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού διατήρησαν την ισχυρή δυναμική τους

Η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού κυριάρχησε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, με 160 δημόσιες εγγραφές και 16,8 δις δολάρια σε έσοδα, καταγράφοντας αύξηση κατά 28% και 110% αντίστοιχα, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019. Οι δημόσιες εγγραφές της περιοχής αντιπροσώπευσαν το 68% του παγκόσμιου αριθμού συναλλαγών και το 59% των παγκοσμίων εσόδων.

Προοπτικές για το 2020: ο δραματικός αντίκτυπος του ιού θα συνεχίσει να επηρεάζει τις αγορές και μελλοντικά

Δεδομένης της πανδημίας του COVID-19 και του αρνητικού αντικτύπου του στις παγκόσμιες οικονομικές δραστηριότητες, οι αγορές δημοσίων εγγραφών δεν αναμένεται να ανακάμψουν γρήγορα στο δεύτερο τρίμηνο του 2020. Ωστόσο, ενώ συνήθως το τρίτο τρίμηνο του έτους είναι στάσιμο, ανάλογα με τις εξελίξεις, θα μπορούσε ενδεχομένως να σημειωθεί μία αυξημένη δραστηριότητα, καθώς οι αγορές θα προσπαθούν να ανακάμψουν και η παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα θα αναζητά την επόμενη ευκαιρία εισαγωγής στην αγορά των δημοσίων εγγραφών.

-τέλος-

Μήνας Αριθμός δημοσίων εγγραφών
Έσοδα(σε δις δολάρια)

Ιανουάριος 2018

87

$12.3

Φεβρουάριος 2018

108

$12.8

Μάρτιος 2018

128

$23.6

 

 

 

Ιανουάριος 2019

57

$3.1

Φεβρουάριος 2019

61

$3.1

Μάρτιος 2019

93

$8.9

 

 

 

Ιανουάριος 2020

75

$9.8

Φεβρουάριος 2020

77

$11.6

Μάρτιος 2020

83

$7.1

Παράρτημα 1: Παγκόσμιες Δημόσιες Εγγραφές ανά κλάδο, πρώτο τρίμηνο 2020

Κλάδοι

Αριθμός

δημοσίων εγγραφών

% επί του συνόλου των παγκόσμιων δημοσίων εγγραφών

Έσοδα (σε δις δολάρια)

% επί του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων παγκοσμίως

Καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες

22

9.4%

 $0.9

3.1%

 

Βασικά καταναλωτικά αγαθά

16

6.8%

 $0.8

3.0%

Ενέργεια

13

5.5%

 $2.7

9.6%

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

7

3.0%

 $1.9

6.6%

Υγειονομική περίθαλψη

30

12.8%

 $5.6

19.6%

Τεχνολογία

40

17.0%

 $3.7

13.0%

 

Βιομηχανία

45

19.1%

 $6.3

22.3%

 

Υλικά

21

8.9%

 $1.9

6.6%

Μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας

10

4.3%

 $0.3

0.9%

Real estate

20

8.5%

 $1.4

4.8%

Λιανική

10

4.3%

 $3.0

10.4%

 

Τηλεπικοινωνίες

1

0.4%

 $0.03

0.1%

 

Παγκόσμιο Σύνολο

235

100.0%

 $28.5

100.0%

Πηγές: Dealogic, EY

Κάποια μεγέθη πιθανόν να μην αθροίζουν στο 100% λόγω στρογγυλοποίησης

 

Πληροφορίες για την ΕΥ:

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com