Δελτίο Τύπου

14 Μαΐ 2020

Η EY και η SailPoint βοηθούν τις επιχειρήσεις να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις ψηφιακές ταυτότητες στον εργασιακό χώρο

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

► Η συνεργασία εστιάζει στο να βοηθήσει τους πελάτες να προσεγγίσουν τη διαχείριση κινδύνων ως έναν παράγοντα ανταγωνιστικής διαφοροποίησης στο σημερινό ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον

► Η νέα πλατφόρμα επιτρέπει τη διαχείριση των ψηφιακών ταυτοτήτων για τους χρήστες, καθώς αυτοί αλλάζουν ρόλους – ειδικά στις διαδικασίες εξαγορών, αποεπενδύσεων και συγχωνεύσεων

Η EY και η SailPoint Technologies Holdings Inc., κορυφαία εταιρεία στη διακυβέρνηση ψηφιακών ταυτοτήτων, προχώρησαν σε παγκόσμια στρατηγική συνεργασία για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μετασχηματίσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τον αυξανόμενο αριθμό των ψηφιακών ταυτοτήτων στον εργασιακό χώρο.

Οι δυο οργανισμοί θα βοηθούν τους πελάτες τους να υλοποιήσουν αποτελεσματικότερα τη διακυβέρνηση ψηφιακών ταυτοτήτων, είτε στις εγκαταστάσεις τους (on-prem), είτε στο cloud. Εστιάζοντας τόσο στις επιχειρησιακές, όσο και στις τεχνολογικές απαιτήσεις, οι δύο οργανισμοί θα βοηθούν στη μείωση του κόστους διαχείρισης ψηφιακών ταυτοτήτων, ενώ οι υπηρεσίες και οι λύσεις θα εστιάζουν περισσότερο στην απόδοση των επενδύσεων (ROI).

Η ΕΥ θα αξιοποιήσει τη δυνατότητά της να κλιμακώνεται, τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων, όσο και γεωγραφικών περιοχών, καθώς και να παρέχει υπηρεσίες με τη μορφή του outsourcing (managed security services). Ταυτόχρονα, η SailPoint θα παρέχει την πλατφόρμα διαχείρισης ταυτοτήτων, η οποία έχει σχεδιαστεί για να υλοποιείται είτε στο cloud, είτε στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Η ΕΥ και η SailPoint θα καλύψουν τις ανάγκες διακυβέρνησης των ψηφιακών ταυτοτήτων μεγάλων οργανισμών, σε ένα μεγάλο εύρος κλάδων, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η υγεία, οι βιοεπιστήμες, η ενέργεια, τα καταναλωτικά αγαθά, η αυτοκινητοβιομηχανία, τα ΜΜΕ, και ο δημόσιος τομέας.

Στη συνεργασία αυτή συμμετέχει ενεργά και η EY Ελλάδος, φέρνοντας τις νέες καινοτόμες υπηρεσίες διαχείρισης ψηφιακών ταυτοτήτων στην εγχώρια αγορά.

Αναφερόμενος στη νέα συνεργασία της ΕΥ με τη SailPoint, ο κος Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, Associate Partner και Υπεύθυνος των Υπηρεσιών Cybersecurity, Data Protection & Privacy της ΕΥ Ελλάδος και της EY Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αναφέρει: «Η διαχείριση των ψηφιακών ταυτοτήτων αποτελεί πρόκληση για όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις, σήμερα. Η πρόκληση γίνεται εντονότερη αν αναλογιστεί κανείς, τόσο το διευρυμένο οικοσύστημα των εταιρειών, αλλά και τις συχνές αλλαγές ρόλων των εργαζομένων, ειδικότερα κατά τη διάρκεια εξαγορών, συγχωνεύσεων ή αποεπενδύσεων. Η ολιστική λύση της SailPoint, σε συνδυασμό με το παγκόσμιο αποτύπωμα και τις ολοκληρωμένες λύσεις της ΕΥ, θα εξασφαλίσουν στους πελάτες μας στην Ελλάδα και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, την απαραίτητη τεχνολογία αιχμής για την αντιμετώπιση όλων των σχετικών προκλήσεων».

Για περισσότερες πληροφορίες για την ΕΥ και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, επισκεφθείτε το www.ey.com/en_gl/cybersecurity.

-τέλος-

 

Πληροφορίες για την ΕΥ:

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com