Δελτίο Τύπου

23 Ιουν 2020

ΕΥ: Οι σαρωτικές αλλαγές στο ψηφιακό και νομοθετικό περιβάλλον μετασχηματίζουν τις φορολογικές και χρηματοοικονομικές λειτουργίες των επιχειρήσεων

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

► Το 85% των επιχειρήσεων αναμένουν αυξημένο φόρτο εργασίας από τις εντεινόμενες απαιτήσεις ψηφιακής υποβολής φορολογικών στοιχείων

► To 73% πιθανότατα θα προβούν σε αμοιβαία ανάθεση (co-sourcing) των φορολογικών και χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων τους, στους επόμενους 24 μήνες

► Μόλις το 3% των φορολογικών τμημάτων χρησιμοποιούν τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση

Σχεδόν επτά στις δέκα (65%) επιχειρήσεις δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν ένα βιώσιμο τεχνολογικό σχέδιο για να υποστηρίξουν τα φορολογικά και χρηματοοικονομικά τμήματά τους στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους και την υλοποίηση του οράματός τους. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες, επίσης, με ένα απαιτητικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πρωτόγνωρες νομοθετικές και ρυθμιστικές αλλαγές, καθώς και σημαντικές προκλήσεις ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, ενώ, παράλληλα, δέχονται πιέσεις να πετύχουν περισσότερα με λιγότερους πόρους. Αυτό προκύπτει από τη νέα έκθεση της EY, Tax and Finance Operate, που κατέγραψε τις απόψεις 1.013 επιχειρήσεων παγκοσμίως.

Ανταποκρινόμενοι σε αυτές τις προκλήσεις, σχεδόν όλοι οι οργανισμοί (99%) δήλωσαν ότι βρίσκονται σε διαδικασία τροποποίησης των φορολογικών και χρηματοοικονομικών λειτουργικών τους μοντέλων, ενώ το 73% ανέφεραν ότι είναι αρκετά πιθανό να προβούν σε αμοιβαία ανάθεση (co-sourcing) κρίσιμων δραστηριοτήτων φορολογικής και χρηματοοικονομικής φύσης, σε εξωτερικούς συνεργάτες, κατά τους επόμενους 24 μήνες.

Πρωτοφανής ρυθμός αλλαγών και πιέσεων στα κόστη

Τα φορολογικά και χρηματοοικονομικά τμήματα των εταιρειών, δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στον ρυθμό των νομοθετικών και ρυθμιστικών αλλαγών, με το 85% των ερωτηθέντων να αναμένουν αύξηση του φόρτου εργασίας τους, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις αυξανόμενες απαιτήσεις ψηφιακής υποβολής φορολογικών στοιχείων.

Αντιδρώντας στις σημαντικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις στις ΗΠΑ, αλλά και σε άλλες χώρες, το 83% των μεγάλων οργανισμών (με έσοδα που ξεπερνούν τα 20 δις δολάρια) δηλώνουν ότι χρειάστηκε να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους, για να εφαρμόσουν αυτές τις αλλαγές. Πάνω από τα δύο πέμπτα όλων των εταιρειών (44%) εκτιμούν ότι, για να συμμορφωθούν με τους νέους κανονισμούς, θα χρειαστεί να δαπανήσουν τουλάχιστον 10 εκατ. δολάρια κατά τα επόμενα πέντε χρόνια.

Συγχρόνως, τα φορολογικά και χρηματοοικονομικά τμήματα πρέπει να κάνουν περισσότερα με λιγότερους πόρους, με σχεδόν οκτώ στις δέκα (79%) επιχειρήσεις να σχεδιάζουν μία μείωση του κόστους των λειτουργιών αυτών, τα επόμενα δύο χρόνια.

Ελλείμματα στον τεχνολογικό μετασχηματισμό

Στις αυξανόμενες ρυθμιστικές απαιτήσεις έρχεται να προστεθεί και ένα έλλειμμα στις τεχνολογικές δυνατότητες των επιχειρήσεων, καθώς μόνο το 3% των φορολογικών τμημάτων που μετείχαν στην έρευνα κάνουν εκτεταμένη χρήση νέων, μετασχηματιστικών τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, ενώ το 15% δεν τις χρησιμοποιούν καθόλου, περιορίζοντας εν πολλοίς τις δυνατότητές τους.

Μεταβαλλόμενες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό

Μία ακόμη πρόκληση έγκειται στην πρόσληψη, αλλά και τη διατήρηση ανθρώπινου ταλέντου, με το 45% να δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν νέες ευθύνες και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για το προσωπικό των φορολογικών και χρηματοοικονομικών τμημάτων τους. Επιπλέον, το 62% των τμημάτων αυτών, αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους σε διεκπαιρεωτικές δραστηριότητες συμμόρφωσης – σε αντίθεση με δραστηριότητες που δημιουργούν υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Επίσης, η σαφής πλειοψηφία των ερωτηθέντων (83%) πιστεύουν ότι οι βασικές τεχνικές ικανότητες του προσωπικού των τμημάτων αυτών, θα πρέπει να ενισχυθούν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, ώστε να περιλαμβάνουν δεξιότητες που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων και άλλες τεχνολογίες.

Η πρόταση της EY

Το EY Tax and Finance Operate είναι ένα επιχειρησιακό μοντέλο βασισμένο στην τεχνολογία, το οποίο συνδυάζει εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους και βέλτιστες διαδικασίες, για να βοηθήσει τις εταιρείες να επιτύχουν το στρατηγικό τους όραμα. Η οικοδόμηση εσωτερικών δυνατοτήτων είναι συχνά απαιτητική και δαπανηρή διαδικασία και, συνεπώς, πολλές επιχειρήσεις βρίσκουν ως οικονομικότερη και πιο αποτελεσματική επιλογή, την εκτέλεση επιλεγμένων δραστηριοτήτων μέσω co-sourcing, αξιοποιώντας τη σημαντική επένδυση που έχει πραγματοποιήσει η EY σε ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογία.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κος Στέφανος Μήτσιος, Partner και Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος, παρατηρεί: «Το νομοθετικό και ρυθμιστικό περιβάλλον μεταβάλλεται με ρυθμούς που δεν είχαμε συναντήσει μέχρι σήμερα, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τις φορολογικές και χρηματοοικονομικές λειτουργίες των επιχειρήσεων. Για να ανταποκριθούν σε αυτές τις μεταβολές, οι οργανισμοί θα πρέπει να επενδύσουν στην ψηφιακή τεχνολογία και σε κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Εναλλακτικά, καθώς το κόστος αυτών των κινήσεων κρίνεται ιδιαιτέρως μεγάλο, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να διερευνήσουν τις δυνατότητές τους για ανάθεση μέρους των διαδικασιών αυτών σε εξειδικευμένους συνεργάτες, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε φορολογικά και χρηματοοικονομικά θέματα, αλλά και επάρκεια στη χρήση τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και η μηχανική μάθηση».

-τέλος-

Πληροφορίες για την ΕΥ:

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com.