Δελτίο Τύπου

11 Ιουν 2020

Σημαντικές οι απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

►  Νέο webcast από την EY Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ)

► Τα μισά στελέχη που παρακολούθησαν το webcast δήλωσαν ότι οι επιχειρήσεις τους δεν έχουν ολοκληρώσει αξιολόγηση των επιπτώσεων της Οδηγίας DAC6, καθώς αναμένουν την εφαρμογή της στην Ελλάδα

► Μία στις τρεις επιχειρήσεις δεν έχει εκκινήσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν περιστατικά απάτης ή διαφθοράς

► To 59% των συμμετεχόντων δε γνώριζε την ύπαρξη του ISO 37301 για τα συστήματα διαχείρισης συμμόρφωσης

Webcast με αντικείμενο τις απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης που παραμένουν για τις ελληνικές επιχειρήσεις, παρά την πανδημία του κορωνοϊού, διοργάνωσε την Παρασκευή 5 Ιουνίου η ΕΥ Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ).

Κατά το webcast, στελέχη της ΕΥ και του ΣΕΚΑΣΕ ανέλυσαν μια σειρά από ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την Οδηγία 2018/822 (DAC6), σε συνδυασμό με τις Οδηγίες 2015/849 (4η AML Οδηγία), το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (5η AML-UBO Οδηγία), την Οδηγία της EE 2019/1937 (Whistleblower Protection Directive), και το ISO 37301 για τα συστήματα διαχείρισης συμμόρφωσης. Τη συζήτηση συντόνισε ο κος Γιάννης Δρακούλης, Associate Partner και Επικεφαλής του Τμήματος Υπηρεσιών Ειδικών Ερευνών & Εταιρικής Συμμόρφωσης της ΕΥ Ελλάδος.

Από σχετική ερώτηση προς τους συμμετέχοντες, ως προς το επίπεδο αντίληψής τους για τον σκοπό και τις επιπτώσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών που αναλύονται στο webcast, έγινε φανερή η ανάγκη περισσότερης ενημέρωσης, καθώς σχεδόν τα μισά στελέχη (48%) ανέφεραν ότι έχουν ενημερωθεί σχετικά, αλλά χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για να αξιολογήσουν εάν θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στον οργανισμό τους. 

Η κα Κατερίνα Παυλάκη, CAMS / AML-CFT, επαγγελματίας κανονιστικής συμμόρφωσης και μέλος του ΣΕΚΑΣΕ, παρουσίασε την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και εξήγησε πώς η φοροδιαφυγή και οι πρακτικές σκόπιμης φόρο-αποφυγής (DAC6), συνδυάζονται ή και εντάσσονται, εν τέλει, στις διαδικασίες καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος. Η ομιλήτρια αναφέρθηκε στην ανάγκη διαμόρφωσης, εκ μέρους των ενδιαμέσων οργανισμών, όπως οι τράπεζες, ενός ολοκληρωμένου φορολογικού προφίλ κινδύνου των πελατών και ανέλυσε τη σχετική διαδικασία. Εξήγησε, τέλος, τις δυσκολίες εντοπισμού των πραγματικών δικαιούχων μίας σύνθετης εταιρικής δομής, μέχρι τα τελικά φυσικά πρόσωπα (Ultimate Beneficial Owner – UBO), καθώς και την επερχόμενη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.  

Σε ερώτηση για τα προφίλ κινδύνου που αναλαμβάνουν οι οργανισμοί των συμμετεχόντων, τα περισσότερα στελέχη (36%) απάντησαν ότι επικεντρώνονται σε πελάτες μεσαίου κινδύνου, ενώ μόνο το 14% εκτιμά ότι οι πελάτες του παρουσιάζουν ένα προφίλ υψηλού κινδύνου. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό (20%) ανέφερε ότι δεν έχει οριοθετήσει ακόμη το προφίλ κινδύνου του πελατολογίου του.

Η κα Ριάνα Ζαννή, Associate Partner στο Τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, αναφέρθηκε, εν συνεχεία, στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις (Mandatory Disclosure Regime – MDR). Η ομιλήτρια παρουσίασε τους βασικούς άξονες της Οδηγίας και τις πιθανές δυσκολίες διάκρισης εκείνων των διασυνοριακών συναλλαγών που χρήζουν γνωστοποίησης στις φορολογικές αρχές ως φέρουσες χαρακτηριστικά πιθανής φόρο-αποφυγής, και αναφέρθηκε στις πέντε κατηγορίες διακριτικών (hallmarks), δηλαδή χαρακτηριστικών πιθανού επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, που προβλέπει η Οδηγία. 

Όπως σημείωσε η κα Ζαννή, η Οδηγία 2018/822 (DAC6) για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, προέβλεπε ως καταληκτική ημερομηνία για τη θέσπιση, από τις εθνικές κυβερνήσεις, των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, την 31η Δεκεμβρίου 2019. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει ακόμη προχωρήσει στη δημοσίευση νομοσχεδίου.

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν έχει ολοκληρώσει ο οργανισμός τους την αξιολόγηση των επιπτώσεων της Οδηγίας DAC6, το 51% των στελεχών απάντησε ότι δεν έχει ολοκληρώσει σχετική αξιολόγηση και βρίσκεται εν αναμονή της εφαρμογής της στην Ελλάδα, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι κανείς από τους συμμετέχοντες δεν ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί σχετική αξιολόγηση.

Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν, επίσης, με ποιον τρόπο σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν και να εφαρμόσουν την Οδηγία MDR, στις διάφορες χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Το 24% δήλωσε ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει συμβουλές των εξωτερικών συμβούλων με τους οποίους ήδη συνεργάζεται, το 17% ότι θα προχωρήσει με τη βοήθεια του υφιστάμενου προσωπικού του, το 13% με τη χρήση γνώσεων / λύσεων λογισμικού τρίτων μερών, ενώ παραπάνω από τους μισούς (54%) ανέφεραν ότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμη.

Ο κος Πάρης Πανίδης, Manager στο Τμήμα Υπηρεσιών Ειδικών Ερευνών & Εταιρικής Συμμόρφωσης της ΕΥ Ελλάδος και η κα Μαρία Ρηγάκη, Labor Law Director στη συνεργαζόμενη με την EY Ελλάδος δικηγορική εταιρεία «Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες», αναφέρθηκαν στη νομοθεσία για την προστασία προσώπων που αναφέρουν περιστατικά απάτης ή διαφθοράς (Whistleblower Protection Directive). Οι ομιλητές ανέλυσαν τους λόγους που οδήγησαν στην εισαγωγή της σχετικής νομοθεσίας και παρέθεσαν τα οφέλη της για την Πολιτεία, τις επιχειρήσεις, αλλά και τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, ενώ ανέλυσαν και το πεδίο και τις προβλέψεις της νομοθεσίας. Αναφέρθηκαν, επίσης, στα πρόσωπα που προστατεύονται, τα μέσα υποβολής καταγγελιών, τις διαδικασίες εσωτερικών και εξωτερικών αναφορών και τις δημόσιες αποκαλύψεις.

Σε σχετική ερώτηση ως προς το επίπεδο προετοιμασίας των επιχειρήσεών τους αναφορικά με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2019/1937 (Whistleblower Protection Directive), το 49% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είτε έχει πραγματοποιήσει ήδη όλες τις απαραίτητες ενέργειες, είτε έχει ξεκινήσει την υλοποίησή τους, ενώ ένας στους τρεις συμμετέχοντες (35%) ανέφερε ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών, ωστόσο είναι στα άμεσα πλάνα της επιχείρησής του.

Ο κος Πανίδης αναφέρθηκε, επίσης, στο ISO 37301, το οποίο αφορά συστήματα διαχείρισης συμμόρφωσης, εξηγώντας τα οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή του, ενώ παρουσίασε και το χρονοδιάγραμμα για την έγκριση και τη δημοσίευσή του.

Από σχετική ερώτηση, προέκυψε ότι μόνο ένας στους τέσσερις συμμετέχοντες (25%) γνώριζε την ύπαρξη του συγκεκριμένου ISO, καθώς και του πρότερου ISO 19600, ενώ η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (59%) δε γνώριζε την ύπαρξή του, αλλά θεωρεί πλέον ότι είναι κάτι με το οποίο αξίζει να ασχοληθεί ο οργανισμός τους.

Τέλος, κλείνοντας το webcast, ο κος Δρακούλης, αφού ευχαρίστησε τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες, υπερθεμάτισε τη σημασία των αναλυθέντων θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης, τονίζοντας ότι, παρότι η περίοδος της πανδημίας παρέτεινε την εφαρμογή κάποιων εκ των κανονισμών, εν τούτοις, οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων παραμένουν, με συνέπεια να απαιτούνται πλέον άμεσες ενέργειες για τη συμμόρφωση σε αυτούς.

-τέλος-

Πληροφορίες για την ΕΥ:

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com.