Δελτίο Τύπου

25 Ιουν 2020

Σημαντικές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Οικονομικοί Διευθυντές στη μετά-COVID-19 εποχή

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

► Webcast της Endeavor και της EY Ελλάδος για τις προκλήσεις κατάρτισης προϋπολογισμού, πρόβλεψης και διαχείρισης ταμειακών διαθέσιμων, μετά την πανδημία

► Ανάγκη για ανάπτυξη ενός διασυνδεδεμένου μοντέλου προγραμματισμού και προβλέψεων, εστιασμένου στα αποτελέσματα

► Κρίσιμη η τακτική παρακολούθηση και επικαιροποίηση των προβλέψεων για τα βραχυπρόθεσμα ταμειακά διαθέσιμα

Webcast με αντικείμενο τις αυξημένες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι Οικονομικοί Διευθυντές, ως προς τα ζητήματα κατάρτισης προϋπολογισμών, τις προβλέψεις και τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων, στο νέο περιβάλλον που αναδύεται μετά την πανδημία του κορωνοϊού, διοργάνωσαν την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, η Endeavor και η EY Ελλάδος.  

Στο νέο περιβάλλον που δημιουργούν οι επιπτώσεις της κρίσης του COVID-19, οι Οικονομικοί Διευθυντές των ελληνικών επιχειρήσεων, προβληματίζονται για τον βαθμό ετοιμότητας των διαδικασιών προϋπολογισμού και προβλέψεων (forecasting) που έχουν στη διάθεσή τους. Σε ένα αβέβαιο και ρευστό περιβάλλον, καλούνται να προσδιορίσουν τον αντίκτυπο της κρίσης στην επιχείρηση, να αντιμετωπίσουν ασφυκτικές πιέσεις στη ρευστότητα και να διαχειριστούν ανθρώπινο δυναμικό που λειτουργεί σε συνθήκες έντονης πίεσης. Στο πλαίσιο αυτό, το ενημερωτικό webcast που συνδιοργάνωσαν η Endeavor και η EY, είχε ως στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση των νέων αυτών προκλήσεων.

O κος Χρήστος Βάρσος, Associate Partner, CFO Advisory Services της EY Ελλάδος, επικεντρώθηκε στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομικές διευθύνσεις σήμερα, όπως η εξασφάλιση ρευστότητας και η ποσοτικοποίηση των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων του COVID-19. Ο ομιλητής εξήγησε ότι οι προκλήσεις αυτές, που καλούνται να διαχειριστούν οι οικονομικοί διευθυντές, δεν είναι μονοδιάστατες, αλλά αφορούν τρεις επάλληλες φάσεις: το σήμερα, το αύριο και το μετέπειτα (Now – Next – Beyond).

Πιο συγκεκριμένα, οι φάσεις αυτές αφορούν τη σταθεροποίηση και εξασφάλιση ρευστότητας (σήμερα), την προσαρμογή, μέσω της μείωσης του κόστους, στη νέα πραγματικότητα που δημιουργεί η κρίση (αύριο), και την επανεκκίνηση, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της επιχείρησης για το μέλλον, μέσω του μετασχηματισμού των χρηματοοικονομικών λειτουργιών της (μετέπειτα). Σύμφωνα με τον κ. Βάρσο, αρωγός στον χρηματοοικονομικό μετασχηματισμό θα σταθούν οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως το blockchain, η ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών και τα analytics.

Ο κος Κωνσταντίνος Μώρος, Director, Data & Analytics της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Advisory Finance Analytics της ομάδας European Growth Platform (EGP) της EY για την περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), αναφέρθηκε στην ανάγκη επανεξέτασης του επιπέδου ωριμότητας των διαδικασιών χρηματοοικονομικού προϋπολογισμού και προβλέψεων, με στόχο την ενίσχυση της προβλεψιμότητας, της ευελιξίας και της αποδοτικότητάς τους, βάσει εναλλακτικών προσεγγίσεων, όπως το “zero-based budgeting”.

Ο ομιλητής έκανε αναφορά στη διαδικασία ανάπτυξης ενός διασυνδεδεμένου μοντέλου χρηματοοικονομικού προγραμματισμού και προβλέψεων που θα εστιάζει στα αποτελέσματα (result-oriented), το οποίο, όπως υπογράμμισε, μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως ενισχυμένες χρηματοοικονομικές υποδομές και βελτιωμένες επιχειρηματικές επιδόσεις. O κος Μώρος παρουσίασε, επίσης, ενδεικτικά use cases από την εμπειρία της EY, στην υλοποίηση σχετικών έργων.

Ο κος Κωνσταντίνος Μπάτσος, Director στο Τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων και Υποστήριξης Συναλλαγών της EY Ελλάδος, αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται από τις πιέσεις που ασκούνται στη ρευστότητα, εξαιτίας του COVID-19, τονίζοντας τον νευραλγικό ρόλο που θα διαδραματίσει η τακτική παρακολούθηση και επικαιροποίηση της κατάστασης των βραχυπρόθεσμων ταμειακών διαθέσιμων, κατά τη διάρκεια των κρίσιμων μηνών που ακολουθούν.

Ο κος Μπάτσος ανέλυσε τις βασικές αρχές της διαδικασίας πρόγνωσης βραχυπρόθεσμων ταμειακών διαθέσιμων και παρέθεσε τις τέσσερις άμεσες δράσεις στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι επιχειρήσεις: εντοπισμός διαθέσιμου ταμειακού υπόλοιπου, πρόγνωση της εξέλιξης των διαθεσίμων, ανάλυση σεναρίων και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης ταμειακών διαθέσιμων.

Στο πλαίσιο αυτό, ακολούθησε σύντομη επίδειξη για την πρόγνωση βραχυπρόθεσμων ταμειακών διαθέσιμων, STCFF (Short-term Cash Flow Forecasting), σε MS Excel.

-τέλος-

 

Πληροφορίες για την ΕΥ:

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com.