Δελτίο Τύπου

19 Αυγ 2020

Η πανδημία του COVID-19 επιβράδυνε τις δημόσιες εγγραφές το πρώτο εξάμηνο του 2020

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

► Ο αντίκτυπος της πανδημίας οδήγησε σε καθίζηση τις συμφωνίες και τα έσοδα του πρώτου εξαμήνου, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους

► Οι κλάδοι της τεχνολογίας, της βιομηχανίας και της υγείας, κυριαρχούν με 246 δημόσιες εγγραφές, συγκεντρώνοντας 42,8 δισ. δολάρια

► Σημαντική ανάκαμψη των δημοσίων εγγραφών, αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2020

Ο αντίκτυπος της πανδημίας του COVID-19 συνέχισε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καθοδική πορεία των δημοσίων εγγραφών, το πρώτο εξάμηνο του 2020. Γενικότερα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, παρατηρήθηκε, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, μείωση της δραστηριότητας των δημοσίων εγγραφών από πλευράς αριθμού συμφωνιών, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ απώλειες στα έσοδα παρατηρήθηκαν στην αμερικανική ήπειρο και την περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας και Αφρικής (EMEIA). Η διεθνής δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών συρρικνώθηκε δραματικά κατά τον Απρίλιο και τον Μάιο, με τον όγκο των συμφωνιών να μειώνεται κατά 48% (97 συμφωνίες), και τα έσοδα κατά 67% (13,2 δισ. δολάρια), σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019. Αυτό οδήγησε σε αισθητή μείωση των δραστηριοτήτων του πρώτου εξαμήνου, ανά γεωγραφική περιοχή, σε σχέση με το πρώτο μισό του 2019, με τον συνολικό αριθμό των συμφωνιών (419 συμφωνίες) και τα έσοδα (69,5 δισ. δολάρια), να μειώνονται κατά 19% και 8% αντίστοιχα.

Παρά μία μικρή ανάκαμψη των συμφωνιών τον Ιούνιο, η διεθνής δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών ήταν υποτονική στα χρηματιστήρια της αμερικανικής ηπείρου και της περιοχής της EMEIA, ενώ, αντίθετα, στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σημειώθηκε αύξηση. Από την αρχή του 2020, ο αριθμός των συμφωνιών (81 συμφωνίες) και τα αντληθέντα κεφάλαια (24,5 δισ. δολάρια) στην αμερικανική ήπειρο, μειώθηκαν κατά 30% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ οι δημόσιες εγγραφές (68 συμφωνίες) και τα έσοδα (10,1 δισ. δολάρια) της περιοχής της EMEIA, μειώθηκαν κατά 50% και 44% αντίστοιχα. Οι δημόσιες εγγραφές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, το πρώτο εξάμηνο του 2020, αυξήθηκαν κατά 2% από πλευράς αριθμού συμφωνιών (270 συμφωνίες), και κατά 56% από πλευράς εσόδων (34,9 δισ. δολάρια), σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους. Η τεχνολογία, η βιομηχανία και ο κλάδος της υγείας, κυριάρχησαν στις συμφωνίες του πρώτου εξαμήνου του 2020. Στον τεχνολογικό κλάδο, σημειώθηκαν 87 δημόσιες εγγραφές, με έσοδα 17,2 δισ. δολάρια, στον κλάδο της βιομηχανίας ολοκληρώθηκαν 83 δημόσιες εγγραφές, συγκεντρώνοντας 9,6 δισ. δολάρια, ενώ στον κλάδο της υγείας σημειώθηκαν 76 δημόσιες εγγραφές, που απέφεραν 15,9 δισ. δολάρια. Αυτά, και άλλα ευρήματα, δημοσιεύθηκαν στην τριμηνιαία έκθεση της EY, Global IPO trends: Q2 2020.

Κάμψη στις δημόσιες εγγραφές, στην περιοχή της EMEIA

Έπειτα από μία δυναμική αρχή για το 2020, οι δημόσιες εγγραφές στην Ευρώπη (42 συμφωνίες) και τα έσοδα (7,8 δισ. δολάρια), μειώθηκαν κατά 47% και 48% αντίστοιχα, καθώς η πανδημία του COVID-19 περιόρισε δραστικά την δραστηριότητα περιφερειακά, από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο. Στη Μέση Ανατολή και τη Νότια Αφρική (MENA), οι δημόσιες εγγραφές μειώθηκαν κατά 11% από πλευράς όγκου (8 δημόσιες εγγραφές), και 43% από πλευράς εσόδων (900 εκατ. δολάρια), από την αρχή του 2020 έως και σήμερα. Παράλληλα, τα χρηματιστήρια της Ινδίας σημείωσαν 16 δημόσιες εγγραφές, οι οποίες συγκέντρωσαν 1,4 δισ. δολάρια, από την αρχή του έτους – μείωση κατά 61% στον αριθμό των συμφωνιών και κατά 9% στα έσοδα.

Η δυναμική των συμφωνιών στην αμερικανική ήπειρο επιβραδύνεται

Τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ εξακολουθούν να συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των δημοσίων εγγραφών στην αμερικανική ήπειρο, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Πιο συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ, καταγράφηκε το 79% του όγκου των συναλλαγών (64 συμφωνίες) και συγκεντρώθηκε το 91% των εσόδων (22,3 δισ. δολάρια), συμπεριλαμβανομένων και πέντε δημοσίων εγγραφών εταιρειών “unicorn”. Οι κλάδοι της υγείας και της τεχνολογίας συνέχισαν να έχουν το υψηλότερο ποσοστό της δραστηριότητας των δημοσίων εγγραφών στις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας το 55% και το 25% του συνόλου των δημοσίων εγγραφών, αντίστοιχα. Ο κλάδος της υγείας κυριάρχησε από πλευράς εσόδων (10,2 δισ. δολάρια), συνεισφέροντας το 46% των συνολικών αντληθέντων κεφαλαίων, από 35 δημόσιες εγγραφές.

Η δραστηριότητα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού παραμένει σταθερή

Παρά το γεγονός ότι, κατά το πρώτο εξάμηνο, η δραστηριότητα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αυξήθηκε σε ετήσια βάση, τόσο ως προς τον αριθμό συμφωνιών (2%), όσο και ως προς τα έσοδα (56%), το δεύτερο τρίμηνο, ο αριθμός των συμφωνιών σημείωσε πτώση 18% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 28%. Τέσσερα από τα πέντε κορυφαία χρηματιστήρια σε αριθμούς συμφωνιών, και τρία από τα κορυφαία σε έσοδα, στο διάστημα αυτό, βρίσκονται στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Παγκοσμίως, ο NASDAQ κυριάρχησε σε εισπράξεις από την αρχή του 2020 έως και σήμερα, και ακολουθούν τα χρηματιστήρια της Σαγκάης και του Χονγκ Κονγκ. Σε αριθμό συναλλαγών, όμως, η σειρά αντιστρέφεται, με πρώτο το χρηματιστήριο της Σαγκάης, δεύτερο του Χονγκ Κονγκ και, τέλος, τον NASDAQ.

Προβλέψεις για το δεύτερο εξάμηνο του 2020: αναμένεται ανάκαμψη στης δημόσιες εγγραφές

Δεδομένης της πανδημίας του COVID-19 και του αρνητικού αντικτύπου της στις παγκόσμιες οικονομικές δραστηριότητες, οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν πολιτικές για την ενίσχυση της οικονομίας και την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανεργίας στο άμεσο και το μεσοπρόθεσμο μέλλον, ενώ, παράλληλα, οι τράπεζες θα διοχετεύσουν μεγαλύτερη ρευστότητα στα χρηματοπιστωτικά συστήματα. Και οι δύο ενέργειες θα ενισχύσουν, τόσο τις αγορές κεφαλαίων, όσο και τις δημόσιες εγγραφές, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο κος Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, αναφέρει: «Η παγκόσμια αγορά των δημοσίων εγγραφών, μετά από ένα δυναμικό ξεκίνημα στις αρχές του έτους, κατέγραψε μια σημαντική κάμψη, εξαιτίας της απρόβλεπτης κρίσης που δημιούργησε η πανδημία. Παρόλα αυτά, από τον Ιούνιο, παρατηρούμε μια βελτίωση στους περισσότερους δείκτες, γεγονός που επιτρέπει μία συγκρατημένη αισιοδοξία για ανάκαμψη της δραστηριότητας των δημόσιων εγγραφών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020. Είναι σημαντικό, το Χρηματιστήριο Αθηνών να κεφαλαιοποιήσει αυτήν τη δυναμική και, παρόλες τις εκτιμήσεις για ύφεση – η έκταση της οποίας εξαρτάται από την ιδιαίτερη δομή της ελληνικής οικονομίας και, σε μεγάλο βαθμό, από τις επιδόσεις του τουρισμού – ευελπιστούμε οι πτωτικές τάσεις να ξεπεραστούν σύντομα, για να μπορέσει να διαδραματίσει τον κομβικό ρόλο του στις προσπάθειες ανάκαμψης της οικονομίας, την κρίσιμη περίοδο που ακολουθεί».

-τέλος-

Πηγή: Dealogic, EY

 

 

Οι δημόσιες εγγραφές κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020

Μήνας

Αριθμός δημοσίων εγγραφών

Έσοδα (δισ. δολάρια)

Απρίλιος 2018

99

$10,1

Μάιος 2018

117

$16,4

Ιούνιος 2018

141

$23,2

 

 

 

Απρίλιος 2019

85

$16,8

Μάιος 2019

101

$23,4

Ιούνιος 2019

120

$20,4

 

 

 

Απρίλιος 2020

54

$4,8

Μάιος 2020

43

$8,4

Ιούνιος 2020

89

$27,9

 

Παράρτημα: Ιανουάριος 2020 – Ιούνιος 2020, Παγκόσμιες Δημόσιες Εγγραφές ανά κλάδο

Κλάδος

Αριθμός δημοσίων εγγραφών

% επί του συνόλου των δημοσίων εγγραφών

Έσοδα (δισ. δολάρια)

% επί του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων

Καταναλωτικά Αγαθά

31

7,4%

$2,4

3,5%

Βασικά καταναλωτικά αγαθά

24

5,7%

$3,9

5,6%

Ενέργεια

22

5,2%

$4,0

5,7%

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

12

2,9%

$4,8

6,8%

Υγεία

76

18,1%

$15,9

22,9%

Βιομηχανία

83

19,8%

$9,6

13,8%

Πρώτες Ύλες

31

7,4%

$2,9

4,3%

Μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας

12

2,9%

$2,6

3,7%

Real estate

22

5,2%

$1,8

2,6%

Λιανεμπόριο

17

4,1%

$4,3

6,2%

Τεχνολογία

87

20,8%

$17,2

24,8%

Τηλεπικοινωνίες

2

0,5%

$0,1

0,1%

Παγκόσμιο Σύνολο

419

100,0%

$69,5

100,0%

Πηγή: Dealogic, EY

Κάποια μεγέθη πιθανόν να μην αθροίζουν στο 100%, λόγω στρογγυλοποίησης.

 

Πληροφορίες για την ΕΥ:

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com.