Δελτίο Τύπου

15 Οκτ 2020

Η EY επεκτείνει τη συμμαχία της με την Procter & Gamble, για τον μετασχηματισμό και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων, κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πέρα από αυτή

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

►  Η ενισχυμένη συμμαχία έχει στόχο την επιτάχυνση του μετασχηματισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, πλήρη ορατότητα σε όλο το εύρος της

► Συνδυάζει την αποδεδειγμένη εμπειρία των δύο οργανισμών στις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, για να βοηθήσει τις εταιρείες να αναδιαμορφώσουν το μέλλον τους

Για να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο σημερινό, ταχέως μεταβαλλόμενο οικοσύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας, η EY παγκοσμίως, ανακοινώνει την επέκταση της στρατηγικής της συμμαχίας με την Procter & Gamble (P&G), για την παροχή επιχειρησιακών δυνατοτήτων και λύσεων σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση των πρωτοφανών προκλήσεων και της διαταραχής της αγοράς που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19.

Αξιοποιώντας την εμπειρία και την ηγετική θέση της EY και της P&G στον τομέα των αλυσίδων αξίας, η συμμαχία προσφέρει μια διαφοροποιημένη προσέγγιση, καθώς και κορυφαίες λύσεις, που στοχεύουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας μετασχηματισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών τους αλυσίδων, οι εταιρείες, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται να έχουν αυξημένη ορατότητα σε όλο το εύρος τους, καθώς καλούνται να διαχειριστούν, παράλληλα, τα κόστη και την ανάγκη για περισσότερη ευελιξία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης του COVID-19.

Αναπτύσσοντας την ήδη υπάρχουσα συμμαχία μεταξύ της EY και της P&G, η ενισχυμένη συνεργασία επεκτείνει το πεδίο της σημερινής σχέσης μεταξύ των δύο οργανισμών, σε όλες τις λειτουργίες της αλυσίδας αξίας, συμπεριλαμβανομένων της στρατηγικής, του προγραμματισμού, της αποθήκευσης, της εξυπηρέτησης πελατών, αλλά και της μεταφοράς και διανομής, με στόχο την επιτάχυνση του μετασχηματισμού της και τη μείωση των κινδύνων. Η προσέγγιση αυτή, περιλαμβάνει:

►  Τα θεμέλια της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα οποία εξασφαλίζουν τις βάσεις για τις λειτουργίες του δικτύου εφοδιασμού (supply network operations – SNO), συμπεριλαμβανομένων του οργανωτικού σχεδιασμού και των θεμελιωδών διαδικασιών και ρόλων εργασίας.

►  Προηγμένα εργαλεία και αυτοματοποίηση, τα οποία προσφέρουν καινοτόμους πόρους και τεχνικές που έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση ή / και την ψηφιοποίηση των υπαρχουσών επιχειρησιακών λειτουργιών, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

►  Τη λύση Run-to-Target (RTT) Transformation Accelerator, η οποία παρέχει μια δομημένη μεθοδολογία αυτοεξυπηρέτησης (self-service), για την επίτευξη γρήγορων αποτελεσμάτων και βιώσιμης αλλαγής, μέσω της ενδυνάμωσης του εργατικού δυναμικού.

Η συστηματική αυτή προσέγγιση, βοηθά τις επιχειρήσεις να εξελιχθούν ολιστικά, καταργώντας τα διαδικαστικά στεγανά, μειώνοντας τους απαιτούμενους πόρους, και ενισχύοντας, παράλληλα, την αποδοτικότητα. Επιτρέπει την ευθυγράμμιση πολλαπλών τμημάτων της επιχείρησης – όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, το οικονομικό τμήμα, οι πωλήσεις και η εμπορική διεύθυνση – με κοινούς στόχους που αφορούν τον μετασχηματισμό. Η ευθυγράμμιση αυτή, επιτρέπει, επίσης, την ενισχυμένη αλληλεπίδραση με τους πελάτες και τους προμηθευτές, προσφέροντας αυξημένη ορατότητα κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η αξιοποίηση των ισχυρών επιχειρησιακών δυνατοτήτων της EY και της P&G, παράλληλα με μια δομημένη μεθοδολογία υλοποίησης, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν την οργανωτική τους ικανότητα. Η προσέγγιση αυτή λειτουργεί, επίσης, απρόσκοπτα σε συνδυασμό με τις λύσεις της EY, Supply Chain Intelligence Platform και Supply Chain Smart Maps™ – ένα σύνολο ψηφιακών εργαλείων, δεδομένων και analytics, που βοηθούν στη διαχείριση και τη διαρκή ανάλυση της απόδοσης, καθ' όλη τη διάρκεια του μετασχηματισμού της αλυσίδας εφοδιασμού. Συνδυαστικά, αυτό εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων και πληροφόρησης, για την καλύτερη ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών τους προτεραιοτήτων και στρατηγικών.

Επιπλέον, η συμμαχία μεταξύ των δύο οργανισμών, παρέχει στις επιχειρήσεις μια μοναδική ευκαιρία συνεργασίας με τους μηχανικούς εφοδιαστικής αλυσίδας της P&G, καθώς και τους έμπειρους επαγγελματίες σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας της EY, προσφέροντας μια πραγματικά διαφορετική προσέγγιση.

Αναφερόμενος στη διεύρυνση της συνεργασίας της EY με την P&G, ο κος Θάνος Μαύρος, Εταίρος και Επικεφαλής Τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διεπιχειρησιακών Λειτουργιών της EY Ελλάδος και EY Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), δήλωσε: «Η εμπειρία της πανδημίας επιβεβαίωσε με τον πιο πειστικό τρόπο την ανάγκη μετασχηματισμού των μοντέλων εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους, απέναντι σε μια σειρά από παρόμοιες απειλές και αποσταθεροποιητικά γεγονότα απρόβλεπτης φύσης. Καθώς οι επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο ερευνούν τις δυνατότητές τους για τον επανασχεδιασμό και τον μετασχηματισμό των εφοδιαστικών τους αλυσίδων, η ενίσχυση της μακροχρόνιας επιτυχημένης συνεργασίας της EY με την P&G, μας επιτρέπει να παρέχουμε στους πελάτες μας ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών. Η συνδυαστική τεχνογνωσία των ομάδων της EY και της P&G, δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες μας να επιταχύνουν τον μετασχηματισμό της αλυσίδας εφοδιασμού, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά της και να μειώσουν τα κόστη, αλλά και τον βαθμό έκθεσής τους σε μελλοντικούς κινδύνους».

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το: ey.com/en_gl/alliances/pg.

-τέλος-

 

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, υπηρεσιών εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγώνκαι συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com.