Δελτίο Τύπου

18 Μαρ 2021

Έκθεση EY: Σημαντική μείωση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κλάδο των βιοεπιστημών το 2020 – αναμένεται αυξημένη δραστηριότητα το 2021

Η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε) στον κλάδο των βιοεπιστημών ανήλθε σε $159 δισ. το 2020, πέφτοντας σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα από το 2014.

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

►  Η αξία των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κλάδο των βιοεπιστημών για το 2020, έπεσε στα $159 δισ.

►  Μόνο το 12% των κεφαλαιακών αποθεμάτων των βιοφαρµακευτικών εταιρειών για εξαγορές, έχει αξιοποιηθεί κατά το 2020

Η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε) στον κλάδο των βιοεπιστημών ανήλθε σε $159 δισ. το 2020, από $306 δισ. το 2019, πέφτοντας σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα από το 2014, σύμφωνα με την έκθεση της EY, M&A Firepower 2021. Ένα μόνο megadeal (δηλαδή, μια συμφωνία αξίας άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων) – η εξαγορά της Alexion Pharmaceuticals από την AstraZeneca τον Δεκέμβριο – αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο των δαπανών για Σ&Ε στον κλάδο των βιοεπιστημών το 2020.

Πέρα από τις δυσκολίες στη διενέργεια ειδικών ελέγχων (due diligence) και στην ολοκλήρωση συμφωνιών με τη χρήση ψηφιακών μέσων, εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, οι συστηματικά υψηλές αποτιμήσεις των βιοφαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών ιατρικής τεχνολογίας, αποθάρρυναν πολλούς υποψήφιους αγοραστές, σε μία χρονιά που ήδη αναμενόταν ότι θα ήταν δύσκολη. Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, οι αγοραστές στον χώρο των βιοφαρμακευτικών εταιρειών, εστίασαν την προσοχή τους σε συμμαχίες και συμπληρωματικές συμφωνίες (bolt-on deals) σε υψηλής προτεραιότητας τομείς θεραπειών. Οι εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας παρουσίασαν επιβράδυνση εσόδων, εξαιτίας της ακύρωσης ή της αναβολής επεμβάσεων το 2020.

Η έκθεση της ΕΥ διαπιστώνει ότι, παρά την αστάθεια της αγοράς το 2020, οι εταιρείες βιοεπιστημών έκλεισαν τη χρονιά με κεφαλαιακά αποθέματα-ρεκόρ για εξαγορές. Μόνο το 12% των διαθέσιμων κεφαλαιακών αποθεμάτων για εξαγορές αξιοποιήθηκε από τις βιοφαρμακευτικές το 2020, σε σύγκριση με 20% το 2019. Τα αντίστοιχα κεφαλαιακά αποθέματα των εταιρειών ιατρικής τεχνολογίας, ενισχύθηκαν κατά 41% το 2020, αγγίζοντας ιστορικά υψηλά επίπεδα, αλλά μόλις το 7% αξιοποιήθηκε, σε σχέση με 10% το 2019.

Οι τάσεις αυτές δείχνουν ότι το 2021 θα είναι μια χρονιά αυξημένης δραστηριότητας για τις συμφωνίες στον κλάδο των βιοεπιστημών, μετά από μια αύξηση που παρατηρήθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020. Οι βιοφαρμακευτικές είναι πιθανό να επικεντρωθούν σε μικρότερες εξαγορές και σε συνεργασίες που μετριάζουν τον οικονομικό κίνδυνο, ενώ οι εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας ενδέχεται να επενδύσουν πιο επιθετικά σε εξαγορές, για να καλύψουν τα αυξανόμενα αναπτυξιακά κενά (τη διαφορά μεταξύ της αύξησης των εσόδων των εταιρειών και της συνολικής επέκτασης των πωλήσεων του κλάδου).

Τα βασικά ευρήματα που επισημαίνονται στην έκθεση της EY, είναι:

►  Περισσότερες συμφωνίες, αλλά μικρότερες σε αξία:  Μόνο ένα megadeal σημειώθηκε το 2020, στον χώρο των βιοφαρμακευτικών εταιρειών. Οι υψηλές αποτιμήσεις και οι ισχυρές δημόσιες αγορές, πιθανότατα οδήγησαν τους αγοραστές να επικεντρωθούν σε συμφωνίες μικρότερου μεγέθους.

►  Οι συμμαχίες παρέμειναν ένας τρόπος αντιστάθμισης του κινδύνου και πρόσβασης σε απαραίτητες τεχνολογίες ή προϊόντα, και ειδικότερα σε ψηφιακές τεχνολογίες. Όσον αφορά, τόσο τον αριθμό, όσο και την αξία των συμφωνιών, οι συμμαχίες μεταξύ βιοφαρμακευτικών εταιρειών το 2020 αυξήθηκαν σημαντικά: έως τις 30 Νοεμβρίου, οι αγοραστές υπέγραψαν 261 συμφωνίες για συνεργασίες, αξίας σχεδόν $140 δισ. σε προκαταβολές και ενδιάμεσες πληρωμές.

►  Βελτίωση της εικόνας υστέρησης ανάπτυξης στον χώρο των βιοφαρμακευτικών: Οι ισχυρές αλυσίδες εφοδιασμού και η αλλαγή στρατηγικής με την έμφαση σε προϊόντα που συνδέονται με τον COVID-19 – ειδικά τα εμβόλια – βοήθησαν τις μεγάλες βιοφαρμακευτικές εταιρείες να περιορίσουν τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας στις πωλήσεις. Ως αποτέλεσμα, η υστέρηση στην ανάπτυξη στον χώρο των βιοφαρμακευτικών μειώθηκε το 2020, από $60 δισ., σε λιγότερο από $35 δισ.

►  Αναξιοποίητα κεφαλαιακά αποθέματα για εξαγορές, στον χώρο των εταιρειών ιατρικής τεχνολογίας: Οι μεγάλες εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας έχουν σημαντικά αποθέματα κεφαλαίου διαθέσιμα για εξαγορές. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ανάμεσα στις κορυφαίες 35 εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας, το αναπτυξιακό κενό το 2020 αυξήθηκε από $9 δισ. σε $29 δισ., καθώς οι επεμβάσεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν, το 2021 θα μπορούσε να είναι η χρονιά που οι εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας θα απελευθερώσουν τη δυναμική τους για εξαγορές. Δύο από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον κλάδο των βιοεπιστημών κατά το 2020, επιβεβαιώνουν αυτήν τη δυναμική, με ευκαιρίες να αναδύονται στη διάγνωση και τη φροντίδα εξ αποστάσεως (virtual care).

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση εδώ.

-τέλος-

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Aξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία, ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com