Δελτίο Τύπου

11 Μαρ 2021

Συμμαχία της EY με την CrowdStrike, για τον μετασχηματισμό της διαχείρισης κινδύνων στον κυβερνοχώρο

Η EY ανακοινώνει την παγκόσμια συμμαχία της με την CrowdStrike με στόχο την απρόσκοπτη ενσωμάτωση λειτουργιών κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης κινδύνων.

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

►  Η συμμαχία βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν, να προλαμβάνουν και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις απειλές στον κυβερνοχώρο

►  Στοχεύει στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, μέσω της παροχής εξειδικευμένης πληροφόρησης σχετικά με κινδύνους

Η EY – ηγέτης στον χώρο της κυβερνοασφάλειας – ανακοινώνει την παγκόσμια συμμαχία της με την CrowdStrike – ηγέτη στην endpoint και workload προστασία μέσω cloud – με στόχο την απρόσκοπτη ενσωμάτωση λειτουργιών κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης κινδύνων στις επιχειρήσεις.

Στο σημερινό περίπλοκο περιβάλλον κυβερνοαπειλών, οι εταιρείες αναγνωρίζουν την αξία των ολοκληρωμένων και αξιόπιστων στρατηγικών και λειτουργιών ασφαλείας. Η συμμαχία μεταξύ των δύο οργανισμών, συνδυάζει τις κορυφαίες τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας της CrowdStrike, με τις κορυφαίες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και συμβουλευτικής μετασχηματισμού που παρέχει η EY. Επικεντρωμένη στην αντιμετώπιση κινδύνων, στη διαχείριση απειλών και στην ανταπόκριση σε συμβάντα στον κυβερνοχώρο, καθώς και στην παροχή σχετικής πληροφόρησης, η συνεργασία της EY με την CrowdStrike προσφέρει στις επιχειρήσεις ευρείες υπηρεσίες ασφαλείας, για να τις βοηθήσει να κατανοήσουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις κυβερνοαπειλές και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.

Η πλατφόρμα CrowdStrike Falcon προσφέρει αρχιτεκτονική cloud (cloud-based architecture) που είναι κλιμακούμενη, διαχειρίσιμη και αποτελεσματική σε όλες τις συσκευές και τα περιβάλλοντα εργασίας, διαδραματίζοντας κρίσιμο ρόλο στην προστασία του καταμερισμένου ανθρώπινου δυναμικού, που εργάζεται σήμερα εξ αποστάσεως. Η μηχανή Τεχνητής Νοημοσύνης της πλατφόρμας Falcon, συλλέγει, διυλίζει και παρακολουθεί δεδομένα απειλών και σχετικές πληροφορίες, από περισσότερα από 3 τρισ. συμβάντα κυβερνοασφάλειας την εβδομάδα. Τα δεδομένα αυτά, μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τον μετριασμό των κινδύνων, παρέχοντας προστασία ενάντια στις σημερινές κυβερνοαπειλές.

Οι επαγγελματίες της EY μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν τους στόχους κυβερνασφάλειάς τους, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Falcon για να παρέχουν λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο, σε περιβάλλοντα πληροφορικής. Εταιρείες σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας, μεταξύ άλλων, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, την υγειονομική περίθαλψη, τις λιανικές πωλήσεις, τη βιομηχανική παραγωγή και την ενέργεια, θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες ζωτικής σημασίας, επιτρέποντάς τους να κατανοήσουν τις απειλές που αντιμετωπίζουν. Με τη σειρά τους, οι οργανισμοί θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν τι απαιτείται για τον μετριασμό των κύριων κινδύνων, τόσο από πλευράς επιχειρηματικών λειτουργιών, όσο και από πλευράς ανθεκτικότητας, καθώς και να αντλούν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο, τις εξαγορές και την ανάπτυξη σε νέες αγορές.

Συνολικά, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τον μειωμένο κίνδυνο ενός σημαντικού συμβάντος στον κυβερνοχώρο και τον αυξημένο βαθμό συμμόρφωσης με τις οδηγίες και κανονισμούς ασφαλείας, παράλληλα, με μία αυξημένη κατανόηση του περιβάλλοντος απειλών στον κυβερνοχώρο και του τρόπου κοινοποίησης λεπτομερειών κινδύνου σε ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέον, η αυξημένη ευαισθητοποίηση σε θέματα κυβερνοασφάλειας, βοηθά τις ομάδες να ευθυγραμμίσουν τους προϋπολογισμούς και τους πόρους τους, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ανάλογα.

Αναφερόμενος στη συμμαχία της EY με την CrowdStrike, ο κος Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπεύθυνος των Υπηρεσιών Cybersecurity, Data Protection & Privacy, και ορισμένων Υπηρεσιών Τεχνολογίας της ΕΥ Ελλάδος και της EY Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τις συμπράξεις και συμμαχίες που έχει συνάψει η EY διεθνώς, με ηγέτες στον τομέα της τεχνολογίας. Η CrowdStrike είναι ένας κορυφαίος οργανισμός στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, εξοπλισμένος με την τεχνολογία που απαιτείται για τη δημιουργία αξιόπιστων λύσεων και στρατηγικών για τον κυβερνοχώρο. Οι δυνατότητες της CrowdStrike, σε συνδυασμό με την εμπειρία και τεχνογνωσία των ομάδων της ΕΥ σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και ψηφιακού μετασχηματισμού, θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα, να εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή αξία σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας».

-τέλος-

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Aξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία, ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com