Δελτίο Τύπου

10 Ιουν 2021

Έρευνα EY: Οι αποεπενδύσεις παγκοσμίως επιταχύνονται από τον COVID-19

Το 79% των στελεχών δηλώνουν ότι δεν εξασφάλισαν την προσδοκώμενη τιμή στην πιο πρόσφατη αποεπένδυσή τους.

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

►  Το 79% των στελεχών δηλώνουν ότι δεν εξασφάλισαν την προσδοκώμενη τιμή στην πιο πρόσφατη αποεπένδυσή τους

►  Σε ιστορικά υψηλό επίπεδο (78%) το ποσοστό όσων εκτιμούν ότι διατήρησαν για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι έπρεπε, περιουσιακά στοιχεία που υποαποδίδουν

►  Το 76% αναμένουν ότι οι συνέπειες της πανδημίας θα επιταχύνουν τα σχέδια αποεπενδύσεων

Παρά την αναμενόμενη ανάκαμψη στην εταιρική δραστηριότητα αποεπενδύσεων, τα στελέχη σε όλον τον κόσμο αναγνωρίζουν ότι η επίτευξη του προσδοκώμενου οφέλους από τις εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων που σχεδιάζουν, αποτελεί πρόκληση, σύμφωνα με την πρόσφατη παγκόσμια μελέτη της EY, 2021 Global Corporate Divestment Study.

Σχεδόν 8 στους 10 ερωτηθέντες (79%) δηλώνουν ότι δεν εξασφάλισαν τις προσδοκώμενες τιμές κατά την πιο πρόσφατη αποεπένδυσή τους. Ταυτόχρονα, περισσότερα από τα τρία τέταρτα (77%) δηλώνουν ότι παραλείψεις στις αναθεωρήσεις χαρτοφυλακίου ή στρατηγικής, είχαν ως αποτέλεσμα την αποτυχία επίτευξης επιθυμητών αποτελεσμάτων κατά τις εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, το 56% των στελεχών δηλώνουν ότι η πιο πρόσφατη αποεπένδυση δεν είχε την προσδοκώμενη επίδραση στην αποτίμηση της ίδιας της επιχείρησής τους (RemainCo).

Η έρευνα της EY σε περισσότερα από 1.000 ανώτατα στελέχη (βαθμίδα C-Suite) παγκοσμίως, αποκαλύπτει ότι περισσότερες εταιρείες από ποτέ (78% – το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί στα εννέα χρόνια διεξαγωγής της έρευνας), διατηρούν επιχειρήσεις ή δραστηριότητες που, ενώ κάποτε ήταν αποφασιστικής σημασίας για το χαρτοφυλάκιό τους, πλέον κρίνονται περιττές.

Καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανομή κεφαλαίων, η πλειονότητα των ερωτηθέντων (76%) αναμένουν ότι οι συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του COVID-19 θα επιταχύνουν τα σχέδια αποεπενδύσεων, ενώ 56% προγραμματίζουν να πραγματοποιήσουν την επόμενη εκποίηση μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες που προσφέρει μια ζωηρή αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε).

ESG, τεχνολογία και κέρδη καθορίζουν τις αποεπενδύσεις

Παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (τα κριτήρια ESG), διαδραματίζουν έναν ολοένα και αυξανόμενο κεντρικό ρόλο στις αποφάσεις για αποεπενδύσεις. Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (46%), υποστηρίζουν ότι τα ζητήματα ESG επηρεάζουν άμεσα τις εκποιήσεις, αποτελώντας πολύ σημαντικότερο παράγοντα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (84%), από ό,τι στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας και Αφρικής (47%), αλλά και στην αμερικανική ήπειρο (14%). Αυτά τα ευρήματα ευθυγραμμίζονται με τα δεδομένα για τις Σ&Ε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, που δείχνουν ότι οι τιμές σε συμφωνίες που σχετίζονται με τα κριτήρια ESG και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο τρίμηνο αυτό, ήταν τρεις φορές υψηλότερες από ό,τι στο σύνολο του 2020. Οι κανονιστικές αλλαγές που απαιτούν από τις επιχειρήσεις να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα, ενδέχεται να συμβάλλουν σημαντικά στις αποφάσεις για αποεπενδύσεις στην Ευρώπη.

Η έρευνα της ΕΥ έδειξε, επίσης, ότι σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες (94%) επιβεβαιώνουν ότι οι αλλαγές στο τεχνολογικό πεδίο επηρεάζουν άμεσα τα σχέδια εκποιήσεων, σε σχέση με μόλις 59% πριν από την πανδημία. Τα δύο τρίτα (66%) δηλώνουν ότι η απόφαση για την πιο πρόσφατη εκποίηση τροφοδοτήθηκε από την υποαπόδοση του στοιχείου που αποεπενδύθηκε. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από εκποιήσεις, διοχετεύθηκαν σε τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη βασική δραστηριότητα της επιχείρησης (79%) και σε νέες αγορές, προϊόντα ή γεωγραφικές περιοχές που ισχυροποιούν τη θέση της (65%).

Η ευθυγράμμιση των αποεπενδύσεων με τις στρατηγικές προτεραιότητες της επιχείρησης, κλειδί για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι πρέπει να καθορίσουν ποιες δραστηριότητες δεν εξυπηρετούν πλέον την εταιρική στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη το κατά πόσο δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το 59% των CEOs αναγνωρίζουν ότι πρέπει να παρέχουν καλύτερη καθοδήγηση σχετικά με το ποιες δραστηριότητες είναι ζωτικής σημασίας και ποιες όχι, ενώ σχεδόν οι μισοί (44%) δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να εξηγήσουν το σκεπτικό τους για αποεπενδύσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Ταυτόχρονα, μόλις το 37% θεωρούν ότι η ευθυγράμμιση με το όραμα ή την αποστολή της εταιρείας, αποτελεί παράγοντα για τον προσδιορισμό των εκποιήσεων.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κος Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Πολλές επιχειρήσεις προσεγγίζουν το ζήτημα των αποεπενδύσεων με βάση βραχυπρόθεσμα οικονομικά κριτήρια. Ωστόσο, οι αποφάσεις αυτές πρέπει να εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική της επιχείρησης και να συμβάλλουν στον μετασχηματισμό της. Το ίδιο ισχύει και για την αξιοποίηση των εσόδων από τις εκποιήσεις, τα οποία πρέπει να κατανέμονται στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης. Με τις προϋποθέσεις αυτές, οι αποεπενδύσεις μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη και να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία για την επιχείρηση και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της».

-τέλος-

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Aξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία, ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com