Δελτίο Τύπου

27 Δεκ 2021

Η ΕΥ δημοσιοποίησε ετήσια έκθεση σχετικά με τη μέτρηση του παγκόσμιου αντίκτυπου του έργου της

Ο παγκόσμιος οργανισμός της EY δημοσιοποίησε την ετήσια έκθεση EY Value Realized, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για την παραγωγή μετρήσιμων, θετικών αποτελεσμάτων για τους ανθρώπους του, την κοινωνία και τους πελάτες.

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

► Για πρώτη φορά, η EY υποβάλει αναφορά με βάση τους δείκτες μέτρησης Stakeholder Capitalism Metrics του World Economic Forum-International Business Council (WEF-IBC)

► Η νέα έκθεση δείχνει μείωση κατά 60% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά μήκος του παγκόσμιου οργανισμού της ΕΥ

► Οι άνθρωποι της ΕΥ επηρέασαν θετικά 20 εκατ. ζωές κατά το οικονομικό έτος 2021 μέσω 837.000 ωρών κοινωφελούς εργασίας

► 18 εκατ. ώρες εκπαίδευσης επενδύθηκαν στους ανθρώπους της EY, ενώ αποφοίτησε η πρώτη ομάδα κατόχων του τίτλου σπουδών EY Tech MBA

Ο παγκόσμιος οργανισμός της EY δημοσιοποίησε την ετήσια έκθεση EY Value Realized, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για την παραγωγή μετρήσιμων, θετικών αποτελεσμάτων για τους ανθρώπους του, την κοινωνία και τους πελάτες.

Η έκθεση EY Value Realized καταδεικνύει πώς η ενσωμάτωση των προτύπων για θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) στην επιχειρηματική στρατηγική, οδηγεί σε μετασχηματισμό σε όλο το εύρος του οργανισμού της EY. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η EY υποβάλει αναφορά με βάση τους δείκτες μέτρησης Stakeholder Capitalism Metrics (Δείκτες Καπιταλισμού των Ενδιαφερομένων Μερών) του World Economic Forum-International Business Council (WEF- IBC).

Οι δείκτες αυτοί, περιλαμβάνουν 21 γνωστοποιήσεις ESG, με βάση τις οποίες επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν αναφορές πάνω σε τέσσερις βασικούς τομείς: τις αρχές διακυβέρνησης, τον πλανήτη, τους ανθρώπους και την ευημερία σε ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN SDGs). Ως μέλος του WEF-IBC, η EY συνέβαλε στη συλλογική προσπάθεια να ακουστεί η φωνή του ιδιωτικού τομέα ως προς τη σημασία της διαχείρισης των ζητημάτων ESG για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, και την επικοινωνία της προόδου σε αυτά τα ζητήματα, με τρόπο συνεπή, που μπορεί να συγκριθεί με βάση ουσιαστικά κριτήρια αναφοράς.

Οι αναφορές με βάση τις μετρήσεις του WEF-IBC, σε συνδυασμό με άλλους στρατηγικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων, καταδεικνύουν την πρόοδο που σημειώθηκε σε όλο το εύρος του οργανισμού της ΕΥ κατά το οικονομικό έτος 2021 (ΟΕ21), όσον αφορά τη δημιουργία και την προστασία της μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μεταξύ άλλων:

  • Μείωση των εκπομπών κατά 60%
  • Το 36% των νέων προαγωγών Εταίρων ήταν γυναίκες
  • 59 ώρες εκπαίδευσης κατά μέσο όρο ανά εργαζόμενο, αθροιζόμενες συνολικά σε 18 εκατ. ώρες εκπαίδευσης σε ολόκληρο τον οργανισμό
  • 20 εκατ. ζωές επηρεάστηκαν θετικά μέσω του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “EY Ripples”

Η έκθεση υπογραμμίζει, επίσης, τις μελλοντικές δεσμεύσεις και τον τρόπο με τον οποίο η ΕΥ θα συνεχίσει να σημειώνει πρόοδο μετά το ΟΕ21, συμπεριλαμβανομένων:

  • 200.000 EY Badges (διαπιστευτήρια ψηφιακών δεξιοτήτων για τους ανθρώπους της EY) και 200 τίτλοι σπουδών EY Tech MBA μέχρι το τέλος του ΟΕ22
  • Στόχος για μηδενικό καθαρό ενεργειακό αποτύπωμα μέχρι το τέλος του ΟΕ25
  • Δέσμευση για θετικό αντίκτυπο στις ζωές ενός δισ. ανθρώπων έως το τέλος του ΟΕ30
  • Επενδύσεις ύψους $10 δισ. στην ποιότητα ελέγχου, τη στρατηγική, την τεχνολογία και τους ανθρώπους, κατά τα επόμενα τρία χρόνια

Η εστίαση στον καπιταλισμό των ενδιαφερομένων μερών αποτελεί το θεμέλιο της στρατηγικής EY NextWave, μέσω της οποίας και οι 312.000 άνθρωποι της ΕY παγκοσμίως θα συμβάλουν στη δημιουργία και την προστασία της μακροπρόθεσμης αξίας, για τους ανθρώπους της EY, την κοινωνία και τους πελάτες.

Η έκθεση EY Value Realized είναι ένα σημαντικό βήμα στη διαδρομή προς την ποσοτικοποίηση των επιδράσεων του οργανισμού στο περιβάλλον, την κοινωνία και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η ΕΥ παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση των προσπαθειών για την ανάπτυξη στρατηγικών και προτύπων που μετρούν τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Σχολιάζοντας την έκθεση, ο κος Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Το μήνυμα της κοινωνίας, των καταναλωτών, των εργαζομένων, αλλά και της επενδυτικής κοινότητας, είναι σαφές: οι επιχειρήσεις οφείλουν να δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών τους, και όχι μόνο για τους μετόχους, και πρέπει να δημοσιοποιούν την πρόοδο αυτή, με διαφανή και πειστικό τρόπο. Η ΕΥ, σταθερά προσηλωμένη σε αυτόν τον στόχο, δίνει στη δημοσιότητα, μέσω της έκθεσης EY Value Realized, αναλυτικά στοιχεία για τα επιτεύγματα και τους στόχους της για τη μείωση εκπομπών άνθρακα, τις δράσεις της για τη βελτίωση της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλον τον κόσμο, αλλά και την ανάπτυξη των ανθρώπων της. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση, με οδηγό το όραμά μας για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου».

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκθεση εδώ ή να επισκεφθείτε το ey.com/valuerealized.

-τέλος-

Σχετικά με την ΕΥ

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Aξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία, ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com