Δελτίο Τύπου

4 Απρ 2022

Η ΕΥ Ελλάδος ενισχύει τις Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τρία νέα στελέχη από την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά, με εκτενή εμπειρία και εξειδίκευση ενισχύουν το τμήμα υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

► Τρία νέα στελέχη από την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά, με εκτενή εμπειρία και εξειδίκευση ενισχύουν το τμήμα υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος

Η EY Ελλάδος, πιστή στη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου εργασιακού κόσμου και την υποστήριξη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών των επιχειρήσεων για βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη, ενισχύει διαρκώς το τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το τελευταίο διάστημα, τρία νέα στελέχη, προστέθηκαν στο δυναμικό του τμήματος, το οποίο σήμερα απαρτίζεται από 30 εξειδικευμένους επαγγελματίες:

► Η Ναυσικά Ζευγώλη, Director, διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε θέματα στρατηγικής και προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και σύνταξης, έκδοσης και διασφάλισης εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης. Διαθέτει, επίσης, σημαντική εμπειρία σε μεθοδολογίες εκτίμησης και διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων και επιπτώσεων, ενώ, παράλληλα, είναι πιστοποιημένη ελεγκτής περιβάλλοντος, ποιότητας και κοινωνικών/εργασιακών θεμάτων.

Είναι κάτοχος  μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο Environmental Assessment and Evaluation από το London School of Economics, ενώ έχει ολοκληρώσει το Executive Program σε Corporate Responsibility: Strategic Integration and Competitiveness από το ESADE και Stanford Graduate School of Business. 

► Η Άντα Κουτσαντώνη, Senior Manager, διαθέτει εκτενή εμπειρία στην αναφορά και την εκτίμηση ανθρακικού αποτυπώματος, και την εκπόνηση στρατηγικής απανθρακοποίησης (decarbonization). Έχει, επίσης, πρακτική εμπειρία σε διαχείριση συστημάτων περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας, στην περιβαλλοντική νομοθεσία και τις διαδικασίες αδειοδότησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και στην αξιολόγηση κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

Είναι κάτοχος πτυχίου (BSc) στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μεταπτυχιακού (MSc) στα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας & Περιβάλλοντος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και διπλώματος στη Βιώσιμη Επιχειρηματική Στρατηγική από το Harvard Business School.

► Ο Προκόπης Γαβριήλ, Senior Manager, διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, κλιματικού κινδύνου, εταιρικής υπευθυνότητας και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στον τραπεζικό τομέα, ενώ διαθέτει, επίσης, εμπειρία στη συμπλήρωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού σκέλους δεικτών ESG.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MBA) από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχίου (BSc) από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ έχει πραγματοποιήσει και μεταπτυχιακές Σπουδές Ωκεανογραφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος συστάθηκε το 2008 και, έκτοτε, έχει υποστηρίξει περίπου 100 εταιρείες στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναπτύσσοντας ολιστικές επιχειρηματικές λύσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και συνεισφοράς στη βιώσιμη ανάπτυξη, σε συνεργασία και με τα υπόλοιπα τμήματα υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος (Ελεγκτικές Υπηρεσίες, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Φορολογικές Υπηρεσίες, Τμήμα Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών).

Σχολιάζοντας την ένταξη των νέων στελεχών στην ομάδα της ΕΥ, ο κος Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Το Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ στην Ελλάδα, συνεχίζει να ενδυναμώνεται, καθώς οι υπηρεσίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, διευρύνονται και ενισχύονται μέσω όλων των υπηρεσιών που προσφέρει η ΕΥ. Καλωσορίζω τα νέα μας στελέχη, με τη βεβαιότητα ότι, η εμπειρία, η εξειδίκευση και ο επαγγελματισμός τους θα μας βοηθήσουν να στηρίξουμε τους πελάτες μας, καθώς θέτουν και υλοποιούν φιλόδοξους στόχους, ώστε από κοινού να οικοδομήσουμε τα θεμέλια για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Στο ζήτημα της κλιματικής κρίσης, οι επιχειρήσεις οφείλουν πρώτες να δείξουν τον δρόμο. Από την πλευρά μας, στην ΕΥ, έχουμε αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις και πορευόμαστε με βάση ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο για μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα παγκοσμίως, μέχρι το 2025».

-τέλος-

Σχετικά με την ΕΥ

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Aξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία, ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com