Δελτίο Τύπου

5 Μαΐ 2022

Μνημόνιο συνεργασίας της ΕΥ με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Η ΕΥ Ελλάδος και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών ευκαιριών, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας.

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

► Στόχος η αξιοποίηση τεχνογνωσίας αιχμής για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών και νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Η ΕΥ Ελλάδος και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών ευκαιριών, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥ και το ΕΚΕΤΑ υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με αντικείμενο την από κοινού προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, την αξιοποίηση της νέας γνώσης και τη διασύνδεση της έρευνας με το επιχειρείν, σε συνάρτηση με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.  

Η συνεργασία επισφραγίστηκε την Πέμπτη 5 Μαΐου, στη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΥ στην Αθήνα, με τη συμμετοχή του κ. Παναγιώτη Παπάζογλου, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥ Ελλάδος, του Δρ. Δημητρίου Τζοβάρα, Προέδρου ΔΣ και Διευθυντή Κεντρικής Διεύθυνσης του ΕΚΕΤΑ, του κ. Ευάγγελου Μπεκιάρη, Αντιπροέδρου, Μέλους και Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και του κ. Βασίλη Τσιάμη, Associate Partner στο Τμήμα Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Πρόσβασης σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης.

Τα βασικά πεδία της συνεργασίας EY-ΕΚΕΤΑ

Η συνεργασία επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς:

► Αλληλεπίδραση και συνεργασία για την προώθηση της καινοτομίας στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, και την εμπορική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

► Συνεργασία για τον εντοπισμό ευκαιριών και προγραμμάτων χρηματοδότησης, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, και δικτύωση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με σκοπό τη συνεργασία για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο αυτών.

► Δοκιμές καινοτόμων συστημάτων / τεχνολογιών, μέσω των μοντέλων προσομοίωσης που διαθέτει το ΕΚΕΤΑ.

► Συνδιοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης γύρω από τη συνεργασία μεταξύ της EY και του ΕΚΕΤΑ, και την προώθηση των σχετικών αποτελεσμάτων.

Η δημιουργία ενός ποιοτικού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ ΕΥ Ελλάδος και ΕΚΕΤΑ, θα συμβάλει στην αξιοποίηση τεχνογνωσίας αιχμής για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών και νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Χαιρετίζοντας τη νέα συνεργασία, εκ μέρους της EY Ελλάδος, ο κος Παναγιώτης Παπάζογλου, δήλωσε: «Η διασύνδεση ερευνητικών κέντρων, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μία βιώσιμη οικονομία. Στην EY, επενδύουμε στην καινοτομία, πιστεύοντας ότι έχει τη δύναμη να κάνει τη διαφορά, να μετασχηματίσει τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε, και να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία και την κοινωνία. Σε αυτή την κατεύθυνση, μέσω της συνεργασίας με το ΕΚΕΤΑ, βοηθούμε, από κοινού, τις ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερα χρηματοδοτικά σχήματα για να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες εφαρμόσιμες στην πραγματική οικονομία, συνδράμοντας, έτσι, στην επίλυση καίριων προκλήσεων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με συμβατικούς τρόπους».

Από την πλευρά του ΕΚΕΤΑ, ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας αναφέρθηκε στην προτεραιότητα που δίνει το Ερευνητικό Κέντρο σε θέματα αξιοποίησης της γνώσης, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και ενδυνάμωσης της σχέσης μεταξύ έρευνας και αγοράς. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την ΕΥ Ελλάδος, ενός οργανισμού με μεγάλη εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, που υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, τις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν για το ψηφιακό μέλλον. Η παρούσα πρωτοβουλία θέτει τις βάσεις για την εκκίνηση μιας συνεργασίας, που παρέχει άφθονες ευκαιρίες για δημιουργική αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο φορέων ενώ παράλληλα δημιουργεί σημαντικό και ωφέλιμο αντίκτυπο για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας». 

-τέλος-

Σχετικά με την ΕΥ

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Aξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία, ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το ey.com

Σχετικά με το EKETA - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2000, ως Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το ΕΚΕΤΑ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και την Ευρώπη έχοντας ως κύρια αποστολή του την προαγωγή της καινοτόμου έρευνας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Αφοσιωμένο σε αυτόν τον σκοπό το ΕΚΕΤΑ, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βασικής, εφαρμοσμένης και τεχνολογικού χαρακτήρα έρευνας για την παροχή λύσεων στις σύγχρονες προκλήσεις της κοινωνίας. 

Η τεχνητή νοημοσύνη, τα προηγμένα ρομποτικά συστήματα, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η πράσινη ενέργεια, η κυκλική οικονομία, η βιο-οικονομία, η ολιστική προσέγγιση υγείας-διατροφής, οι πολυτροπικές μεταφορές, η αγροτεχνολογία και οι έξυπνες πόλεις συνθέτουν τα κύρια πεδία, στα οποία δραστηριοποιούνται, ερευνητικά, τα πέντε Ινστιτούτα του.

Το ΕΚΕΤΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, γεγονός που καταδεικνύεται τόσο από τη σύναψη διμερών συμβολαίων με τη βιομηχανία όσο και από τη σημαντική οικονομική δραστηριότητα που καταγράφουν οι 18 spin-off εταιρίες του.  

Σήμερα αποτελεί ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα στη χώρα, καταλαμβάνοντας την 1η θέση στην Ελλάδα και την 14η θέση στην Ευρώπη, στην προσέλκυση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα και είναι ένας από τους σημαντικότερους εργοδότες εξειδικευμένου ερευνητικού προσωπικού, απασχολώντας περισσότερους από 1300 εργαζόμενους, μηχανικούς και επιστήμονες.