Δελτίο Τύπου

9 Σεπ 2022

Ανακοίνωση ΕΥ

Η ΕΥ παγκοσμίως έχει προχωρήσει στη στρατηγική αναθεώρηση των δραστηριοτήτων της, και οι επικεφαλής της EY έχουν καταλήξει στην απόφαση να προχωρήσουν με ψηφοφορία μεταξύ των εταίρων (partners) για τον διαχωρισμό της ΕΥ σε δύο ανεξάρτητους οργανισμούς, ο καθένας από τους οποίους θα περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος ειδικοτήτων. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τους εταίρους, ώστε να τους παρασχεθεί η απαραίτητη πληροφόρηση πριν από τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Αναμένουμε ότι αυτό το στάδιο της διαδικασίας θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους, με την ψηφοφορία να αναμένεται να ξεκινήσει ανά χώρα στα τέλη του 2022 και να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2023.

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

Η ΕΥ παγκοσμίως έχει προχωρήσει στη στρατηγική αναθεώρηση των δραστηριοτήτων της, και οι επικεφαλής της EY έχουν καταλήξει στην απόφαση να προχωρήσουν με ψηφοφορία μεταξύ των εταίρων (partners) για τον διαχωρισμό της ΕΥ σε δύο ανεξάρτητους οργανισμούς, ο καθένας από τους οποίους θα περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος ειδικοτήτων. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τους εταίρους, ώστε να τους παρασχεθεί η απαραίτητη πληροφόρηση πριν από τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Αναμένουμε ότι αυτό το στάδιο της διαδικασίας θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους, με την ψηφοφορία να αναμένεται να ξεκινήσει ανά χώρα στα τέλη του 2022 και να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2023.

Έχοντας εξετάσει προσεκτικά διάφορες επιλογές, πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορούμε να προσαρμοστούμε στο μεταβαλλόμενο τοπίο, να οικοδομήσουμε οργανισμούς που θα επαναπροσδιορίζουν το μέλλον των επαγγελμάτων μας, θα δημιουργούν συναρπαστικές νέες ευκαιρίες και θα προσφέρουν μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη αξία για τους ανθρώπους και τους πελάτες της ΕΥ, καθώς και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Η EY είναι περήφανη για την πορεία της ως κορυφαίου παγκόσμιου οργανισμού παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών. Ο κόσμος αλλάζει και οφείλουμε να προσαρμοστούμε, ώστε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να αξιοποιούμε πλήρως τις δυνατότητές μας, ανταποκρινόμενοι, παράλληλα, στις προσδοκίες και στις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Ανυπομονούμε να έρθουμε σε επαφή με τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της EY, ώστε να μοιραστούμε μαζί τους το ισχυρό μας όραμα για το μέλλον, το οποίο θα ενισχύει τον σκοπό μας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου.

-τέλος-

Σχετικά με την EY

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.