Δελτίο Τύπου

31 Οκτ 2022

ΕΥ Ελλάδος: Η αναμόρφωση της φορολογίας χαρτοσήμου και η φορολογία στην ψηφιακή εποχή

Στην αναμόρφωση της φορολογίας χαρτοσήμου και τη φορολογία στην ψηφιακή εποχή, επικεντρώθηκε η συμμετοχή της ΕΥ Ελλάδος στο 2nd Law Forum on Taxation που διοργάνωσε η CLEON Conferences, την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου. Η EY Ελλάδος υποστήριξε την εκδήλωση ως Χρυσός Χορηγός.

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

Στην αναμόρφωση της φορολογίας χαρτοσήμου και τη φορολογία στην ψηφιακή εποχή, επικεντρώθηκε η συμμετοχή της ΕΥ Ελλάδος στο 2nd Law Forum on Taxation που διοργάνωσε η CLEON Conferences, την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου. Η EY Ελλάδος υποστήριξε την εκδήλωση ως Χρυσός Χορηγός.

Δύο στελέχη της ΕΥ Ελλάδος συμμετείχαν στο πρώτο πάνελ του Συνεδρίου, το οποίο είχε ως αντικείμενο επίκαιρα φορολογικά θέματα.

Η κα Μαρία Ηλιοπούλου, Tax Director, EY Ελλάδος, αναφέρθηκε στις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις σε σχέση με την επιβολή τελών χαρτοσήμου επί των χρηματοδοτήσεων. Η κα Ηλιοπούλου πραγματοποίησε μια ιστορική αναδρομή αναφορικά με την επιβολή τελών χαρτοσήμου μετά την εισαγωγή του ΦΠΑ, στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2020 που έκριναν ότι τα έντοκα δάνεια υπάγονται στη σφαίρα του ΦΠΑ και όχι του κώδικα τελών χαρτοσήμου, και στην πρόσφατη τροποποίηση του Κώδικα ΦΠΑ που ορίζει την επιβολή τελών χαρτοσήμου σε έντοκα δάνεια και στους απορρέοντες συμβατικούς τόκους. Η ομιλήτρια εξέτασε, επίσης, τη συμβατότητα της νέας τροποποίησης με τα αντίστοιχα άρθρα της Κοινοτικής Οδηγίας του ΦΠΑ, καταλήγοντας ότι η επιβολή χαρτοσήμου μπορεί να εφαρμόζεται παράλληλα με τις περί ΦΠΑ διατάξεις. Τέλος, η κα Ηλιοπούλου έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε προβληματισμούς που διατυπώνονται ως προς την Εφαρμογή της Αρχής της Χωρικότητας, σε περίπτωση σύναψης και εκτέλεσης της δανειακής σύμβασης στο εξωτερικό, ως προς τον χρόνο εφαρμογής της νέας διάταξης, αλλά και ως προς την εφαρμογή της σε «λοιπές χρηματοδοτήσεις».

Η κα Αγγελική Γκλεζάκου, Partner, Φορολογικό Τμήμα, EY Ελλάδος, κατά την παρουσίασή της με τίτλο «Φορολογία στην ψηφιακή εποχή (My Data, Big Data)» επικεντρώθηκε ειδικότερα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης και των επιχειρήσεων. Η κα Γκλεζάκου αναφέρθηκε στην ταχύτητα ψηφιοποίησης του συνόλου της οικονομίας, η οποία, μέσω των κατάλληλων εργαλείων ανάλυσης και εκτίμησης κινδύνου, δίνει στις φορολογικές αρχές τη δυνατότητα επεξεργασίας και συνδυασμού μεγάλου όγκου ψηφιακών δεδομένων από διαφορετικές πηγές σε άμεσο χρόνο. Μιλώντας για όσα σημαντικά έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, ανέφερε τη διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών με το e-send, την παροχή κινήτρων για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, καθώς και τη σταδιακή υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing) στις συναλλαγές με το Ελληνικό Δημόσιο (Β2G) και τη διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA. Μιλώντας για την επόμενη μέρα, αναφέρθηκε στη δυνατότητα επεξεργασίας αυτού του μεγάλου όγκου ψηφιακών δεδομένων με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων ανάλυσης και εκτίμησης κινδύνου, που μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό περιπτώσεων μη-συμμόρφωσης, αλλά και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους. Όπως τόνισε, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν την προοπτική για αυτόματη συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, ταχύτερη επιστροφή φόρων και ενδεχόμενη μείωση του χρόνου παραγραφής. Για τις επιχειρήσεις, με τη χρήση αυτών των εργαλείων δημιουργείται η δυνατότητα για αναφορές διαβιβαζόμενων δεδομένων στην Φορολογική Διοίκηση και συμφωνία με τα λογιστικά βιβλία και δηλώσεις, καθώς και για έλεγχο των αποκλίσεων, αλλά και για την επεξεργασία σύνθετων συνόλων δεδομένων από διαφορετικές πηγές για την παροχή ποιοτικών και άμεσων φορολογικών αναφορών στις Διοικήσεις των εταιρειών, όπως υπολογισμός φόρου, απολογιστικά reports και αναλύσεις εκτίμησης κινδύνου.

-τέλος-

Σχετικά με την EY

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.