Δελτίο Τύπου

10 Νοε 2022

ΕΥ: Προκλήσεις και πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Διαδικτυακή εκδήλωση (webcast) με στόχο την ενημέρωση και πληροφόρηση των επιχειρήσεων, σχετικά με το Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη ΙΙ και την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας διοργάνωσε η ΕΥ Ελλάδος, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για διαρκή ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με τις σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Στη διάρκεια της παρουσίασης, εξειδικευμένα στελέχη της ΕΥ, ανέλυσαν τη σημασία και τα οφέλη του νέου πληροφοριακού συστήματος, τους προβληματισμούς που δημιουργεί, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι επιχειρήσεις για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου αυτού μέτρου.

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

► Webcast της ΕΥ Ελλάδος για τον Χρόνο Απασχόλησης και την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

► Η σωστή εφαρμογή του μέτρου απαιτεί την κινητοποίηση και συνεργασία πολλών κέντρων αποφάσεων της επιχείρησης

Διαδικτυακή εκδήλωση (webcast) με στόχο την ενημέρωση και πληροφόρηση των επιχειρήσεων, σχετικά με το Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη ΙΙ και την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας διοργάνωσε η ΕΥ Ελλάδος, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για διαρκή ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με τις σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. Στη διάρκεια της παρουσίασης, εξειδικευμένα στελέχη της ΕΥ, ανέλυσαν τη σημασία και τα οφέλη του νέου πληροφοριακού συστήματος, τους προβληματισμούς που δημιουργεί, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι επιχειρήσεις για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου αυτού μέτρου.

Στις εισαγωγικές του επισημάνσεις, ο κος Στέφανος Μήτσιος, Εταίρος, Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της EY Ελλάδος, αναφέρθηκε στη συμβολή του νέου μέτρου στην προσπάθεια ελέγχου της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας και, επομένως, στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Ο κος Μήτσιος σημείωσε πως «το εν λόγω μέτρο δημιουργεί το πλαίσιο για διαφανείς και αποτελεσματικούς ελέγχους, προστατεύει τα συμφέροντα των εργαζομένων με την πλήρη καταγραφή των πραγματικών ωρών εργασίας, και τις επιχειρήσεις που σέβονται τη νομοθεσία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, και μπορεί να ενισχύσει τα έσοδα του κράτους. Ωστόσο, προκειμένου να οδηγηθούμε στην απαλλαγή των επιχειρήσεων από το γραφειοκρατικό και διοικητικό βάρος που προκαλεί το υφιστάμενο δηλωτικό πλαίσιο, απαιτούνται πολλές επιμέρους διευκρινήσεις και προσδιορισμός λεπτομερειών σχετικά με την ορθολογική εφαρμογή της» και κατέληξε: «Πρέπει να δοθεί χρόνος στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή υλοποίηση του μέτρου, ενώ, αναπόφευκτα, οδηγούμαστε και στην αναθεώρηση του πλαισίου των εργασιακών σχέσεων».

Στη συνέχεια, η κα Τζούλια Πουρναρά, Εταίρος, αναφέρθηκε στη σημασία του μέτρου από τη σκοπιά της εταιρικής συμμόρφωσης. Η ομιλήτρια τόνισε ότι η εφαρμογή του μέτρου της ψηφιακής κάρτας εργασίας μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη μεγαλύτερης κανονιστικής συμμόρφωσης, σε έναν ακόμη τομέα δράσης της επιχείρησης που αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Έτσι, συμβάλλει στη βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με την προσέλκυση ικανών εργαζομένων, αξιόλογων συνεργατών και κατάλληλων επενδυτικών ή χρηματοδοτικών κεφαλαίων.

Η κα Μαρία Ρηγάκη, Director, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η υιοθέτηση του μέτρου θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των επιχειρήσεων, επισημαίνοντας και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Υπουργείο Εργασίας, αλλά και τα υψηλά διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται. Η κα Ευαγγελία Πατσιαλού, Associate, κατά την παρουσίαση, έκανε αναλυτική αναφορά στα ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με την υιοθέτηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, όπως το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής του μέτρου, τα σχετικά έγγραφα που καλούνται να συμπληρώσουν οι επιχειρήσεις, τους τρόπους υποβολής και τους εναλλακτικούς τρόπους διασύνδεσης. Οι δύο ομιλήτριες αναφέρθηκαν εκτενώς και στους προβληματισμούς που έχουν προκύψει από τη μέχρι στιγμής εφαρμογή του μέτρου, όπως και σε ερωτήματα που προκύπτουν σε σχέση με τη μη ορθή χρήση ψηφιακής κάρτας από σφάλμα του εργαζομένου, τον τρόπο απογραφής των εργαζόμενων με μη σταθερό σημείο απασχόλησης, τις δηλωτικές υποχρεώσεις για το δανειζόμενο προσωπικό και τα διευθυντικά στελέχη και την αδικαιολόγητη απουσία εργαζόμενου.

Ολοκληρώνοντας το webcast, η κα Ρηγάκη τόνισε ότι η εφαρμογή του νέου μέτρου προϋποθέτει την επανεξέταση υφιστάμενων εσωτερικών διαδικασιών των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί ευθυγράμμιση με το νέο καθεστώς λειτουργίας, την πρόβλεψη σημαντικών πόρων για την υποστήριξή του, τον έλεγχο της επάρκειας των τεχνολογικών δυνατοτήτων, την εκπαίδευση του προσωπικού, και, σε πολλές περιπτώσεις, την αναθεώρηση του υφισταμένου πλαισίου των εργασιακών σχέσεων της επιχείρησης.

-τέλος-

Σχετικά με την EY

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.