Δελτίο Τύπου

22 Δεκ 2022

Η ΕΥ Ελλάδος δημοσίευσε την πρώτη της Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, για το οικονομικό έτος 2022

Η ΕΥ Ελλάδος εξέδωσε την πρώτη της Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία περιγράφει τη διοικητική προσέγγιση της εταιρείας, καθώς και τις πρακτικές και τις επιδόσεις της στα ουσιαστικά θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση ουσιαστικότητας που πραγματοποιήθηκε.

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

► Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα GRI Standards 2021 και αποτυπώνει την επίδραση της λειτουργίας της εταιρείας στην Οικονομία, το Περιβάλλον και τους Ανθρώπους, καθώς και τις αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζει και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει, για την αύξηση της θετικής και τη μείωση της αρνητικής επίδρασης

► Οικονομία: Το οικονομικό έτος 2022, η εταιρεία κατάφερε να παράξει οικονομική αξία που αγγίζει τα 138,8 εκατ. ευρώ

► Περιβάλλον: H EY πέτυχε παγκοσμίως αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα, στηρίζοντας επιπλέον, σε τοπικό επίπεδο, τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια απεξάρτησης από τον άνθρακα και μετάβασης σε ένα πράσινο μέλλον

► Άνθρωποι:  Πάνω από τους μισούς (52%) των 301 εργαζόμενων που προήχθησαν, το 2022, ήταν γυναίκες, ενώ μέσω του προγράμματος κοινωνικής επίδρασης “EY Ripples” κατάφερε να επηρεάσει 98.000 ζωές

Η ΕΥ Ελλάδος εξέδωσε την πρώτη της Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία περιγράφει τη διοικητική προσέγγιση της εταιρείας, καθώς και τις πρακτικές και τις επιδόσεις της στα ουσιαστικά θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση ουσιαστικότητας που πραγματοποιήθηκε.

Στόχος της Έκθεσης είναι να ενημερώσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την επίδραση που έχει η ΕΥ Ελλάδος στην Οικονομία, το Περιβάλλον και τους Ανθρώπους, καθώς και να αποτελέσει τη βάση για σύγκριση των επιδόσεων της εταιρείας στη βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, όπως και εργαλείο διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Έκθεση καλύπτει το οικονομικό έτος 2022 (ΟΕ22 – δηλαδή, την περίοδο Ιουλίου 2021 – Ιουνίου 2022), ενώ περιλαμβάνει, επίσης, πληροφορίες για τα οικονομικά έτη 2021 (ΟΕ21) και 2020 (ΟΕ20), για λόγους συγκρισιμότητας. Έχει συνταχθεί σύμφωνα (in accordance) με τα GRI Standards 2021 και καταγράφει, επίσης, τη δέσμευση και τις πρακτικές της EY Ελλάδος σε σχέση με τις Δέκα Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.

Δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την Οικονομία, το Περιβάλλον και τον Άνθρωπο

Περιβάλλον

Στη διάρκεια του 2022, η EY πέτυχε παγκοσμίως αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα – ένα μεγάλο και σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της εταιρείας για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών άνθρακα έως το 2025. Παράλληλα, οι επαγγελματίες της EY στην Ελλάδα, όπως και σε ολόκληρο τον κόσμο, αξιοποιούν την εμπειρία τους για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια απεξάρτησης από τον άνθρακα και μετάβασης σε ένα πράσινο μέλλον.

Επιπλέον, το 2022, η ΕΥ Ελλάδος έλαβε τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση ISO 14001:2015, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της δέσμευση στη βελτίωση της εταιρικής της επίδοσης σε περιβαλλοντικά θέματα.

Οικονομία και Άνθρωποι

Για το ΟΕ 2022, η άμεση οικονομική αξία που παράχθηκε από την εταιρεία ξεπέρασε τα 138 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζόμενων έφτασαν τα 1,2 εκατ. ευρώ το ΟΕ22. Παράλληλα, 561 εργαζόμενοι από την Ελλάδα απέκτησαν EY Badges, τη διαπίστευση που επιτρέπει στους ανθρώπους της ΕΥ να αναπτύξουν και να κατοχυρώσουν πολύτιμες δεξιότητες. Αντλώντας από την εμπειρία του COVID-19, η ΕΥ Ελλάδος δημιουργεί ένα ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον που επιτρέπει στους ανθρώπους της να εξισορροπούν καλύτερα τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες με την προσωπική τους ζωή και τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Εξίσου σημαντικό για την ΕΥ είναι και το θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γεγονός που επιβεβαιώνεται - μεταξύ άλλων - και από τα μηδενικά περιστατικά διακρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον.

Το ΟΕ22, ο αριθμός των γυναικών στην ΕΥ Ελλάδος έφτασε τις 851, ενώ περισσότερα από τα μισά (52%) από τα 301 άτομα που προήχθησαν μέσα στο έτος, ήταν γυναίκες. Την ίδια περίοδο, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 47% του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και κατείχαν το 33% των κορυφαίων διευθυντικών θέσεων, ποσοστό που η εταιρεία σκοπεύει να αυξήσει τουλάχιστον στο 40% μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Τη δεκαετία που έκλεισε στις 30 Ιουνίου 2022, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε από 540 σε 1.810, μια αύξηση που ξεπερνά το 230%, εξασφαλίζοντας ποιοτικές θέσεις εργασίας σε νέους επιστήμονες και επαγγελματίες.

Επιπλέον, το πρόγραμμα κοινωνικής επίδρασης, EY Ripples, που ξεκίνησε το 2019, στοχεύει να επηρεάσει θετικά τις ζωές ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων έως το 2030, εστιάζοντας σε τρεις τομείς: υποστήριξη της επόμενης γενιάς, υποστήριξη επιχειρηματιών με δράση υψηλού κοινωνικού αντίκτυπου και συμβολή στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, μέσα από την προστασία και την αναγέννηση του πλανήτη. Η EY Ελλάδος συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα. Μόνο το ΟΕ22, κατάφερε να επηρεάσει 98.000 ζωές, με τη βοήθεια περίπου 100 ενεργών εθελοντών.

Παρουσιάζοντας την Έκθεση, ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια παρουσιάζουμε την πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος. Τα τελευταία τρία χρόνια, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες προκλήσεις και γίναμε μάρτυρες σημαντικών αλλαγών. Παρακολουθήσαμε την αυξανόμενη επίδραση της κλιματικής αλλαγής, είδαμε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να πλήττονται δυσανάλογα από την πανδημία, ενώ ο πόλεμος στην ήπειρό μας, μάς θύμισε πόσο εύθραυστες είναι οι παγκόσμιες γεωπολιτικές ισορροπίες. Κανείς μας δεν έχει την πολυτέλεια να παραμείνει αδρανής παρατηρητής αυτών των εξελίξεων. Οι δράσεις και οι πολιτικές μας στην EY καθοδηγούνται από ένα σύνολο κοινών αξιών και από τη συλλογική δέσμευσή μας, να συμβάλλουμε - μέσα από το επιχειρηματικό μας μοντέλο - στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Ό,τι πετύχαμε, το οφείλουμε στους ανθρώπους μας, ανθρώπους με ενέργεια, ενθουσιασμό και θάρρος να ηγηθούν. Από την πλευρά μας, αγωνιζόμαστε να δημιουργήσουμε το περιβάλλον που θα τους επιτρέψει να αναπτυχθούν και να υλοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους».

-τέλος-

Σχετικά με την EY

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.