Δελτίο Τύπου

16 Φεβ 2023

Έκθεση της ΕΥ προβλέπει ότι η διάθεση για συμφωνίες στον τομέα της τεχνολογίας θα επανέλθει το 2023, παρά τις αντίξοες συνθήκες

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τις εταιρείες τεχνολογίας το 2023, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις του υψηλού πληθωρισμού, της ενεργειακής κρίσης και της κάμψης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, είναι να υιοθετήσουν μια ενεργή στρατηγική Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ&Ε). Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της ετήσιας έκθεσης της EY, Top 10 opportunities for technology companies in 2023.

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

► Η στρατηγική συμφωνιών βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης των ευκαιριών για τις τεχνολογικές επιχειρήσεις το 2023

► Μετάβαση σε τοπικό επίπεδο: Το 78% των εταιρειών τεχνολογίας σχεδιάζουν να αποδομήσουν την εφοδιαστική τους αλυσίδα

► Αυξάνεται η πίεση για τη διατήρηση των καλύτερων ταλέντων, καθώς εντείνονται οι αναταράξεις στο ανθρώπινο δυναμικό

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τις εταιρείες τεχνολογίας το 2023, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις του υψηλού πληθωρισμού, της ενεργειακής κρίσης και της κάμψης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, είναι να υιοθετήσουν μια ενεργή στρατηγική Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ&Ε). Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της ετήσιας έκθεσης της EY, Top 10 opportunities for technology companies in 2023.

Καθώς μειώνονται οι αποτιμήσεις, η διάθεση για συμφωνίες αναμένεται να ανακάμψει την επόμενη χρονιά. Αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται και από την πρόσφατη μελέτη της EY, EY 2022 CEO Outlook Survey, Technology edition, σύμφωνα με την οποία το 72% των ερωτηθέντων CEOs στον κλάδο της τεχνολογίας σχεδιάζουν να επιδιώξουν συγχωνεύσεις και εξαγορές τους επόμενους 12 μήνες, σε σύγκριση με το 59% των ερωτηθέντων CEOs στο σύνολο των κλάδων της οικονομίας.

Μετασχηματισμός των εφοδιαστικών αλυσίδων

Οι προσπάθειες βελτιώσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα τα τελευταία χρόνια προσέκρουαν στην επιδείνωση του πολιτικού, οικονομικού και χρηματοοικονομικού κλίματος. Στην τρίτη θέση στη φετινή κατάταξη, βρίσκεται η ευκαιρία για τις επιχειρήσεις τεχνολογίας να μειώσουν την εξάρτησή τους από γεωπολιτικά ασταθείς γεωγραφικές περιοχές, εντείνοντας τις προσπάθειες για μετατόπιση πηγών προμηθειών τους σε γεωγραφικές περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά τους. Τη στρατηγική αυτή φαίνεται να υιοθετούν τα στελέχη του κλάδου της τεχνολογίας, με το 78% των συμμετεχόντων στην έρευνα να σχεδιάζουν τώρα τη μετακίνηση δραστηριοτήτων πιο κοντά στην έδρα και τις αγορές τους (nearshoring and reshoring).[1]

Διατήρηση κορυφαίων ταλέντων

Η ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να οικοδομήσουν μια ευέλικτη στρατηγική  διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού βρίσκεται στην ένατη θέση της κατάταξης. Μέχρι πριν από λίγους μήνες, η μεγαλύτερη πρόκληση για τις τεχνολογικές επιχειρήσεις, σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, ήταν η «Μεγάλη Παραίτηση». Με δεδομένη την αναπροσαρμογή των εργασιακών προτεραιοτήτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, το 56% των εργαζομένων στην τεχνολογία που απάντησαν στην έρευνα EY 2022 Work Reimagined Survey, δήλωσαν ότι σκέφτονταν να εγκαταλείψουν τη θέση εργασίας τους, επιδιώκοντας υψηλότερες αμοιβές, καλύτερα προγράμματα ευζωίας (wellbeing) και νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Σήμερα, ο κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στον τομέα αυτό, οι οποίες δεν εντοπίζονται μόνο στις ελλείψεις ταλέντων για να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, αλλά και στο πάγωμα των προσλήψεων καθώς και στις απολύσεις εξαιτίας της οικονομικής αβεβαιότητας.

Αναφορές βιωσιμότητας και edge computing

Η έκθεση προβλέπει, επίσης, ότι η περιβαλλοντική βιώσιμη ανάπτυξη (τέταρτη θέση στην κατάταξη) θα επηρεάσει τον τεχνολογικό τομέα το 2023 περισσότερο από ότι τα προηγούμενα χρόνια, καθώς οι εταιρείες προσαρμόζονται ώστε να συμμορφωθούν με τους νέους κανονισμούς για τη δημοσιοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις εκπομπές αερίων και την κλιματική αλλαγή. Τέλος, μια ευκαιρία που εμφανίζεται για πρώτη φορά, στην έβδομη θέση της κατάταξης, είναι η προοπτική να ωριμάσει το edge computing στους επόμενους 12 μήνες για όσες επιχειρήσεις είναι πρόθυμες να επενδύσουν σε νέες αρχιτεκτονικές πληροφορικής.

Η πλήρης κατάταξη των 10 κορυφαίων ευκαιριών στην τεχνολογία για το 2023 είναι:

1.     Επιτάχυνση της υλοποίησης της στρατηγικής Συγχωνεύσεων και Εξαγορών για την ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών

2.     Πειραματισμός με νέα τεχνολογικά οικοσυστήματα με στόχο τον μετασχηματισμό της αγοράς

3.     Επιμονή στην αποκεντροποίηση δραστηριοτήτων, ακόμα και αν αυτό έχει κόστος

4.     Προτεραιοποίηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας

5.     Εισαγωγή του pay as you go για τη δημιουργία συμπληρωματικών ροών εσόδων

6.     Αξιοποίηση των εργαλείων analytics για τη βελτιστοποίηση των εσόδων

7.     Επενδύσεις στο οικοσύστημα edge computing για τη βελτίωση των λειτουργιών και των εμπειριών

8.     Κυβερνοασφάλεια – διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων

9.     Δημιουργία μιας ευέλικτης στρατηγικής ταλέντων για την ευθυγράμμιση των πόρων με τις ανάγκες της εταιρείας

10.  Προετοιμασία για την παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Γιώργος Αποστολάκης, Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος, Επικεφαλής Τομέα Τεχνολογίας, Media και Τηλεπικοινωνιών (TMT) της ΕΥ στην Ελλάδα και στον Νότιο Τομέα της περιοχής της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), δήλωσε: «Στο σημερινό αβέβαιο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις του τομέα της τεχνολογίας καλούνται να αντιμετωπίσουν πρωτοφανείς δυσκολίες, αλλά και να εφαρμόσουν νέες και καινοτόμες πρακτικές προκειμένου να παραμείνουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές. Η υιοθέτηση στρατηγικών, που ευνοούν τις συμφωνίες με σημαντικούς εταίρους μέσω των συγχωνεύσεων και των εξαγορών, και δημιουργούν ευέλικτα επιχειρηματικά σχήματα, ικανά να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της εποχής, αλλά και να την ξεπερνούν, αναδεικνύεται στη μεγαλύτερη ευκαιρία για τον κλάδο της τεχνολογίας, παρέχοντας τη δυνατότητα επέκτασης σε νέες αγορές, αλλά και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου με τεχνολογίες αιχμής. Οι εταιρείες του κλάδου θα πρέπει, επίσης, να επιμείνουν στη στρατηγική της γεωγραφικής επέκτασης, παρά το αυξημένο κόστος των επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της εξάρτησής τους από ασταθείς γεωπολιτικά περιοχές. Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητο όχι μόνο να υιοθετήσουν, αλλά και να εμείνουν σε στρατηγικές που θα διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία μιας εργασιακής κουλτούρας, που θα τους επιτρέψει να προσελκύσουν και να διατηρήσουν το ανθρώπινο δυναμικό με τις απαραίτητες δεξιότητες, προσβλέποντας σε ευκαιρίες ανάπτυξής του».

[1] EY Technology operating model transformation study 2022

-τέλος-                                

Σχετικά με την EY

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.