Δελτίο Τύπου

14 Φεβ 2023

ΕΥ: Οι εξελίξεις και το νέο ρυθμιστικό περιβάλλον για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για τις εταιρείες

Εκδήλωση για τη βιώσιμη ανάπτυξη διοργάνωσε η ΕΥ Ελλάδος, με θέμα “Focusing on what matters for sustainable development”, και τη συμμετοχή στελεχών ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών από νευραλγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να βοηθήσει στην αποκωδικοποίηση των εξελίξεων στην αγορά και το ρυθμιστικό περιβάλλον σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διερεύνηση των επιδράσεων, αλλά και των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται.

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

► Εκδήλωση της ΕΥ με θέμα το κανονιστικό πλαίσιο και τις τάσεις της αγοράς σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και ESG

Εκδήλωση για τη βιώσιμη ανάπτυξη διοργάνωσε η ΕΥ Ελλάδος, με θέμα “Focusing on what matters for sustainable development”, και τη συμμετοχή στελεχών ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών από νευραλγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να βοηθήσει στην αποκωδικοποίηση των εξελίξεων στην αγορά και το ρυθμιστικό περιβάλλον σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διερεύνηση των επιδράσεων, αλλά και των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται.

Οι ομιλητές της ΕΥ ανέλυσαν σημαντικές ορολογίες σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενώ αναφέρθηκαν ειδικότερα στην έννοια της διπλής ουσιαστικότητας (double materiality), εξηγώντας πώς αυτή ερμηνεύεται στον νέο κανονισμό Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Ανέλυσαν, επίσης, την έννοια και τη σημασία του στόχου “net zero” για τις εταιρείες. Επιπλέον, έγινε εκτενής αναφορά στις απαιτήσεις που προκύπτουν από τους πιο πρόσφατους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Κανονισμούς, Οδηγίες και Νόμους που σχετίζονται με τη δημοσιοποίηση πληροφορίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως το EU Taxonomy, ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος, το σχέδιο δράσης για την Κυκλική Οικονομία, το SFRD και άλλα. Παράλληλα, δόθηκαν διευκρινίσεις ως προς το ποιες εταιρείες αφορά το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Κατά τη δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης, έγινε παρουσίαση των ευκαιριών και οφελών που αναδύονται για τις εταιρείες από την εντεινόμενη στροφή που λαμβάνει χώρα σε επίπεδο κανονισμών αλλά και τάσεων της αγοράς, όπως η ολοένα αυξανόμενη έμφαση των επενδυτών σε θέματα μη-χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Οι ομιλητές τόνισαν, επίσης, την ανάγκη για προετοιμασία, ώστε να μπορούν οι εταιρείες να ανταποκριθούν εγκαίρως και ολοκληρωμένα σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Αναφέρθηκαν, επίσης, στους τρόπους με τους οποίους το Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του υπό εξέλιξη ρυθμιστικού περιβάλλοντος και να δημιουργήσουν, παράλληλα, αξία σε κάθε επίπεδο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.    

Η κα Κόντη δήλωσε σχετικά: «Με την εκδήλωση αυτή, πέραν του ενημερωτικού χαρακτήρα για τις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν στην βιώσιμη ανάπτυξη, στοχεύσαμε κυρίως στο να αναδείξουμε τα κοινά σημεία αυτών των εξελίξεων, τα οποία δημιουργούν ξεκάθαρες προτεραιότητες σχετικά με διάφορες θεματικές. Για παράδειγμα, τη σημασία της ανάλυσης των κλιματικών κινδύνων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και της σημαντικότητάς της στην ανάδειξη των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων για τις εταιρείες, πέραν από τη συνήθως πιο κατανοητή αναγκαιότητα της αντιμετώπισης του φαινομένου, μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και της θέσπισης στόχων κλιματικής ουδετερότητας».

 

-τέλος-                                

Σχετικά με την EY

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.