Δελτίο Τύπου

27 Μαρ 2023

Έρευνα ΕΥ: Διάσταση απόψεων μεταξύ επιχειρήσεων και επενδυτών ως προς τις πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Σε παγκόσμιο επίπεδο, διάσταση απόψεων μεταξύ των επιχειρήσεων και πολλών από τους μεγαλύτερους επενδυτές τους, σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται για τη βιώσιμη ανάπτυξη, διαπιστώνει η τελευταία έρευνα της EY, Global Corporate Reporting Survey.

► Το μεγάλο χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των επικεφαλής των επιχειρήσεων και των επενδυτών ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί απειλή για τις κεφαλαιαγορές και για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής

► Ενώ το 78% των επενδυτών επιθυμούν οι εταιρείες να επικεντρωθούν σε θέματα ESG, ακόμα κι αν αυτό πλήττει την βραχυπρόθεσμη κερδοφορία, μόνο το 55% των επιχειρήσεων είναι πρόθυμες να το πράξουν

► Το 76% των επενδυτών θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις δημοσιοποιούν επιλεκτικά τις ενέργειές τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Σε παγκόσμιο επίπεδο, διάσταση απόψεων μεταξύ των επιχειρήσεων και πολλών από τους μεγαλύτερους επενδυτές τους, σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται για τη βιώσιμη ανάπτυξη, διαπιστώνει η τελευταία έρευνα της EY, Global Corporate Reporting Survey. Η διχογνωμία αυτή, σύμφωνα με την έρευνα, απειλεί να περιορίσει σημαντικά την πρόσβαση πολλών επιχειρήσεων σε κεφάλαια και θα μπορούσε να επιβραδύνει την πρόοδο στο ζήτημα της απεξάρτησης από τον άνθρακα.

Η έρευνα καταγράφει τις απόψεις 1.040 Οικονομικών Διευθυντών (CFOs) και άλλων ανώτερων χρηματοοικονομικών στελεχών, και 320 θεσμικών επενδυτών σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ εξετάζει τις προσδοκίες και τους στόχους τους σε σχέση με τις επενδύσεις βιώσιμης ανάπτυξης και την υποβολή αναφορών ESG.

Μακροπρόθεσμες επενδύσεις ή βραχυπρόθεσμα κέρδη;

Σύμφωνα με την έκθεση, πάνω από τα τρία τέταρτα των επενδυτών (78%) δηλώνουν ότι πιστεύουν πως οι εταιρείες πρέπει να επενδύσουν σε βελτιώσεις σχετικά με θέματα ESG (Environmental, Social and Governance – θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης), ακόμη και αν αυτό μειώνει τα βραχυπρόθεσμα κέρδη τους, ωστόσο μόνο το 55% των επικεφαλής επιχειρήσεων έχουν την ίδια άποψη.

Επιπλέον, τα ευρήματα δείχνουν ότι περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (53%) πιστεύουν ότι οι προσπάθειές τους να προωθήσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις, στην πραγματικότητα εμποδίζονται από την πίεση των επενδυτών να παρουσιάσουν βραχυπρόθεσμα κέρδη. Ένα στα πέντε (20%) υψηλόβαθμα στελέχη χρηματοοικονομικών διευθύνσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι οι επενδυτές «αδιαφορούν» για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ανησυχίες για “greenwashing”

Οι επενδυτές είναι, επίσης, ιδιαίτερα επικριτικοί ως προς την προσέγγιση των επιχειρήσεων για τη δημοσίευση σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές τους που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Σχεδόν όλοι οι επενδυτές που συμμετείχαν στην έρευνα (99%) δηλώνουν ότι οι αναφορές ESG αποτελούν ένα κρίσιμο στοιχείο κατά τη λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων, ωστόσο, τα τρία τέταρτα (76%) πιστεύουν ότι οι οργανισμοί είναι «ιδιαίτερα επιλεκτικοί» σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχουν – εγείροντας ανησυχίες για φαινόμενα greenwashing. Σχεδόν εννέα στους δέκα (88%) υποστηρίζουν την άποψη ότι οι εταιρείες υποβάλλουν αναφορές μόνο όταν αναγκάζονται.

Στις περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη, το 80% των επενδυτών δηλώνουν ότι, συχνά, δεν εξηγούν επαρκώς το σκεπτικό τους και υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να δυσκολεύει την αξιολόγηση τέτοιων επενδύσεων.

Περιθώρια βελτίωσης

Είναι ενδιαφέρον ότι πολλές επιχειρήσεις φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης στον τρόπο που προσεγγίζουν την υποβολή αναφορών ESG. Λίγο περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα (54%) δήλωσαν ότι παρέχουν στους επενδυτές σχετικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ οι υπόλοιπες αναγνωρίζουν ότι δεν το πράττουν. Τέλος, τα δύο πέμπτα των στελεχών των χρηματοοικονομικών διευθύνσεων που ερωτήθηκαν, παραδέχθηκαν ότι η τρέχουσες αναφορές για θέματα ESG που υποβάλλουν δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στον έλεγχο των βασικών προτύπων διασφάλισης, γνωστών ως «εύλογη διασφάλιση».

Κοινό έδαφος ως προς τις ελλείψεις των αναφορών

Η έρευνα αναδεικνύει ορισμένα κοινά σημεία μεταξύ των επιχειρήσεων και των επενδυτών τους: συμφωνούν σχετικά με τις αδυναμίες των υπαρχόντων προτύπων αναφορών και επισημαίνουν την έλλειψη απαιτήσεων για τεκμηρίωση μέσω αποδεικτικών στοιχείων. Συμφωνούν, επίσης, ότι βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι ο διαχωρισμός των αναφορών ESG από τις κύριες οικονομικές αναφορές και η απουσία γνωστοποιήσεων που εστιάζουν στο μέλλον.

Η έρευνα καταγράφει ορισμένα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις για να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και υπογραμμίζει δύο προτεραιότητες: τη βελτίωση των αναφορών βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και την αναβάθμιση του ρόλου των επικεφαλής των χρηματοοικονομικών λειτουργιών στην υποβολή των αναφορών αυτών.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, η κα Κιάρα Κόντη, Εταίρος, Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Για να καλυφθεί το κενό εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων, επενδυτών αλλά και λοιπών ενδιαφερομένων μερών, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνδέσουν τα κριτήρια ESG που παρουσιάζουν στις αναφορές τους με το επιχειρηματικό τους μοντέλο, εστιάζοντας λιγότερο στην καθιερωμένη μέτρηση χρηματοοικονομικών και μη-χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (outputs) και περισσότερο στη μέτρηση και, όπου είναι εφικτό, στην αποτίμηση των επιδράσεών τους (outcomes), της αξίας δηλαδή που δημιουργούν ή καταστρέφουν για τα ενδιαφερόμενά τους μέρη, και την ευρύτερη οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον».

Ο κος Κώστας Σταθόπουλος, Εταίρος, Ελεγκτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος - Επικεφαλής Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, τόνισε: «Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης από την αγορά και ο μακροπρόθεσμος προσανατολισμός που θέλουν οι εταιρείες να παρουσιάζουν είναι, πλέον, άρρηκτα συνδεδεμένες με την ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης με στρατηγικό, συστημικό και ολοκληρωμένο τρόπο, στις διαδικασίες σύνταξης των αναφορών των επιχειρήσεων. Μόνο με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις εταιρείες και αναγνωρίζονται οι σημαντικές προσπάθειες των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.»

-τέλος-

Σχετικά με την EY

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.