Δελτίο Τύπου

24 Ιουλ 2023

EY Ελλάδος: Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων από την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις (συναλλαγές B2G) και οι εξελίξεις στο ψηφιακό φορολογικό περιβάλλον

Webcast με στόχο την ενημέρωση και πληροφόρηση των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις (συναλλαγές B2G), καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στο ψηφιακό φορολογικό περιβάλλον, διοργάνωσε πρόσφατα η ΕΥ Ελλάδος.

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

Webcast με στόχο την ενημέρωση και πληροφόρηση των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις (συναλλαγές B2G), καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στο ψηφιακό φορολογικό περιβάλλον, διοργάνωσε πρόσφατα η ΕΥ Ελλάδος.

Στη διάρκεια του webcast, ο κύριος Γιάννης Γουλιάς και η κυρία Στέλλα Σαριτζόγλου, Εταίροι στο Τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, ανέλυσαν τα βασικά σημεία του νέου νομοθετικού πλαισίου, αλλά και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους οικονομικούς φορείς που συναλλάσσονται με το Δημόσιο. Τη διαδικτυακή ημερίδα προλόγισε και συντόνισε ο κύριος Στέφανος Μήτσιος, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην εναρμόνιση του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου με την Οδηγία 2014/55/ΕΕ και την επέκταση της υποχρέωσης των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται e-τιμολόγια για δημόσιες συμβάσεις, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας, και την αντίστοιχη υποχρέωση των οικονομικών φορέων να εκδίδουν e-τιμολόγια.

Όπως εξήγησαν οι ομιλητές, για να παραλάβει ηλεκτρονικό τιμολόγιο μία αναθέτουσα αρχή (π.χ. Γενική Κυβέρνηση, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κ.ά.), απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Παρουσιάστηκαν, επίσης, οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος του νέου νομοθετικού πλαισίου, για τους διαφορετικούς φορείς του Δημοσίου που αφορά η ρύθμιση, αλλά και οι εξαιρέσεις από την υποχρεωτική εφαρμογή της, όπως οι δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας.

Αναλύθηκαν, τέλος, τα επόμενα βήματα για τις επιχειρήσεις, ενόψει της υποχρεωτικής e-τιμολόγησης για τις B2G συναλλαγές, καθώς και της διαφαινόμενης επέκτασής της στις B2B συναλλαγές, με τους ομιλητές να υπογραμμίζουν ότι, από 1/1/2024, η διαβίβαση όλων των παραστατικών για τις B2B συναλλαγές στην πλατφόρμα myDATA, θα διενεργείται σε πραγματικό χρόνο.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην ψηφιακή φορολογία

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, έγινε, επίσης, αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις στο ψηφιακό φορολογικό περιβάλλον και, ειδικότερα, στην εισαγωγή νεών διατάξεων που προβλέπουν την ψηφιακή έκδοση των στοιχείων διακίνησης αγαθών, καθώς και τη διαβίβασή τους στην ΑΑΔΕ με στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων για την τεκμηρίωση της διακίνησης των αγαθών τους, αλλά και των ελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο των διενεργούμενων επαληθεύσεων και διασταυρώσεων των διακινούμενων αγαθών των επιχειρήσεων. Επιπλέον, έγινε αναφορά στην επικείμενη υποχρεωτική διασύνδεση των τερματικών POS με τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Οργανισμούς και τη Φορολογική Διοίκηση, στην αναβάθμιση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών, αλλά και στα κίνητρα που δίνονται στις επιχειρήσεις που επιλέγουν να εκδίδουν τα παραστατικά τους μέσω πιστοποιημένων παρόχων.

Επίσης, παρουσιάστηκαν κάποια από τα αναμενόμενα επόμενα βήματα, όπως η εισαγωγή κυρώσεων για τη μη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA, η επικαιροποίηση του προγράμματος ελέγχου για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού με ελεγκτικά βήματα που αφορούν τη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA, η επέκταση της χρήσης POS σε περισσότερα επαγγέλματα, η υποχρέωση διαβίβασης στοιχείων στην ΑΑΔΕ από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, και η αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των ελέγχων της ΑΑΔΕ με την αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

Τέλος, οι ομιλητές είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν σε ερωτήματα των εκπροσώπων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στο webcast, τονίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη από τη χρήση της τεχνολογίας στη φορολογία, όπως, για παράδειγμα, η ταχύτερη επιστροφή φόρων, η βελτίωση των φορολογικών αναφορών, η σύντμηση της περιόδου παραγραφής των ανέλεγκτων χρήσεων, κ.ά.

-τέλος-

Σχετικά με την EY

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.