Δελτίο Τύπου

5 Οκτ 2023

EY: Η εφαρμογή της Οδηγίας CSRD για τις εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργεί επιχειρηματικές προκλήσεις

Οι προκλήσεις που προκύπτουν για πολλές επιχειρήσεις από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας CSRD για τη δημοσίευση εκθέσεων/αναφορών βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και από τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις αναφορές βιώσιμης ανάπτυξης (ESRS), αναλύθηκαν σε πρόσφατη εκδήλωση της ΕΥ Ελλάδος.

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

Οι προκλήσεις που προκύπτουν για πολλές επιχειρήσεις από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας CSRD για τη δημοσίευση εκθέσεων/αναφορών βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και από τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις αναφορές βιώσιμης ανάπτυξης (ESRS), αναλύθηκαν σε πρόσφατη εκδήλωση της ΕΥ Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και προετοιμασίας των ελληνικών επιχειρήσεων για το CSRD, παρουσιάστηκε και το ολοκληρωμένο εργαλείο της ΕΥ, ESG Suite, το οποίο ενσωματώνει όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την Οδηγία και τα πρότυπα, ώστε αποτελεσματικά και αξιόπιστα να μπορεί να αξιολογηθεί η ετοιμότητα της κάθε επιχείρησης με τις απαιτήσεις αυτές.

Τις θεματικές της εκδήλωσης ανέπτυξαν οι κ.κ. Κιάρα Κόντη, Εταίρος, Επικεφαλής των Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ στην Ελλάδα, καθώς και στην περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), και Ναυσικά Ζευγώλη, Εταίρος, Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης, EY Ελλάδος.  

Το πλαίσιο της Οδηγίας CSRD

Σε συνέχεια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, τον Ιανουάριο του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε ισχύ την Οδηγία CSRD, η οποία εκσυγχρονίζει και ενισχύει τους κανόνες σχετικά με την πληροφόρηση γύρω από κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα που πρέπει να δημοσιοποιούν οι εταιρείες. Η Οδηγία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση των εταιρικών αναφορών και εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης με τις χρηματοοικονομικές αναφορές, και στην ενίσχυση της διαφάνειας μέσα από την απαίτηση για δημοσιοποίηση, εκ μέρους των επιχειρήσεων, σχετικών, συγκρίσιμων και αξιόπιστων πληροφοριών σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία, καθώς και πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, την εξάντληση πόρων, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αλλά και από κοινωνικά ζητήματα. 

Με βάση την Οδηγία CSRD, έως και 50.000 μεγάλες και εισηγμένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει πλέον να δημοσιοποιούν αναφορές βιώσιμης ανάπτυξης, έναντι περίπου 11.000 επιχειρήσεων, υπό το προηγούμενο καθεστώς της Οδηγίας NFRD.

Οι ομιλήτριες παρουσίασαν το χρονοδιάγραμμα σταδιακής εφαρμογής του CSRD, που εκτείνεται μέχρι το 2028, καθώς και τις προθεσμίες συμμόρφωσης για τις διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων. Παρουσίασαν, επίσης, την έννοια της «διπλής ουσιαστικότητας» (double materiality), η οποία σύμφωνα με τα πρότυπα ESRS αποτελεί πλέον μια πολυδιάστατη διαδικασία που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και που περιλαμβάνει την αποτίμηση του θετικού και αρνητικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης στην κοινωνία και το περιβάλλον, αλλά και τον οικονομικό αντίκτυπο στη δημιουργία αξίας της ίδιας της επιχείρησης, από κινδύνους και ευκαιρίες που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. 

Υποχρεώσεις διασφάλισης

Αναφορικά με την υποχρέωση διασφάλισης, οι Εταίροι του Τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος, εξήγησαν ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής του CSRD, καθίσταται υποχρεωτική η ανεξάρτητη περιορισμένη διασφάλιση (limited assurance) για όλες τις εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Η εύλογη διασφάλιση (reasonable assurance) αναμένεται να καταστεί υποχρεωτική, αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογήσει ότι αυτό είναι εφικτό για τους ελεγκτές και τις επιχειρήσεις, το αργότερο μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2028.

Οι προκλήσεις από την εφαρμογή της Οδηγίας CSRD

Τέλος, έγινε αναφορά στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή του CSRD, οι οποίες αγγίζουν πολλαπλούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας:

·        Εκθέσεις και αναφορές: Συγκέντρωση δεδομένων, χρήση τεχνολογίας, εισαγωγή νέων διαδικασιών και εκπαίδευση ομάδων

·        Διακυβέρνηση: Ενίσχυση του ρόλου των εποπτικών επιτροπών

·        Στρατηγική: Κατάρτιση σχεδίων δράσης σε συνάρτηση με την εταιρική στρατηγική

·        Διασφάλιση: Μετάβαση από την απουσία διασφάλισης στην περιορισμένη διασφάλιση και, στη συνέχεια, στην εύλογη διασφάλιση

·        Επιδράσεις, κίνδυνοι και ευκαιρίες: Αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση των κινδύνων και ευκαιριών

·        Μετρήσεις και στόχοι: Προσδιορισμός συγκεκριμένων βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων

-τέλος-

Σχετικά με την EY

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.