Δελτίο Τύπου

6 Νοε 2023

Στ. Μήτσιος (EY Ελλάδος): Κρίσιμη για το whistleblowing μία εταιρική κουλτούρα ασφάλειας και προστασίας

Στο ιδιαιτέρως κρίσιμο θέμα του whistleblowing – δηλαδή, της καταγγελίας παράτυπων συμπεριφορών από μάρτυρες δημοσίου ενδιαφέροντος (whistleblowers) – εστίασε ο κ. Στέφανος Μήτσιος, Partner και Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Α’ Συνέδριο Νομικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας.

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

Στο ιδιαιτέρως κρίσιμο θέμα του whistleblowing – δηλαδή, της καταγγελίας παράτυπων συμπεριφορών από μάρτυρες δημοσίου ενδιαφέροντος (whistleblowers) – εστίασε ο κ. Στέφανος Μήτσιος, Partner και Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Α’ Συνέδριο Νομικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας.

Αναλύοντας το νομικό πλαίσιο που διέπει το whistleblowing στην Ελλάδα, ο κ. Μήτσιος τόνισε ότι, με τον Νόμο 4990/2022, συντελείται ένα αποφασιστικό βήμα για την θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλέγματος προστασίας των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος και στη χώρα μας, το οποίο αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην επιβολή των Κανόνων του Ενωσιακού δικαίου προς όφελος των επιχειρήσεων, των πολιτών και της κοινωνίας. «Το βασικό βήμα για την ενίσχυση της διαφάνειας της οικονομικής και κοινωνικής ζωής έχει πλέον λάβει χώρα και είναι ένας ακόμη συντελεστής ενίσχυσης της επιχειρηματικής ηθικής», σημείωσε χαρακτηριστικά. 

Όσον αφορά την ενθάρρυνση καταγγελιών ανήθικων ή παράνομων πρακτικών, ο κ. Μήτσιος στάθηκε ιδιαίτερα στην κρισιμότητα της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος ασφάλειας για τους εργαζόμενους από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, με σημαντικό τον ρόλο της ηγεσίας σε αυτό. Σε αυτή την κατεύθυνση, παρέθεσε, ενδεικτικά, μέτρα όπως η ενσωμάτωση μίας κουλτούρας “speak up” στον κώδικα δεοντολογίας της επιχείρησης, η λήψη μέτρων προστασίας της αυστηρής εμπιστευτικότητας της υποβολής και εξέτασης αναφορών, η δυνατότητα ανώνυμων αναφορών, η  διασφάλιση της ακεραιότητας και ανεξαρτησίας του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) και η υιοθέτηση προληπτικών μέτρων κατά των αντιποίνων.

 «Μία διοίκηση που έχει πραγματική βούληση να δημιουργήσει την κατάλληλη εταιρική κουλτούρα, θα πρέπει σε όλα τα μέτρα που λαμβάνει, να εστιάζει και να εξασφαλίζει την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την ανεξαρτησία», τόνισε ο κ. Μήτσιος, καταλήγοντας ότι «η ηγεσία θα πρέπει να πείσει ότι έχει τη βούληση της σωστής και αμερόληπτης εφαρμογής των πολιτικών αυτών».

Τέλος, ο Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, υπερθεμάτισε τη σημασία της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, στην επιτυχή εφαρμογή πολιτικών για την καταγγελία παράτυπων συμπεριφορών. Συγκεκριμένα, ο κ. Μήτσιος μίλησε για μία διαδικασία εκπαίδευσης η οποία δεν θα είναι απλώς “tick the box”, «αλλά μία ουσιαστική προσπάθεια να κατανοήσουν οι εργαζόμενοι την αξία του δικαιώματός τους, την δυνατότητά τους να το ασκήσουν, αλλά και να αισθανθούν την ασφάλεια που χρειάζονται για να προβούν σε μία καταγγελία». «Άλλωστε, τίποτα δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ηθικά βιώσιμο στην επιχειρηματική ηγεσία, όταν δεν συνοδεύεται από ήθος, πάθος και λόγο» παρατήρησε, καταλήγοντας ότι «η σωστή ηγεσία μπορεί, τελικά, να κάνει την καλή και μεγάλη διαφορά».

-τέλος-

Σχετικά με την EY

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.

Ο όρος ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία, ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που η ΕΥ συγκεντρώνει και χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των υποκειμένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο ey.com/privacy.