Δελτίο Τύπου

4 Ιουν 2024

Οι CEOs παγκοσμίως προτεραιοποιούν τις άμεσες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη – στα μακροπρόθεσμα σχέδια η απανθρακοποίηση

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι αισθάνονται πιο αισιόδοξοι για τις άμεσες προοπτικές και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβουν σήμερα, ώστε να δημιουργήσουν τα κεφάλαια που θα τους επιτρέψουν να επενδύσουν στη μελλοντική ανάπτυξη.

Διευθυντής Επικοινωνίας
Ευάγγελος Μάξιμος A. Σκοπελίτης

Διευθυντής Brand, Marketing και Επικοινωνίας της ΕΥ Ελλάδος

Με πάθος για την ειδησιογραφία και την ιστορία. Λατρεύει τα ταξίδια και το διάβασμα. Δεσμευμένος και ευτυχής ιδιοκτήτης ενός σκύλου.

►  Δύο στους τρεις CEOs αναμένουν αύξηση εσόδων και κερδών, παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον

►  Οι επενδύσεις στην τεχνολογία, τα δεδομένα και την κυβερνοασφάλεια, κυριαρχούν στην ατζέντα των CEOs για τους επόμενους 12 μήνες

►  Η βιώσιμη ανάπτυξη εδραιώνεται ως παράγοντας διαμόρφωσης των μακροπρόθεσμων εταιρικών αποφάσεων

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι αισθάνονται πιο αισιόδοξοι για τις άμεσες προοπτικές και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβουν σήμερα, ώστε να δημιουργήσουν τα κεφάλαια που θα τους επιτρέψουν να επενδύσουν στη μελλοντική ανάπτυξη. Ωστόσο, σε ένα περιβάλλον πολλαπλών προκλήσεων, παραμένουν εστιασμένοι στις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις. Συγχρόνως, οι CEOs που συμμετείχαν στην τελευταία έκδοση της παγκόσμιας τριμηνιαίας έρευνας της EΥ, CEO Outlook Pulse, ανέφεραν ότι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι τους σχετικά με την απανθρακοποίηση και τη δημιουργία νέων ροών εσόδων, θα μπορούσαν να επιτευχθούν ταχύτερα μέσα από αποτελεσματικότερη συνεργασία με τους θεσμικούς επενδυτές και τις κυβερνήσεις.

Η έρευνα, καταγράφει τις απόψεις 1.200 ανωτάτων στελεχών και 300 θεσμικών επενδυτών παγκοσμίως, αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες των διοικητικών συμβουλίων στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο παγκόσμιο οικονομικό τοπίο.

Το 60% των CEOs που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν πιο αισιόδοξοι για την αύξηση των εσόδων των εταιρειών τους, και το 65% για την κερδοφορία τους. Σε μεγάλο βαθμό, οι απόψεις τους για τις προοπτικές της εταιρείας τους και του ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023, με ορισμένες ενδείξεις βελτίωσης.

Διαφοροποιούνται οι απόψεις CEOs και επενδυτών σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη κατά τους επόμενους 12 μήνες

Η ανταπόκριση στις προσδοκίες της ευρύτερης κοινωνίας για επιτάχυνση της μετάβασης προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί προτεραιότητα για περισσότερους από τρεις στους τέσσερις CEOs σε ολόκληρο τον κόσμο (77%). Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς (54%) αντιμετωπίζουν τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης ως υψηλότερης προτεραιότητας, από ό,τι πριν από 12 μήνες.

Ωστόσο, σχεδόν ένας στους τέσσερις (23%) απάντησε ότι, σε ένα αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα, με το 18% των ερωτηθέντων να αποδίδουν την απόφαση αυτή στις οικονομικές συνθήκες και ένα επιπλέον 5% να δηλώνουν ότι θέλουν να επικεντρωθούν σε άλλες προτεραιότητες του διοικητικού συμβουλίου. Συγχρόνως, το ενδιαφέρον των επενδυτών για τα θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) μειώνεται, με περισσότερο από το ένα τρίτο των θεσμικών επενδυτών (35%) να δηλώνουν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί σήμερα λιγότερο σημαντική προτεραιότητα για τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια, σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητες

Οι επενδύσεις στην τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για σχεδόν τους μισούς (47%) CEOs, για τους επόμενους 12 μήνες. Επίσης, σημαντικές στρατηγικές προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις παραμένουν η ενίσχυση της διαχείρισης δεδομένων και της κυβερνοασφάλειας (45%), καθώς και η συνολική διαχείριση του κόστους κατά μήκος του οργανισμού (38%).

Πιο θετικοί οι CEOs προς τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές

Σε σύγκριση με το υποτονικό τοπίο συναλλαγών του 2023, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι θεσμικοί επενδυτές αντιμετωπίζουν πιο αισιόδοξα τις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Όλο και περισσότεροι CEOs σχεδιάζουν να αναζητήσουν ευκαιρίες για συμφωνίες κατά τους επόμενους 12 μήνες, όπως δημόσιες εγγραφές, εκποιήσεις ή spin-offs (71%), κοινοπραξίες και στρατηγικές συμμαχίες με τρίτα μέρη (48%), ή συγχωνεύσεις και εξαγορές (42%).

Επιπρόσθετα, η έρευνα ανέδειξε την απόκτηση νέων τεχνολογικών και παραγωγικών δυνατοτήτων ή καινοτόμων startups (40%), την αύξηση του μεριδίου αγοράς (33%) και την πρόσβαση σε νέες γεωγραφικές περιοχές (32%), ως τους τρεις σημαντικότερους στρατηγικούς παράγοντες για την επιδίωξη εξαγορών.

Ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Η έρευνα αναδεικνύει με σαφήνεια την ανάγκη των CEOs να εξισορροπήσουν βραχυπρόθεσμους με μακροπρόθεσμους στόχους, σε ένα περιβάλλον ραγδαίων αλλαγών και οικονομικών προκλήσεων. Είναι εύλογο οι επενδύσεις στην τεχνολογία – και ειδικότερα στην τεχνητή νοημοσύνη – αλλά και η διαχείριση του κόστους, να αποτελούν σήμερα κορυφαίες προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις, με πολλούς CEOs να στρέφονται σε νέες συμφωνίες για αυτό τον σκοπό, έπειτα από ένα αναιμικό 2023. Ωστόσο, προκαλεί κάποιο προβληματισμό – παρόλο που αιτιολογείται λόγω των τρεχουσών συνθηκών – το γεγονός ότι η επιδίωξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης απομακρύνεται από την κορυφή της ατζέντας, για ένα σημαντικό ποσοστό των CEOs. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι αναλυτές συγκλίνουν ότι η προσήλωση στους στόχους αυτούς, δεν αποτελεί μόνο απαίτηση της κοινωνίας, αλλά μπορεί να οδηγήσει μεσομακροπρόθεσμα και σε σημαντικές ευκαιρίες και χρηματοοικονομικά οφέλη για τις ίδιες τις επιχειρήσεις».   

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη έρευνα στο: ey.com/CEOOutlook

-τέλος-

Σχετικά με την EY

Στην ΕΥ, σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, παράγοντας μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και την κοινωνία, και οικοδομώντας εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνολογία, οι πολυσυνθετικές ομάδες μας, σε περισσότερες από 150 χώρες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη μέσω της διασφάλισης της καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτυχθούν, να μετασχηματιστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα.

Μέσω των Ελεγκτικών, Συμβουλευτικών, Νομικών και Φορολογικών Υπηρεσιών μας, καθώς και μέσω των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών, οι ομάδες της EY θέτουν καλύτερες ερωτήσεις, για να καταλήξουν σε νέες απαντήσεις στα περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα.