Χριστιάνα Παναγίδου
Η διαφάνεια στις εταιρικές αναφορές, αποτελεί κλειδί για την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Σε περιόδους αβεβαιότητας, ο ρόλος των ΔΠΧΑ, ως κοινή γλώσσα παγκοσμίως, γίνεται ακόμη πιο σημαντικός για την καλύτερη επικοινωνία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Χριστιάνα Παναγίδου

Εταίρος, Ελεγκτικές Υπηρεσίες ΕΥ Ελλάδος, Επικεφαλής για θέματα Εταιρικής Πληροφόρησης στην ΕΥ Ελλάδος και στην EY Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA)

Εστιάζει στη συνεπή εφαρμογή των ΔΠΧΑ σε παγκόσμιο επίπεδο. Βοηθά τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη και αξία, μέσα από ακριβείς και διαφανείς εταιρικές αναφορές.

Η Χριστιάνα είναι Εταίρος στο Τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας ως επικεφαλής ομάδων που εξυπηρετούν μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων, στους κλάδους του Πετρελαίου και Αερίου, των Τηλεπικοινωνιών, του Real Estate και της Λιανικής.

Η Χριστιάνα είναι, επίσης, Επικεφαλής της EY για θέματα Εταιρικής Πληροφόρησης στην Ελλάδα και στην περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA). Μέσα από αυτόν τον ρόλο, συμβάλει στη συνεπή εφαρμογή των ΔΠΧΑ στις 31 χώρες της περιοχής CESA. Παράλληλα, συμμετέχει ως μέλος στη Διεθνή Επιτροπή της ΕΥ για Πολιτικές σε θέματα ΔΠΧΑ, συνεισφέροντας με την εκτενή γνώση της και τη μακροχρόνια εμπειρία της ως Εταίρος που διαχειρίζεται ελεγκτικά έργα και έργα διασφάλισης, καθώς και ως σύμβουλος για θέματα ΔΠΧΑ.

Είναι μέλος (Fellow) του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales - ICAEW), του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην Ελλάδα, του Συμβουλίου Ελεγκτών Λογιστών Κύπρου, καθώς και μέλος του Σώματος Εξωτερικών Ελεγκτών Ρουμανίας.

Η Χριστιάνα είναι κάτοχος πτυχίου στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση (BSc in Accounting and Financial Analysis), από το πανεπιστήμιο του Warwick, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πώς η Χριστιάνα συμμετέχει στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου;

"Προωθώ τη διαφορετικότητα μέσα στις ομάδες μου, με στόχο την πλήρη ανάδειξη των ατομικών ικανοτήτων των συνεργατών μου. Με οδηγό το όραμα της ΕΥ, προσπαθώ να δημιουργήσω τις κατάλληλες συνθήκες για να εμπνεύσω τα μέλη της ομάδας μου. Η ανταλλαγή γνώσεων είναι ένα σημαντικό μέρος του ρόλου μου, σε ένα περιβάλλον όπου όλοι πρέπει να μαθαίνουμε κάτι νέο, κάθε μέρα.

Δεσμεύομαι να δώσω τη δυνατότητα στις γυναίκες να βρουν τον δρόμο τους στον εργασιακό χώρο, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να ακουστούν οι απόψεις και η δική τους οπτική και να αισθάνονται ότι αποτελούν σημαντικό μέρος του συνόλου!

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μου με τους πελάτες, τις ρυθμιστικές αρχές και τους φορείς καθορισμού προτύπων, συμμετέχω ενεργά στον ευρύτερο διάλογο σχετικά με την εταιρική πληροφόρηση, καθώς και τον ρόλο, τόσο των χρηματοοικονομικών, όσο και των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, για την καλύτερη επικοινωνία της μακροπρόθεσμης αξίας των επιχειρήσεων, συνεισφέροντας, έτσι, στην πιο αποτελεσματική λειτουργία των κεφαλαιαγορών."

Επικοινωνήστε με τη Χριστιάνα