kiara konti
Όταν η κλιματική αλλαγή αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της γενιάς μας και η συνεισφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη τη μεγαλύτερη ευκαιρία για δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, η ανάγκη μετασχηματισμού ξεκινάει από την αλλαγή του τρόπου σκέψης για το τι τελικά είναι σημαντικό, για ποιον, και πότε.

Κιάρα Κόντη

Εταίρος, Επικεφαλής Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης (CCaSS) της ΕΥ Ελλάδος και της EY στην περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA)

Περήφανη που συνεργάζεται με ανθρώπους που συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Υπέρμαχος της υπευθυνότητας και της εστίασης στα αποτελέσματα. Μητέρα δύο παιδιών.

Areas of focus Sustainability
Γραφείο Αθήνα, GR

Η Κιάρα Κόντη είναι Εταίρος στην EY Ελλάδος, και ηγείται των Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης (CCaSS) της EY στην Ελλάδα και της ΕΥ στην περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA). Κατέχει 19 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και εξειδικευμένης γνώσης στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Βιώσιμης Ανάπτυξης και στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες, σε μία σειρά θεματικών ESG, συμπεριλαμβανομένης της απανθρακοποίησης, της κυκλικής οικονομίας, του κοινωνικού αντικτύπου και της βιώσιμης χρηματοδότησης.

Η Κιάρα έχει ηγηθεί περισσοτέρων από 300 συμβουλευτικών έργων υπηρεσιών βιώσιμης ανάπτυξης, για περισσότερες από 100 εταιρείες, σε 25 διαφορετικούς κλάδους/υποκλάδους.

Διαθέτει εκτενή γνώση και εμπειρία σε έργα σχεδιασμού στρατηγικής και θέσπισης στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και απανθρακοποίησης, εταιρικής διακυβέρνησης και συστημάτων διαχείρισης βιώσιμης ανάπτυξης, αναγνώρισης και ανάλυσης κινδύνων και ευκαιριών ESG (συμπεριλαμβανομένων μεθοδολογιών ανάλυσης επιπτώσεων/διπλής ουσιαστικότητας), συνεργασίας και διαμόρφωσης σχέσεων μεταξύ ενδιαφερομένων μερών, κατάρτισης προγραμμάτων κοινωνικής επένδυσης για την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων, μέτρησης μη χρηματοοικονομικών δεικτών (KPIs), εκτίμησης οικονομικό-κοινωνικών επιδράσεων και απόδοσης κοινωνικών επενδύσεων (SROI), καθώς και σε θέματα ανάπτυξης πλαισίων κλιματικών/πράσινων ομολόγων. Επίσης η Κιάρα εξειδικεύεται στην κατάρτιση εκθέσεων ESG, την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα ESG, καθώς και σε υπηρεσίες διασφάλισης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Η Κιάρα έχει συμμετάσχει στις παγκόσμιες ομάδες της EY για την ανάπτυξη μεθοδολογιών και λύσεων σχετικά με τη στρατηγική ESG, την αναφορά, την ανάλυση ουσιαστικότητας (συμπεριλαμβανομένης της διπλής ουσιαστικότητας) και τη μέτρηση επιπτώσεων.

Κατέχει σημαντική τεχνική γνώση και επαγγελματική εμπειρία σε μία σειρά προτύπων διαχείρισης και αναφοράς θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, όπως τα ESRS/IFRS S1/S2, GRI, SASB, <IR>, TCFD, UNGC, UN SDGs, SROI, CDP, SBTi, ECOVADIS, SEDEX, ISO 26000, ISAE3000, AA1000AS&APS, AA1000SES, UNEPFI PRB, PRI, κ.ά.

Η Κιάρα έχει συμμετάσχει σε έργα συμμόρφωσης και στρατηγικής ESG για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους της ΕΚΤ, τις δοκιμές ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ για το κλίμα, και την εφαρμογή των Αρχών του UNEP FI για Υπεύθυνη Τραπεζική.

Έχει αποκτήσει εμπειρία στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας, έχοντας εργασθεί σε πλήθος σχετικών μελετών, οι οποίες περιλάμβαναν επισκόπηση και αξιολόγηση της νομοθεσίας, τομεακή αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης του κλάδου και αξιολόγηση του χάσματος σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές.

Η Κιάρα είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το University of Bath του Ηνωμένου Βασιλείου (MSc, Business and Community) και προπτυχιακού τίτλου σπουδών (BSc) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Deree College, Ελλάδα).

Επιπλέον, είναι πιστοποιημένη επαγγελματίας Βιωσιμότητας του GRI (Global Reporting Initiative), πιστοποιημένη Εκπαιδευτής του GRI, πιστοποιημένη Επαγγελματίας Διασφάλισης Βιωσιμότητας AccountAbility. Επίσης, είναι κάτοχος του πιστοποιητικού Integrated Reporting του ACCA και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την εκπαίδευση Social Value UK SROI.

Η Κιάρα είναι μέλος Δ.Σ. του Global Compact Network GREECE (GCNG), το οποίο αποτελεί το τοπικό δίκτυο του UN Global Compact στην Ελλάδα, εγκεκριμένη εκπαιδεύτρια του οργανισμού GRI (Global Reporting Initiative), μέλος της επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης και της επιτροπής Κυκλικής Οικονομίας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κάτοχος της επαγγελματικής πιστοποίησης Certified Sustainability Assurance Practitioner του οργανισμού AccountAbility. Επιπλέον, εκπροσωπεί την EY ως ιδρυτικό μέλος του Climate Governance Initiative στην Ελλάδα.

Από το 2006 αρθρογραφεί συστηματικά για θέματα ESG σε ελληνικά περιοδικά και εφημερίδες, και έχει συμμετάσχει σε διεθνείς σχετικές εκδόσεις βιβλίων και μελετών. Έχει, επίσης, συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε σειρά συνεδρίων και σεμιναρίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και έχει παράσχει σειρά σεμιναρίων κατάρτισης για το θέμα.

Πώς η Κιάρα συμμετέχει στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου;

H Κιάρα συνεισφέρει στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, μέσα από το πάθος της για την ενσωμάτωση ενός μακροπρόθεσμου τρόπου σκέψης, με επίκεντρο τη δράση στο παρόν, λαμβάνοντας υπόψιν τις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις που έχουν όλα όσα κάνουμε, σε τρίτους, στην ευρύτερη οικονομία, στην κοινωνία και στο φυσικό περιβάλλον.

 

Δείτε το βίντεο με την Κιάρα Κόντη: Πώς το πάθος μπορεί να γίνει η κινητήριος δύναμη ενός βιώσιμου μέλλοντος;

Επικοινωνήστε με την Κιάρα