Σπύρος Δημητρίου

Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος – Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για έργα Δημόσιου Τομέα και Ευρωπαϊκών Θεσμών

Υπέρμαχος της πρωτοβουλίας για τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο. Θιασώτης της ανάγκης για «περισσότερη Ευρώπη».

Γραφείο Αθήνα, GR

Ο Σπύρος είναι Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY στην Ελλάδα. Είναι υπεύθυνος για έργα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν την Κυβέρνηση και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Ο Σπύρος διαθέτει πρακτική εμπειρία, σε συνδυασμό με ακαδημαϊκό υπόβαθρο, στο δημόσιο δίκαιο και στην ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών, καθώς και στη σε βάθος κατανόηση της λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών και των αναγκών που συνοδεύουν την ευρωπαϊκή ενοποίηση, έχοντας υπηρετήσει δύο φορές σε καίριες θέσεις στον ελληνικό δημόσιο τομέα.

Έχει την ικανότητα να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες του ρυθμιστικού πλαισίου και να προτείνει εφικτές λύσεις και αλλαγές. Μπορεί, επιπλέον, να εμβαθύνει και να συμβουλεύει και σε ζητήματα κουλτούρας στον δημόσιο τομέα.

Ο Σπύρος διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση έργων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στη διαχείριση έργων μεγάλης εμβέλειας στον δημόσιο τομέα. Κατανοεί σε βάθος τη διαδικασία παραγωγής και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες κάθε έργου και κάθε οργανισμού ανάλογα με το περιβάλλον και μπορεί να σχεδιάσει, να διαρθρώσει και να εφαρμόσει τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, μετατρέποντας τις δημόσιες πολιτικές σε απτά αποτελέσματα.

Παράλληλα η εκτενής εμπειρία του στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η βαθιά κατανόηση της λειτουργίας της Ε.Ε., αλλά και άλλων ευρωπαϊκών θεσμών και διεθνών οργανισμών, του επιτρέπει να «γεφυρώνει» αποτελεσματικά τον ιδιωτικό με τον δημόσιο τομέα, προς όφελος και των δύο. 

Πώς ο Σπύρος συμμετέχει στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου;

O Σπύρος «γεφυρώνει διαφορετικούς κόσμους», μετασχηματίζοντας, παράλληλα, τους οργανισμούς, με επίκεντρο της αλλαγής, τον άνθρωπο.

Επικοινωνήστε με τον Σπύρο